Gamla testamentet är i högsta grad relevant för vår nuvarande verklighet
ett mail av Leif Erlingsson
2009-01-24

Gamla testamentet
     ÄR I HÖGSTA GRAD RELEVANT
     FÖR VÅR NUVARANDE VERKLIGHET!
 
av Leif Erlingsson
 
Det kan vara bra att komma ihåg att religionsfrihet inte innebär religionsrättighet.  (Abdel-Masih Wazir.)  Jag, vi, har rätt (och en moralisk skyldighet!) att försvara oss intellektuellt mot 'tankevirus'.  Jag har varit mormon, och kritiserar nu mormonismens tänkande.  I deras terminologi är jag därför 'Anti-mormon'.  Översätt till judendom:  'Anti-jude'.  Men jag är inte emot mormoner ('judar').  Det är TANKESYSTEMEN jag är motståndare till.
 
Det börjar med myten om Edens Lustgård och Adam och Eva, Kunskapens träd på gott och ont, o.s.v..

  a)  Å ena sidan, kunskapstörst, ständig önskan att försöka förstå och berätta, kärlek till människornas frihet - den "förbjudna frukten", så att säga.  I myten symboliseras detta genom att Eva, den feminina, kvinnliga aspekten, låter sig lockas av den erbjudna kunskapen.

  b)  Å andra sidan har vi den kunskapsfientliga, instängda, linjära, kubiska, innanför ramarna tankemodell, som verkligen helt korrekt kan kallas den judiska, med tanke på dess historia från Lagen/Toran/Bibeln etc.  I myten symboliseras detta genom att Adam, den manliga aspekten, vill vara underdånig den yttre auktoriteten.  Inte ifrågasätta och inte söka egen insikt.  Denna aspekt manifesteras i övermått av den judiska religionen.

Beroende på vilken aspekt vi är närmast - och detta är inte svartvitt, vi har båda inom oss alla - så är vi för eller mot kreativitet och kunskap.  Att försöka förstå dolda skeenden uppfattas t.ex. (naturligtvis!) som konspiracism och liknande för den som är fiende till eget tänkande, för den som är fiende till eget kunskaps-sökande.  Så beroende på vad som för tillfället driver oss så kommer vi att vara mer eller mindre benägna att acceptera andra som ägnar sig åt just eget tänkande, eget kunskaps-sökande.  Jag är en sådan där 'extrem' person, som huvudsakligen söker just egen förståelse, och som fullständigt föraktar det kunskapsfientliga tankesystem vi i princip har lidit under i bortåt 5 000 år.

Det heter att Djävulen/Satan/Ormen, etc, var den som lockade kvinnan, som därför ska vara förbannad, etc..  Det heter att man är "fiende till Gud" om man inte är tillräckligt lojal till galenskaperna.  Det hela är fullständigt livsfarligt, som exempelvis kan ses i denna video från intervjuer från "The Christians United for Israel Tour", http://www.youtube.com/watch?v=mjMRgT5o-Ig .  Galningarna arbetar aktivt för harmageddon, i Israel.  Och de har hållt på med det minst sedan och i Reagan-administrationen.  (Det var folk från den administrationen som utgjorde viktiga delar av den senaste Bush-administrationen!)

Det handlar därför inte bara om judars rätt till att utöva sin religion utan förföljelse.  Som sagt, Religionsfrihet innebär inte religionsrättighet. (Abdel-Masih Wazir.)  Det handlar också om min och allas rätt att försvara vår framtid gentemot galenskap, blindhet och fanatism.  Min avsky gentemot fängelsets murar - tankens murar - är fullkomligt legitim.  (Tänk Satansverserna...)  (Om nu någon blir upprörd av dessa ord, och vill gå lögnaren Jahve:s ärenden, kan vi stava till "Religiös fanatism"?)

 
Min mission är bl.a. att inte hatet ska ta ett varv till, efter att hela världen förstår vad sionismen har ställt till med, liksom man en gång förstod med nazismen.  Att kommunicera att det inte är sionisterna/hatarna som är onda, utan den propaganda de har växt upp i.  Visst har de eget moralisk ansvar.  Genom att bara följa strömmen så är de inte bättre än tyskarna vs. nazismen.  Men med min personliga erfarenhet av hur man stängs in i tankesystem, så vet jag att ytterst få kan stå emotAlltså, jag förstår nu, genom hur fast jag själv var fast i ett manipulativt tankesystem, att vi har dömt tyskarna alldeles för hårt för att de följde Hitler.  I dag sker exakt samma process med sionismen.  Ska vi åter döma lika hårt, eller ska vi förstå och försöka hitta medel att bryta loopen?
 
INTE BARA ISRAEL är begravda i manipulativ propaganda.  Vi är alla det.  Massor av maktmänniskor har svurit lojalitetseder till hemlighållande av kunskap, kunskapsbegränsning etc knutet till gammeltestamentligt tänkande!  Människor som har avgörande kontroll över hur vår medieverklighet styrs.  Att inte se detta är att vara oerhört naiv.  Vår verklighet styrs INTE bara av ekonomiska faktorer.  Hallå!!  Dags att vakna!!  Gamla testamentet ÄR I HÖGSTA GRAD RELEVANT FÖR VÅR NUVARANDE VERKLIGHET!!!!!!  Dags att Vakna!!!
 
 
Alternativ till Gammeltestamentligt tänkande finns!
 
Civilisationen föddes tack vare frihet och öppenhet.  Senare kom kunskapsfientligheten.  Det var den extremkorta versionen.

Den aningen längre versionen:  Civilisationen föddes tack vare Inanna-principen (IP) "This idea of releasing secrets and knowledge was probably the fundament for the development of Mesopotamian society and its creation of the tools of civilization; the wheel, writing, mathematics, Law etc. When the goddess' power declined, so did the idea of the free sharing of knowledge; the de-mystification of knowledge was reversed." ("From Mesopotamia to tomorrow, and the day after", Abdel-Masih Wazir, 1996.)  Se även http://blog.lege.net/?/222-Tro-pa-liv-och-doed.html#c1955

Sedan kom vad vi kan kalla Jahve-principen om kunskapsfientlighet, livsfientlighet, blind auktoritetstro, etc.  Alltså Toran, Lagen, gamla testamentet, etc.  Se myten om edens lustgård och kunskapens träd på gott och ont. Det var där den kvinnliga principen - Eva - som valde kunskap (= liv!). Det var den kvinnliga principen som inte lät sig bedras av lögnaren Jahve. Ja, han ljög. "Jahve-principen" i myten kan sägas vara att hålla oss i mörker och okunnighet. Medan kvinnan, den baktalade, står för sanning och liv! (Om nu någon blir upprörd av dessa ord, och vill gå lögnaren Jahve:s ärenden, kan vi stava till "Religiös fanatism"?)

Den ännu längre versionen:  Följ följande referenser och länkar.  Lyssna på Abdel-Masih Wazir.  a) Abdel-Masih Wazir berättar om bilden, b) Abdel-Masih Wazir berättar om bilden,  båda från "Inanna keramik och smycken".  Och  se vidare
http://blog.lege.net/?/222-Tro-pa-liv-och-doed.html#c1955    Det handlar om Inanna-principen.  Efter Inanna-principen kom vad som kanske kan kallas Jahve-principen, nämligen kunskapsfientlighet och auktoritetslojalitet, etc.  Se vidare lojalitetslöften till hemlighållande av kunskap, kunskapsbegränsning o.s.v. bland t.ex. Frimurare och andra sällskap, där många just maktmänniskor är med.  Och har svurit lojalitets- och trohetseder!  Denna gamla testamentets bortkollring och fördumning av mänskligheten pågår alltså fortfarande inte minst genom lojalitetseder och förbund i olika sällskap, såväl mormonernas tempelförbund, som frimurarnas liknande, och andra sällskaps. (Det är allvarligt att många av samhällets toppar svurit lojalitetseder till tankefördummning. Åter, se vidare http://blog.lege.net/?/222-Tro-pa-liv-och-doed.html#c1955 , och vidare länkar därifrån.)
På baksidan att USA:s nuvarande dollarsedel finns ett måtto "E pluribus unum", som betyder att ur många kommer en - enandet av mångfald. Och det passar ju in på den amerikanska drömmen att ena många nationaliteter till en stark nation. Från mångfald, enighet, etc.

Det finns från civilisationens barndom en ännu starkare idé, som vi kanske har glömt bort, och måste återupptäcka. Nämligen att ur många enade, mångfald; ingen begränsning av kreativitet och tänkande.

Den senare principen kallar den nutida Mesopotamiern Abdel-Masih Wazir, son till brigadgeneralen och den konservativa protestanten Annis Wazir, för The "Inanna principle" (IP). Läs mer ur hans anteckningar och förklaringar på:
Om vi inte arbetar för alternativ till gammeltestamentligt tänkande, så arbetar vi för en gammeltestamentlig framtid - dit uppenbarelseboken i bibeln paradoxalt nog hör.


Leif Erlingsson
2009-01-24

Detta mail postas på nätet såsom bilaga till "Krigslegitimerare", också av Leif Erlingsson, 2009-02-03.  Länken tillbaka hit är postad i bloggkommentarerna.  Du läser väl bloggkommentarer? :)