http://911truth.no/                  Visit this groupÅpent brev til norsk presse

Kjære redaktør / journalist,

vi har nå startet 911truth.no, og vi ber deg vurdere følgende argument for gjenopptagelse av saken i norsk presse.

OCT-illusjonen
Mange mediefolk føler at den offisielle konspirasjonsteorien (OCT) om 11. september står fjellstøtt på fast grunn. Vi vil her vise at så ikke er tilfelle, og at støtten såvel som OCT selv er en illusjon.

Fysisk umulige beretninger om tårnenes kollaps
OCT støtter seg på rapporter som angir falltidene for Tvillingtårnene til under 15 sekunder. Dette gir en oppbremsing i forhold til fritt fall på bare høyst 5 sekunder, eller under 5 hundredels sekund per etasje. En så minimal oppbremsing er ytterst usannsynlig ved brann alene, fordi den forutsetter at tusenvis av støttepunkt i hvert tårn sviktet samtidig, slik at det ikke var noen motstand mot fallet igjen i bygningsstrukturen.

Bevisst politisk trenering og tildekking med sjokkerende uvitenskapelige metoder
OCT er en politisk konstruksjon som hevdes å ha solid støtte i kommisjonsgranskninger og vitenskapelige rapporter. I virkeligheten trenerte man oppstarten av granskningen i uhørte 411 dager, og rapportene om tårnkollapsene er enda ikke sluttført (desember 2007).
Rapportene som er lagt frem er forskerfusk av verste sort: En 10.000 siders NIST-rapport om Tvillingtårnenes kollaps tar for seg alt annet enn nettopp Tvillingtårnenes kollaps. NIST innrømmer også dette, de har beskrevet flyene og brannene som oppsto, men hoppet over selve kollapsene, som var det de fikk i oppdrag å beskrive. Totalkollaps var uunngåelig, skriver de bare istedet. Et grundig trenert varslet paper om den rådende OCT-forklaringen 'progressiv kollaps', innrømmer å begå den grove og bevisste feilen å se bort fra 1) alt sidelengs aksellerert materiale under kollapsen, og 2) all kraftutveksling mellom etasjene under kollapsen. Med andre ord: Når alt det som vanligvis holder gulv, tak og vegger i en skyskraper på plass, helt ses bort fra, så klarer forskeren å regne på det og få alt til å rase sammen p under 15 sekunder. Dette er ikke matematikk, men magi og illusjonskunst.
Det samlende grepet ved disse hårreisende frekke rapportene synes å være å dynge ned leseren med så mye spam og så grove utelatelser eller metodefeil at leseren bare må gni seg i øynene og tenke at det må våre noe her som han ikke har fått med seg.

Trivialisering og psykologisering av debatten i norsk presse
OCT dreier seg om vår fremste alliertes offisielle versjon av hendelsene, og dette merkes når OCT skal debatteres i norsk presse. Rammen rundt reportasjene og artiklene er at OCT-skeptikerne er dumme, paranoide og generelt godtroende. Det tas for gitt at den offisielle konspirasjonsteorien er korrekt, mens alle som motsier den får høre at de er konspirasjonsteoretikere. Debatten preges kraftig av å være et tabuområde der det eksisterer en politisk fastsatt fasit som alle har å rette seg etter.
En dypt alvorlig debatt om den viktigste politiske hendelsen siden 2. verdenskrig - med vidtrekkende konsekvenser for våre åpne og demokratiske samfunn - gjøres slik til en tøysedebatt om en sær hobby på internett. Samtidig stuper seer- og lesertallene til de tradisjonelle mediene, og tilliten til politikerne er i mange land på et bunnivå.
Pressens samfunnsrolle er fra gammelt av å avsløre, så her er det sannelig nok å gå løs på for tradisjonelle redaktører og journalister.

Meningsmålinger og mangfold av synsvinkler i media
I en rekke land er det utført meningsmålinger om folks støtte eller mistillit til OCT. Avhengig av spørsmålets ordlyd og når og hvor målingene er utført, kommer det opp prosenttall i størrelsesorden 30 til 80 for OCT-skeptikerne. Vi mener så store befolkningsgrupper nå må tas seriøst også i de norske mediene, og skepsisen mange nærer til OCT fortjener så absolutt spalteplass og en balansert fremstilling. Det holder ikke å bare avskrive skeptikerne som dumme, det er på tide å skifte plate.

911truth.no

PDF "printout"