"Antisimetism [sic -AP] eller inte"
Inslag i Studio Ett, SR P1, måndag 2 april 2007, 17.00-17.45.
(Inslaget knappt nio minuter långt.)

[ljudfilen börjar mitt i en mening]
Programledare Anders Holmberg [AH]: ...frågar oss om den socialdemokratiska rörelsen har bjudit in och gett utrymme åt en ökänd antisemit. Det hävdar i alla fall Svenska kommittén mot antisemitism, som kritiserat att den brittisk-israeliske musikern och skribenten Gilad Atzmon bjöds in att tala vid ett ABF-seminarium där också socialdemokratiska Broderskapsrörelsen fanns med.

Jesper Svartvik är ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism.
Välkommen till programmet.

Jesper Svartvik [JS]: Tack för det.

AH: Varför borde inte Gilad Atzmon ha bjudits in?

JS: Ja, Svenska kommittén mot antisemitism reagerar naturligtvis inte om det förs samtal om Mellanöstern-konflikten, därför att det är ju inte vårt intresse, utan vi reagerar därför att han solklart går över gränsen.  Han resonerar inte om Mellanöstern-konflikten i sig, utan han talar konsistent och konsekvent om judar, om judendomen, om den judiska andan på ett sätt så att det berör långt mycket mer än Mellanöstern-konflikten, och det är därför vi reagerar.

AH: Kan du ge nåt exempel på vad han säger som är antisemitiskt?

JS: Ja, detta uppmärksammas ju nu eftersom jag skrev en artikel för några dar sen i Expressen och sen besvarade jag de reaktioner som har kommit upp i dagens Expressen och...

AH: Jajamen!

JS: ...då säger han till exempel att "syftet är att fullända omvandlingen av världskatastrofer och mänskligt lidande till judisk profit", att det är irrelevant huruvida den ökända förfalskningen Sions Vises Protokoll... om det är äkta eller inte, eftersom amerikanska judar kontrollerar världen.  Om man...  Han blir ombedd i en intervju att definiera, vad är då judisk mentalitet?  Och då säger han:  "ja, letar vi efter ett enda ord, då skulle jag föreslå herravälde".  "Israel är inget annat än ondska för ondskans egen skull", och att "Israel snarare än Nazityskland representerar den ultimata ondskan".
Och på det här viset fortsätter han, så att han talar ju så vitt vi förstår inte om Mellanöstern-konflikten i sig, utan han har lyft det till en annan nivå, och så handlar det om judisk anda, om judendomen, om att judendomen eftersträvar att "omvandla världskatastrofer och mänskligt lidande till judisk profit", som han säger: "human pain into Jewish gain".

AH: Vi har också med oss Johan Peanberg, som är ansvarig från ABF, Arbetarrörelsens Bildningsförbund, för det här seminariet där Gilad Atzmon deltog.  Välkommen, du också.

JP: Tack för det, ja.

AH: Hur ser du på anklagelsen att ni har bjudit in en antisemit?

JP: Alltså, han är absolut ingen antisemit.  Han är en före detta medborgare i Israel som har funderat mycket på judendomen, på staten Israel, tagit politisk ställning mot den nuvarande politiken och därefter som intellektuell engagerat sig för att föra fram sina ståndpunkter i frågan.  Och det är viktigt att säga att det som idag Jesper Svartvik anklagar oss för, för att vi har låtit honom komma fram, det är någonting som i Israel idag är fullt möjligt.  Det är alltså möjligt i Israel idag att kritisera det sionistiska ledarskiktets politisering av Förintelsen, fördöma tortyr, ta avstånd från sionismen, föreslå upphävandet av lagen om återvändande, alla de frågor som han tog upp och diskuterade under vårat seminarium, där fokus på kritiken är dels den israeliska ockupationen och dels definitionen av Israel som judisk stat.  Och det är denna diskussion som vi har haft, och där Jesper Svartvik försöker förhindra genom att utmåla kritikern som antisemit.  Det är djupt...

AH: Jesper Svartvik, vad säger du om det?

JS: Ja, det är ju två delar i detta argument.  Det ena är att en jude i sig inte skulle kunna vara antisemit, och det upplever jag ju är ett mycket märkligt resonemang, för att man kan ju vara homosexuell och ändå vara homofob, och man kan vara kvinna och ändå vara en kvinnohatare, och jag som är född i Göteborg, jag skulle kunna säga de mest förfärliga saker om göteborgare.  Så att det är ett mycket besynnerligt resonemang, men om man då bortser från det, så...  Han definierar sig som en före detta israel, före detta jude.  Det är mycket viktigt för honom, så att jag förstår inte överhuvudtaget att man anför detta gång på gång.  Den andra delen av argumentationen, det är ju att det han i så fall skulle ta upp i de citat som jag nu har anfört här, att det skulle handla om situationen på ockuperad mark på Västbanken, att det skulle handla om hur Förintelsen används och så vidare, det har jag ju inte alls tagit upp.  Alla de texter som jag citerade, som är från hans egna böcker och från intervjuer och uttalanden av olika slag, det handlar om att judendomen "förvandlar mänskligt lidande till judisk profit", att Sions Vises Protokoll kanske är en förfalskning men den återspeglar ändå sanningen.

AH: Vad är det värsta av...  Du hade en rad såna där uttalanden som du menar är antisemitiska.  Om du skulle plocka fram nåt, för vi kan inte diskutera dem alla, men om du skulle plocka fram det värsta, vad är mest antisemitiskt av det han har sagt?

JS: Väldigt vanligt i de här sammanhangen det är att man inverterar Förintelsen, att man inverterar Nazityskland, så då säger...

AH: Det skulle vara det här att Israel...

JS: Den sanna Förintelsen är den som äger rum idag, det vill säga att den ägde nog egentligen inte rum då, men den äger däremot rum idag.

AH: Johan Peanberg, om du tar det argumentet, då, är det inte antisemitiskt?

JP: Jag tycker det är viktigt att säga att Gilad Atzmon har aldrig förnekat Förintelsen, men vad han pekar på idag det är den förintelse som håller på att ske med det palestinska folket.  Och det är det som oroar honom, och det är där han som jude känner att han bär ett ansvar för det.

AH: Men är den jämförbar med och till och med överstiger den den förintelse som det judiska folket utsattes för?

JP: Absolut inte.  Det är inte det som är frågan.  Frågan är:  denna förintelse som håller på att ske med palestinierna, den kan man faktiskt politiskt göra nånting åt om den politiska viljan finns.

AH: Men om man talar om en förintelse av palestinierna innebär det inte ändå nån form av relativisering av Förintelsen av det judiska folket under Andra världskriget?

JP: Det menar jag absolut inte att det gör.

AH: Nähä.

JP: Absolut inte. Det är en fråga om att människor som är i nöd hamnar i ett underläge och därigenom riskerar att dödas, och inte bara riskerar utan praktiskt dödas.

AH: Jesper Svartvik, vad säger du om det?

JS: Jag återkommer till detta att det är fråga om att man inverterar, så att han säger att det är "Israel snarare än Nazityskland som representerar den ultimata ondskan", och då handlar det ju inte om hur man vill lösa Mellanöstern-konflikten.  Och att det onekligen är många människor som lider, och att lidandet är större på palestinsk sida...

AH: Men i vilket sammanhang har han sagt det där.  Det låter ju med förlov sagt rätt orimligt.

JS: Han är inte konsistent, så att han har ofta den här semantiska leken, men han... de texter jag har samlat här, de är dels från böcker, dels från intervjuer, dels från tal han har hållit.

AH: Men i vilket sammanhang har han sagt att "Israel snarare än Nazityskland representerar den ultimata ondskan"?

JS: Ja, då måste jag i så fall få en halv minut att bläddra fram det...

AH: Nej.

JP: Men kanske jag kan få säga en sak, därför jag tycker det är väldigt viktigt att Jesper Svartvik svarar på denna frågan.

AH: Ja.

JP: Det är nämligen följande: hela hans anförande som han höll på vårt seminarium det finns i Folket i Bilds hemsida.  Där kan du läsa den ord för ord.  Och där kan du, och där står också på hemsidan, åt alla och envar, "finner ni något antisemitiskt i detta uttalande, skicka in det till oss", och till dags dato...

AH: Men vad var frågan, Johan Peanberg?  Vad är frågan?

JP: Min fråga är egentligen denna:  "en allvarlig diskussion i ett viktigt ämne förlorar på grova vantolkningar", det är ett uttryck som jag vill citera.  Det är ett citat ifrån justitiekanslern Göran Lambertz när han på likartat sätt blev anklagad av Jesper Svartvik, dels för att ha accepterat islamisternas språkbruk och för att ha omtolkat hotet mot judar, och dels för att ha sagt att tröskeln för hat och hets mot judar i medierna är nära nog utraderad.

AH: Det är dock en annan fråga.  Men Jesper Svartvik...

JP: Men de hänger ihop, därför att...

AH: Men Jesper Svartvik...

JP: ...det är inte hederligt, det som Jesper Svartvik...

AH: Ja.  Jesper Svartvik, kommer du att gå in på hemsidan och kolla vad han faktiskt sa, Gilad Atzmon här.

JS: Jag har läst det, men jag tycker det är väldigt viktigt att vi håller fokus på vad jag aktualiserade...

AH: Fokus får du klara av på tio sekunder, för sen är tiden över.

JS: Ja, och fokus var inte vad han sa, utan vad han tidigare har sagt och att Socialdemokratiska arbetarpartiet legitimiserar detta genom att bjuda in den här personen.

AH: Debatten får fortsätta.  Tack så mycket, Jesper Svartvik, som är ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism, och Johan Peanberg, som alltså från ABF arrangerade seminariet där Gilad Atzmon deltog.

(Avskrift: Anders Püschel)


Inslag i Studio Ett, SR P1, måndag 2 april 2007, 17.00-17.45.