9/11 and American Empire: Intellectuals Speak Out
av Leif Erlingsson
2006-11-23

Titeln på en ny och mycket viktig bok är just "9/11 and American Empire: Intellectuals Speak Out". Några av dem som bidragit med material till denna bok är Peter Dale Scott, David Ray Griffin, Richard Falk, Daniele Ganser, Steven E. Jones, Karin Kwiatkowski, John McMurtry, Peter Phillips, Morgan Reynolds, Kevin Ryan, Ola Tunander. Rekommenderad Googling: "Peter Dale Scott" "David Ray Griffin" "Karin Kwiatkowski" "John McMurtry" "Peter Phillips" "Morgan Reynolds" "Kevin Ryan" "Ola Tunander"

En av de första träffarna blir förstås denna Amazon.com länk:
"9/11 and American Empire: Intellectuals Speak Out"Tack vare Google Video kan man lyssna på denna fina presentation,
kpfa-911-and-american-empire.avi
(kpfa 2hr 4 min 38 sec - Nov 11, 2006)Efter Kevin Ryan ovan talar den före detta kanadensiske diplomaten och engelsk-professorn vid the University of California, Berkeley, Peter Dale Scott.Professor Dale Scott presenterar en god underrättelseanalys. Undrar om vi har någon i Sverige som kan prestera något motsvarande. Han analyserar vad man kan läsa mellan raderna av dynamiken i de skiftande officiella versionerna, och refererar informationer om CIA/FBI/militära agenter som kontrollerar Al-Qaida. (Det finns stora fördelar i att som stat själv kontrollera 'terroristen'. Planering är mycket enklare då man själv gör den.) Peter Dale Scotts förra bok heter "Drugs, Oil, and War: The United States in Afghanistan, Colombia, and Indochina." Nästa bok heter "The Road to 9/11: Wealth, Empire, and the Future of America". Hans website finns på http://PeterDaleScott.net/ Besök den!

Det finns fler talare med viktiga budskap både före och efter de ovan avbildade. Lyssna på dem! En av talarna, kommer inte ihåg vem, sa ungefär att det är för sent att bara "make nice" och "go along to get along" - eller något i den stilen, tar det från minnet. Att vi av egen självbevarelsedrift måste gå till botten med det här.

DVD kan köpas härifrån: http://911tv.org/

Leif Erlingsson
2006-11-23