Date: Sat, 4 Oct 2008 10:05:02 -0400
From: Ulf Brånell <siem@klokast.se>
To: Leif Erlingsson <leif@lege.com>
Subject: Vart tog reprisen vägen? - Motgift v 40 från SIEM

Hej, Leif !

MOTGIFT    v 40


MONSANTOS VÄRLD - Värdefullt filmtips

Vi har fått flera tips om Monsantofilmen som sänts i veckan.  Den är nära två timmar lång, men mycket informativ och illustrerar inte bara Monsantos affärsfilosofi, utan också den institutionella korruption som råder bland stat,  myndigheter och forskningsinstitutioner när det gäller att främja affärsintressen på bekostnad av allmänna och folkliga intressen.  Något tycks också hända bakom kulisserna hos SVT sedan de sänt filmen, vilket framgår av följande mail:

Sveriges Television vilseledde om repris på filmen om Monsanto och GMO.
På dess hemsida för Dokument utifrån kan man läsa följande:
"Sändningstider:
Dokument utifrån sänds söndagar kl 22.00 i SVT2.
Repris lördagar kl 21.00 i Kunskapskanal."
 
Uppgiften om repris har visat sig ogiltig när det gäller just filmen Monsantos värld.
Vi sänder inte den filmen i repris, svarar Sveriges Television på min fråga idag.
Den verkliga orsaken till att man i det här fallet inte följer reprisrutinen kunde man inte uppge.
 /Svensson

Filmen finns dock fortfarande att se via dator på
http://www.svt.se/play?a=1256083

Big Pharma Ties Want to Shut Down Vaccine 'Conspiracy Theories'
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2008/10/02/big-pharma-ties-wants-to-shut-down-vaccine-conspiracy-theories.aspx?source=nl
A foundation populated by the giants of business, banking, government and military wants to "vet" websites and limit the spread of information that it says creates "conspiracy theories".

The World Wide Web Consortium (W3C) says it is worried about the way the web has been "used to spread disinformation". They want to introduce a new system that would give websites a label for trustworthiness or unreliability.

One "damaging conspiracy theory" they want to shut down is the notion that MMR vaccines are harmful. Of course, this "conspiracy theory" stems not from paranoid forum postings and misquoted blog entries, but from scientific research into the mercury based preservative thimerosal.

Thimerosal was developed by Eli Lilly, and Merck is the world's largest supplier of the MMR triple jab -- and it is little wonder W3C considers such information to be "damaging" given that Eli Lilly and Merck are both paid up and approved members of the Consortium! If anyone should be labeled with an "unreliable" rating, it is the WC

Kan vi lita på informationen vi får om nya läkemedel?
http://www.sr.se/cgi-bin/p1/program/amnessida.asp?programID=406&Nyheter=1&grupp=4314&artikel=2336648
 Positiva studier publiceras, men negativa studier blir liggande, visar en undersökning.


Melamin hittat i Nestlés produkter i Kina
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=2349635
Spår av kemikalien melamin har hittats i Nestlés mjölkersättningspulver producerat i Kina, uppger Taiwans hälsominister enligt nyhetsbyrån AP.
 
Tidigare har kontroller i Kina visat att minst 20 företag levererat mjölkpulver som varit förgiftade med melamin.
Hittills har fyra kinesiska barn dött av njursten efter att ha fått melaminförgiftad bröstmjölksersättning, och över 50 000 har blivit sjuka.
Nestlé har tidigare försäkrat att alla deras produkter sålda i Hongkong och Kina var fria från melamin

Oprövat vaccin mot blåtunga
http://www.sr.se/cgi-bin/p1/program/artikel.asp?ProgramID=406&nyheter=1&Artikel=2348424
Hur bra fungerar blåtunge-vaccinet egentligen?
Djursjukdomen blåtunga har omvandlat stora delar av södra Sverige till en skyddszon. Veterinärer arbetar för högtryck med att vaccinera djur för miljontals kronor. Men vaccinet är nytt och oprövat, och ingen vet egentligen vilken skyddseffekt det kommer att ha i ladugårdarna. 

Hittills har närmare 70 000 djur vaccinerats i Sverige. Och massvaccineringen är bara i sin linda, för totalt kommer en halv miljon djur att få vaccinet. Enligt Jordbruksverkets preliminära beräkningar kommer kostnaderna att landa på dryga 100 miljoner kronor.

Vaccineringen i Sverige är en del av en gemensam EU-satsning, för att få bukt med spridningen i Europa.

Vaccinet i sig kostar inte så mycket, det som kostar är att utföra det hela. Men trots stora kostnader, och att effekten av vaccinet alltså är osäker, är det ändå bättre än att göra ingenting säger Lena Hult på Jordbruksverket.

SIEMs kommentar:   Informationskriget har sällan varit tydligare.   Auktoritet, lobbying, påtryckningar och korruption avgör vilka påståenden som får spridas till allmänheten och forma dess verklighetsbild samt styra myndigheternas agerande.   Sanning är däremot en starkt devalverad valuta,  vars finanskris dock inte får nämnvärd uppmärksamhet.
 
Klyftorna ökar inom sjukvården
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=834908
Socialstyrelsens senaste rapport om läget i den svenska hälso- och sjukvården vittnar om allt större klyftor bland invånarna. Har man dålig ekonomi, låg utbildning eller är invandrare är risken stor att man har sämre tillgänglighet inom vården än välavlönade personer med svensk bakgrund.

 
- FAKTORER SOM UTBILDNINGSNIVÅ och födelseland har betydelse för hur tillgänglig sjukvårdens olika insatser är. Det här måste vi analysera och bli mer medvetna om, säger Ingrid Schmidt vid Socialstyrelsen.

I den årliga rapporten om läget i hälso- och sjukvården som presenterades för regeringen i mars konstaterar myndigheten att klyftorna i vården ökar.

Som exempel har lågutbildade och invandrare inte samma tillgång till väldokumenterade läkemedelsbehandlingar som högutbildade svenskar. Här har man bland annat tittat på personer som drabbats av hjärtinfarkt och stroke.

- Högutbildade har ofta en bättre plattform att stå på genom kunskap och utbildning. De kan ofta vara mer insatta och har därför en annan möjlighet att kommunicera inom vården, säger Ingrid Schmidt.

SIEMs kommentar:   Även här följs den medicinjournalistiska traditionen att forskare tillåts eller uppmuntras att uttala sig om och tolka helt andra saker än dem de forskat på.  Att skillnaden i vård och sjuklighet mellan hög- och lågutbildade skulle bero på att de förra är bättre på att kommunicera och därför får bättre vård, är veterligen inte ens undersökt, än mindre bevisat. Däremot är det bevisat att lågutbildade är och varit  utsatta för riskablare  miljö i praktiskt taget alla sammanhang.   Det är också bevisat att de välbeställda  utnyttjar i stort sett ALL offentlig service mer än de fattiga (förutom att de också utnyttjar privat service i större utsträckning):  utbildning, kultur,  vård osv. En rimlig mothypotes är därför att den högutbildade infarktpatienten i genomsnitt är mindre allvarligt sjuk än den lågutbildade, och därför har en högre överlevnadsprognos.
  Att den med åren minskade hjärtsjuk- och dödligheten skulle bero på bättre medicinsk vård,  tillhör  det som inte är bevisat. 
(Jmf  http://www.klokast.se/Nyhet/2005/MAR/Mar05.html  )

Äldres medicinanvändning ska granskas
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=2341210
Socialstyrelsen ska göra en granskning av äldres medicinanvändning efter nya forskningsrön om att äldre med låg utbildning får fler och sämre läkemedel än högutbildade. Det ökar risken för biverkningar och att läkemedel motverkar varandra....
- Behandlingen gör ofta mer skada än nytta, säger Johan Fastbom, docent i äldrefarmakologi.

Lågutbildade äldre får fler läkemedel
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=2340598
 
Äldre med låg utbildning får fler läkemedel än högutbildade, enligt en ny svensk studie. De mediciner de får är oftare omoderna och har en lägre kvalitet, säger Johan Fastbom, docent i äldrefarmakologi.

- Ett exempel på ett sådant mått är läkemedel som man ska undvika att ge äldre för att de kan utlösa förvirringstillstånd, det vill säga att behandlingen ofta gör mer skada än nytta, säger Johan Fastbom.
Ju fler läkemedel desto större är risken för biverkningar. Forskarna har gått igenom 600 000 äldres läkemedelsordinationer och funnit att ju lägre utbildning patienten har desto fler och dessutom alltså sämre tabletter.   Att lågutbildade är mer sjuka kan vara en förklaring till att de får fler mediciner...

SIEMs kommentar:  Ja, här tycks i stället mera vård, dvs läkemedel , leda till sämre hälsa.  Ett  mer realistiskt antagande.  Nyare läkemedel är rimligen inte heller så väldokumenterade som gamla, eftersom sanningen och biverkningsrapporteringen rörande dem ännu inte hunnit i kapp verkligheten. Att de nyare läkemedlen generellt  skulle vara bättre kan dock ifrågasättas.

Swedish alternative medicine sector in danger of fragmentation
http://www.thelocal.se/14640/20080929/
Consumers of complementary and alternative medicine (CAM) are getting a rough deal in Sweden compared to other Europeans, argues Lysanne Sizoo.
Through government disinterest, the Swedish CAM sector is in danger of being split between a mainstream medical sector that creams off the more acceptable therapies and a diverse and disorganized alternative sector reluctant to be held accountable to western medical standards.
This leaves consumers with no way of judging whether their acupuncturist, herbalist, or homeopath is a well trained professional, or whether their forward thinking physician actually has more than a passing knowledge of a complementary approach....

SIEMs kommentar:   En ovanligt insiktsfull artikel om relationen mellan skolmedicin, alternativmedicin, komplementärmedicin och integrativ medicin.  Bör läsas flera gånger av blåögda "samarbetsivrare".  Jmf gärna artikeln "Viljen I veta, viljen I förstå?"   i SIEMs senaste månadsmagasin.
http://www.klokast.se/Nyhet/2008/Sep08.html


Färre mineraler i svenskt vete
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=2344196
Svenskt vete kan ha fått betydligt lägre halter av nyttiga spårämnen. Enligt forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, har halterna av bland annat järn och koppar minskat kraftigt i det svenska spannmålet sedan 1967.
Svenskt vete har så låg mineralhalt att det inte duger som djurfoder utan att berikas. Men samma spannmål används som brödsäd i en lång rad livsmedel avsedda för människor, säger SLU-professorn Holger Kirchmann till Svenska Dagbladet.

***********************ANNONS************

ATLASKOTAN ÄR DEN DOLDA ORSAKEN BAKOM EN MÄNGD OLIKA BESVÄR!

Alla känner inte till att atlas, den första nackkotan, spelar en mycket viktig roll för hela ryggradens funktion. Om atlaskotan ligger fel påverkas hela skelettet och muskelsystemet vilket orsakar obalans och förskjutningar ända ned till tåspetsarna. Visste du att: Atlaskotan hos de flesta människor är felplacerad redan från födseln?

Migrän, Huvudvärk, Ont i nacken, Ryggvärk, Sömnproblem eller Kronisk trötthet, Yrsel, Hjärtrytmstörningar - Förändrat blodtryck, Matsmältningsproblem, Återkommande förstoppning eller diarré?

Vissa av dessa besvär har ett direkt samband med att atlaskotan är felplacerad, medan andra besvär försämras ytterligare av en felplacerad atlaskota. Det finns dock ingen garanti att en korrigering av atlaskotan hjälper mot alla dessa besvär hos alla eftersom några av besvären kan bero på andra orsaker. Men om besvären orsakas av en felplacerad atlas har erfarenheten visat de minskat eller försvunnit när kotan korrigerats.

Problemen kan i många fall lösas enkelt och varaktigt med en enda behandling och uppföljande massage.

www.atlantotec.se


**************KLOKA GUBBENS MOTTAGNING*************

Nu även efter överenskommelse i Borås (Busshpl: 7:e Villagatan)
Tåg mellan Göteborg och Borås varje timme http://www.resrobot.se/
Boka tid via mail till siem@klokast.se  eller ring 0515 51420
Se även http://www.klokast.se/siem/kontakt2.html
 
***********************ANNONS**************************
Näringstillskott, örtmedicin, tekniska hjälpmedel?

Besök vår webshop på  http://www.klokast.com/shop/

Kloka Gubben & Sanslösa Tanten

*****************ANNONS**************

Solideabild

Har du ett arbete där du går och står mycket?  Trötta, tunga  och stumma ben?  Åderbråck eller celluliter?  Gravid?
Solidea
- en serie vackra cirkulationsstärkande strumpor och strumbyxor mm bl a vid celluliter, åderbråck o venösa besvär. http://klokast.com/shop/index.php?cPath=24
Läs om Benhälsa  på http://www.klokast.se/Solidea/

Nu också bekväma VRIST-, KNÄ och HANDLEDSSTÖD, samt MAG-GÖRDEL

...Hej. Tack för att ni skickade mina vänta barn strumpbyxor så fort!! måste säga att dom är SUPERBRA!!! Är jätteglad att dom passade så bra också, kan ju vara svårt att få rätt strl.på postorder men tack och lov blev det ett lyckat köp och dom är välbehövliga som stöd åt den alltmer växande magen....

...Hej! Köpte ett par Venere strumpbyxor för några veckor sedan, med fantastiskt resultat, all värk i benen försvann i princip omedelbart, nu kan jag sova på nätterna för första gången på flera år!...

***********************ANNONS**************************
 
Är WEOMIN klokast?

Allt fler  upptäcker  hur klokt det är att använda  BioCare;s kosttillskott från Weomin:

* Minimalt med störande tillsatsämnen och livsmedelskosmetika, utförliga innehållsdeklarationer för allergiker, vegetarianer, veganer m fl
* Verksamma ämnen i kombinationer och former som är maximalt lättupptagliga, skyddade vid transport o lagring och därför lätta att lagerhålla, mm
* Balanserade kombinatoner av olika  verksamma ämnen mot samma hälsoproblem,  i stället för massiva höga doser av enstaka ämnen, med åtföljande risker för överdosering och biverkningar.
*  Stort sortiment av preparat för de flesta hälso- och livssituationer baserad på BioCares eget forskningslaboratorie och utvecklingsarbete, med god framförhållning i förhållande till lagstiftning o reglering.
* Återhållsam och ansvarsfull reklam, prisvärda produkter, producentoberoende information om verkningar, biverkningar, läkemedelsinteraktioner m m  
* Okomplicerad beställningservice för konsumenter och terapeuter:

Konsumenter: via webshopen:  http://www.klokast.com/shop
Terapeuter o butiker:  http://www.weomin.se

****************ANNONS************

ÖRONLJUS modell Classic: Vi kan nu åter erbjuda öronljus av omtyckt klassisk modell, till ett helt OSLAGBART PRIS. Se http://klokast.com/shop/product_info.php?products_id=489

Genom vårt förvärv av WEOMIN kan vi nu på shopen erbjuda ett stort sortiment av KOSTTILLSKOTT också för mycket speciella behov, av de internationellt erkända märkena BioCare och BioSym. Se WEOMINs hemsida där du kan hämta produktkatalog, och därefter beställa i webshopen http://www.klokast.com/shop  .  Vill du bli återförsäljare för BioCare och BioSyms sortiment - maila siem@klokast.se för pris o villkor!

Passa på att i vår FYNDHÖRNA lägga beslag på ett par produkter med kortare datum,  som vi nu säljer till 50% av priset! 

  Kloka Gubben & Sanslösa Tantens web-shop http://www.klokast.com

 ----------------------------------ANNONS---
 
***************ANNONS*****************
 


Ur mail från deltagare i SIEMs webkurs i ekologisk medicin, se http://www.klokast.se/siem/Ballong.html

"  ...jag läser nu basmedicin på distans......Det är också intressant att se hur utvecklingen har varit från det att jag först läste ditt kurs material och fram till nu..... Jag måste säga att jag är verkligen glad att jag anmälde mig till din kurs innan ....Första gången man läser det så är det ju helt nytt och då är det inte helt lätt att ta åt sig allt direkt. Men med tiden så börjar man acceptera ( eller åtminstone seriöst överväga) allt mer och mer av innehållet. Det känns som att man gång på gång har stött på olika saker som man under en tid tänkt att det råder delade meningar om, och själv varit mycket osäker om fram och tillbaka, för att sen tilllslut komma fram till att: "det som mest verkar stämma ju faktiskt är det som stått att läsa i ditt kursmaterial hela tiden".. MR "

....Jag kan inte sluta läsa...../JL
....

Jag läste din kurs i ekologisk medicin för några år sedan och jag måste säga att den är fortfarande den bästa kurs jag läst - mitt hälsomedvetande har ökat mer och mer för varje år som gått och för ett tag sedan började jag till slut jobba i en hälsokostbutik för att lära mig mer. Och jag kan helt klart säga att din kurs klår hälsorådgivarutbildningen på jobbet med hästlängder! Det jag lärde mig av din kurs har jag nytta av varje dag både för egen del och i jobbet, kanon!  / BB
.....
...Jag har nyligen skrivit in mig på din webkurs, och jag tycker den är mycket bra! Informationen och resonemangen är mycket verklighetsnära och logiska. Underbart!!.... /UA

"Jag har sakta men säkert läst igenom Din kurs i ekologisk medicin. Behöver nog repetera lite då o då men den är helt underbar, superb. Den har hjälpt mig personligen och många vänner runt mig har även de fått aha-upplevelser och mer intresse för ekologisk syn. Ger ett större självförtroende, helt klart, att förstå sin egen kropp! "*************************


SIEMs Månadsmagasin för September 2008 finns på

http://www.klokast.se/Nyhet/2008/Sep08.html

http://www.klokast.se/Nyhet/2008/Sep08.PDF

 
**********************

INFORMATION OM NYHETSBREV OCH MAGASIN
Abonnemanget är gratis, men du kan betala en frivillig prenumerationsavgift på pg 176 88 - 3. Vi passar på att ge TACKA alla dem som  bidragit med stora och små belopp! Det möjliggör att vi kan fortsätta att irritera med granskningar och kommentarer i medicinska frågor..Om du byter mailadress - glöm inte att ändra dina abonnemangsuppgifter!  En personlig rad för ändring av dina uppgifter finns allra längst ned på alla mail från oss - klicka på den!   
Tipsa dina vänner med  länken   http://www.klokast.se/siem/Maginfo.html     Vill du annonsera här - maila siem@klokast.se för mer information!


Ulf Brånell
KGSTAB/Svenska Institutet för Ekologisk medicinBorred 110 Frälsegården
52026 Trädet
SWEDEN