Stöd Iraks akademiker och intellektuella


En mordkampanj på landets akademiker och intellektuella pågår i Irak. Hundratals har mördats och tusentals flyr landet.

Därför vädjar nu Föreningen IrakSolidaritet till dig att skriva under BRussellstribunalens appell till försvar för internationell människorätt. Några av de som redan har skrivit under appellen är Harold Pinter, José Saramago, John M. Coetzee, Dario Fo, Eduardo Galeano, Noam Chomsky, Howard Zinn, John Pilger och Michael Parenti.

I Sverige stödjs appellen av bland andra Jan Hjärpe, Ronny Ambjörnsson, Mattias Gardell, Ulf Bjereld, Erik Wijk, Stefan Svallfors, Olle Josephson

och Jan Öberg.


Stoppa tragedin


Appellen kan läsas i sin helhet på BRusselstribunalens och IrakSolidaritets hemsidor (www.brussellstribunal.org och www.iraksolidaritet.se) och lyder i sammanfattning:

Förföljelsen av Iraks akademiker och intellektuella innebär att den sekulära medelklass som aldrig stött USA:s ockupation decimeras. Redan den 14 juli 2004 rapporterade den erfarne korrespondenten Robert Fisk från Irak att "personal på universiteten misstänker att det pågår en kampanj för att beröva Irak dess akademiker för att därmed fullfölja den förstörelse av Iraks kulturella identitet som startades då den amerikanska armén gick in i Bagdad."

Organisatörerna bakom vågen av mord tycks inte göra skillnad på offrens politiska eller religiösa hemvist. Den gör heller ingen skillnad på kompetensområde: Bland de döda finns lärare i geografi, historia och arabisk litteratur, såväl som naturvetare. Ingen enda har gripits i samband med dessa mord.

Enligt Förenta Nationerna har omkring 84 procent av Iraks institutioner för högre utbildning redan bränts, plundrats eller förstörts. Det är ockupationsmakten USA som i sista hand bär ansvaret för internationell rätt och har skyldigheten att skydda Iraks medborgare, inklusive dess akademiker.

Vi vill med denna petition bryta tystnaden.

1. Vi vädjar till de organisationer som verkar för att tillämpa och försvara internationella människorättslagar att de för upp dessa brott på dagordningen.

2. Vi kräver att man omedelbart startar en oberoende internationell undersökning av detta rättsvidriga dödande. Denna undersökning bör också pröva frågan om ansvar, för att klart påvisa vem som är ansvarig för denna situation. Vi vädjar till den speciella rapportören för summariska avrättningar vid UNHCHR i Genève.

Skriv på och sprid uppropet!

Enklaste sättet att skriva på är att gå till BRusselstribunalens hemsida, www.brussellstribunal.org


Föreningen IrakSolidaritet bedriver denna kampanj i Sverige. Bland initiativtagarna finns BRussells Tribunal i Belgien. BRussells Tribunal är liksom IrakSolidaritet en gren av WTI, World Tribunal on Iraq.

IrakSolidaritet kan nås via meilpost info@iraksolidaritet.se


Bakgrundsinformation


I samarbete med irakiska akademiker upprättar bl.a. BRussells Tribunal i Belgien listor på hotade och mördade akademiker och intellektuella.

Den amerikanska tidskriften Science refererar till listor på irakiska akademiker och intellektuella som mordhotas i sin utgåva den 30 juni 2006.


USA-koalitionens ockupation av Irak är grundorsaken till dessa mord. Enligt Genèvekonventionen har ockupationsmakten det yttersta ansvaret för människors säkerhet Trots detta har inget av dessa mord blivit föremål för en seriös utredning.


I Irak är det förenat med livsfara att uttala sig mot ockupationen. Det gäller alla människor, men denna appell tar i första hand upp den systematiska förföljelsen av de välutbildade. Det som sker är en katastrof för landets utbildning, sjukvård, kultur, ja hela samhällslivet. De flesta akademiker och intellektuella motsätter sig ockupationen och försvarar Irak som nation mot de krafter som vill splittring och uppdelning enligt etnisk och religiös tillhörighet.


Ett av ockupationsmaktens tidiga beslut är en administrativ övergångslag som bl.a. fastslår att alla val i Irak ska ske enligt sådan uppdelning. Det står fullständigt i strid med den irakiska sekulära traditionen."Morden följer inte ett religiöst eller sekteristiskt mönster" säger den irakiske ögonspecialisten Ismail Jalili som gjort en stor utredning (Länk: BRussells Tribunal.org)) om dessa mord. Han presenterade sin utredning i samband med ett seminarium i Madrid i april 2006 (se nedan).


Den åderlåtning som mord och landsflykt innebär är ett hot mot på Iraks framtid.

Undervisning försvåras eller omöjliggörs i det land som hade Mellanösterns bästa utbildning. Den var gratis.


Sjukhusen lider brist på både utbildad personal och utrustning. Humanitär katastrof råder i Irak. Det irakiska hälsoministeriet medgav i april 2006 att 220 läkare hade mördats och 1000-tals välutbildade flytt landet.


I den brittiska tidningen The Independent anges den 20 oktober antalet mördade läkare och sjuksköterskor till 2000. Enligt samma tidning har 18.000 läkare och sjuksköterskor lämnat landet (http://news.independent.co.uk/world/middle_east/article1904962.ece)


Enligt Irakiska Journalistförbundet hade den 20 september 2006 144 journalister mördats. Under oktober månad har uppskattningsvis ett 20-tal journalister mördats.


Enligt IRIN (FN:s nyhetsbyrå) hade den 24 april i år nästan 80 kulturarbetare mördats sedan 2005.


På ett stort seminarium om dessa mord i Madrid i april i år talade bl.a. flera framstående spanska professorer, chefen för Nationalbiblioteket, läkare från Bagdad och fackliga representanter för UGT. Talarna underströk sin solidaritet med Iraks folk och dess akademiker och intellektuella.


Akademiker och intellektuella och alla berörda runt om i världen uppmanas till solidaritet med sina kolleger i Irak.


Kraven på oberoende undersökningar om morden måste resas!

UNESCOs generaldirektör Koïchiro Matsuura fördömde i en pressrelease (No2006-26) "våldskampanjen mot Iraks akademiker och intellektuella." Han talar om Iraks förtjänstfulla utbildning och säger att "genom att rikta in sig på de som besitter nycklarna till Iraks återuppbyggnad och utveckling hotar dessa förövare Iraks framtid och demokrati"


Den 14 november 2006 antog De Spanska Universitetens Rektorskonferens (CRUE) vid sin generalförsamling ett uttalande som fördömer våldet mot Iraks universitetslärare. "Särskilt allvarliga konsekvenser för landets framtid har de systematiska morden på universitetslärarna" enligt uttalandet.


Föreningen IrakSolidaritet bedriver denna kampanj i Sverige. Bland initiativtagarna finns BRussells Tribunal i Belgien. BRussells Tribunal är liksom IrakSolidaritet en gren av WTI (World Tribunal on Iraq). I Sverige genomförde den dåvarande Kommittén för Världstribunalen om Irak en session i Stockholm i november 2004.


IrakSolidaritet uppmanar akademiker, intellektuella, kulturarbetare, hälsovårdspersonal och andra berörda medborgare att skriva på det internationella uppropet.


Vi måste bli fler och medvetenheten om vad som pågår måste öka.

Svenska undertecknare: http://iraksolidaritet.se/index.php?nr=133

Ursprungliga undertecknare och fullständig lista på undertecknare finns på: www.brussellstribunal.org


Mycket information finns här samlad i ämnet.


Stockholm i november 2006


Vänligen


Sigyn Meder/Föreningen IrakSolidaritet

www.iraksolidaritet.se

kontakt: info@iraksolidaritet.se


Se även aktionsprogrammet och ytterligare information på denna länk: www.brussellstribunal.org/Academics.htm

Världens akademiker och intellektuella måste handla nu för att rädda livet på sina kollegor i Irak!