Reinfeldt om tortyr
av Astrid Boman
2006-11-13

Sverige är nu fällt för Egyptenavvisningen av FN:s människorätts-kommitté. Det riktas mycket stark kritik mot den svenska dåvarande socialdemokratiska regeringen, för att de kränkt det internationella förbudet mot tortyr.
Detta borde få en påföljd anser helt riktigt borgliga politiker och anser också helt riktigt att de av CIA kidnappade männen ska ha ersättning av svenska staten.
Men är denna ståndpunkt inte endast ett politiskt utspel?
Värnar borgarna verkligen om mänskliga rättigheter?
När USA i senaten godtog den lag som legaliserade tortyr och tog bort rätten till Habeas Corpus, en av demokratins grundpelare, hördes från borgligt, och för all del också socialdemokratiskt håll, endast tystnad.
Moderatledarens Fredrik Reinfelds uttalande om tortyr och Egyptenavvisningen i radio 22 dec 2004 anger klart och tydligt att mänskliga rättigheter inte står högt på den borgliga agendan. Följande är exakt transkriberat:
``Jag tror att styckevis fördelt så har nog det mesta kommit fram, det landar mer i kvardröjande känslor av att dom inblandade statsråden vetat mer än de kanske vidgår.
Men jag är också beredd på att skriva under på att Sveriges del i kampen mot terrorismen kommer att tänja en del gränser .. eh .. för vad vi än så länge uppfattat vara korrekta sätt att agera. Det finns legal grund för detta. Jag tror att Svenska folket [ska] ställa in sig på att det kan hända igen. Både att utländsk säkerhetstjänst opererar på plats i Sverige. Och att det kan ske avvisningar till länder som använder annat än allmän domstol för att pröva skuldfrågan .. eh .. Och ibland kan det vara bra att vara rak över det, snarare än det vi upplevt, tycker jag, för att försöka .. eh .. komma undan diskussion i den här frågan.''

Lars Lejonborg, strax efter:

``Jag vill försvara Fredrik Reinfeldt. Jag har suttit ned med honom en lång stund idag och diskuterat det här, och vi är kritiska på ett antal punkter, och precis som han sa, vi har en känsla av att hela sanningen om statsrådens agerande inte har kommit fram. ...... Vi är skrämda av vilka dåd som utförs runt om i världen och vi tror att demokratierna måste samverka för att freda sig mot den här typen av attacker.''

Vi är väl alla skrämda av de terrordåd som världen drabbats av de senaste åren. Både de dåd som islamistiska fundamentalister åstadkommer och de länder som kallar sig demokratier.
Vi ska inte glömma att vare sig CIA eller den brittiska säkerhetstjänsten drar sig för bombdåd som dödar civila. I Irak arresterades två brittiska agenter iklädda arabiska kläder och med bilen full av sprängämnen av den irakiska polisen. De fritogs av amerikansk militär under mycket spektakulära omständigheter.
Om inte våra demokratier ska förlora begreppet demokrati måste vi ovillkorligen hålla oss till de lagar och regler som kännetecknar en demokrati.
Dessutom går det så kallade kriget mot terrorismen under falsk flagg. De flesta amerikaner har vid det här laget fått upp ögonen för vad det egentligen handlar om. De flesta har idag förstått att dådet mot World Trade Center var ett insiderjobb. Nu står hoppet till våra egna media att de slutar agera som massfördumningsvapen och istället ger oss världens skeende i ett klart, oberoende sanningsenligt ljus.

Astrid Boman
2006-11-13