Den nya världsordningen
av Mats Sederholm
2007-09-22

Riktningen i världen pekar för varje dag allt tydligare på ett existentiellt likriktande i kombination med människors oförmåga till att kunna påverka sina liv.

Varje dag inser människor att politiker, media eller andra delar av våra trossystem inte förmår leda mänskligheten mot en värld där människor kan leva i en större harmoni.

Det här är skeenden som inte tycks gå att påverka via demokratiska metoder.  Stress, konkurrens, mindre hjärta, ytligare underhållning, mer övervakning, mer materialisering går inte att rösta om.  Det tycks bara ske.

Men dessa skeenden skapas och styrs av krafter bortom våra demokratiska system.  De syftar till att få människor att se det som "tidens anda", "den mänskliga naturen" och en massa andra argument som bara uttrycker brist på kunskaper snarare än insikter.  Men mest tydligt är avsaknaden av diskussioner bland media eller bland politiker.  Och när det här inte uttrycks av samhällets auktoriteter så finns det heller inte ord, eller tankestrukturer till hands som gör att människor kan diskutera det här.

Trenden är mer individualisering, mindre samsyn, skenbar frihet och allmän splittring vilket ökar på rädslor och oro som i sin tur leder till ännu mer individualisering och ännu mer mänsklig kyla.

Den här "globala rörelsen" eller riktningen har ett slutmål.  Det är en gigantiskt globalt styre, en ny världsordning eller på engelska New World Order.

Rörelsen är precis så långsam att den inte kan eller ska kunna uppfattas i sitt sammanhang.  Det är människor själva som puffar på genom att de hela tiden erbjuds och accepterar positiva lösningar som löser mindre problem.  Små lösningar som i ett större sammanhang leder till en negativ utveckling.  Övervakningen är ett exempel på detta.  Mikrochippingen av människor kommer att ske på samma sätt.  Människor kommer att be om det.

Genom att slå undan trygghet och naturliga gränser så stressas människor.  Stressade människor tänker allt mer kortsiktigt.  De söker snabb trygghet och de agerar i rädsla, de tänker inte, de orkar inte, de vågar inte, de söker rädda sina egna skinn.

Allt detta är medvetet skapade förlopp av de som styr och kan överblicka den här globala "rörelsen".  De här styrande krafterna nöter sakta, sakta ner människors motståndskraft.  Människor som inte kan se sammanhangen, människor som istället vräker i sig psykofarmaka, större chipspåsar, eller andra materiella droger.

Men man vräker också i sig alltmer andliga droger som också går ut på splittra och individualisera människor så till den graden att det enda de orkar med är kvacksalvare som lovar lösa deras personliga andliga tandverk, deras värkande hjärtan, deras kärleksbrist och traumatiska barndomsproblem.  Andligheten idag är fullständigt korrupt.

Vi lever i sluttider.

Vi lever i tider där människor förlorar sina tolkningsföreträden, där experter inom vetenskap, social expertis, institutioner alltmer tar över människors egna förmågor till att kunna känna och tänka själva.

Allt det här är medvetet skapat.

Vi människor är menade att genomgå ett paradigmskifte till en alltmer robotifierad värld.  Och det är vi själva som gräver våra egna gravar.

Riktningen är solklar, för de som fortfarande orkar se samband.

Riktningen är miljontals människor som lever som yra höns i en värld som alltmer kallnar.  En värld som styrs av allt större konglomerat av makt.  Vi ser det överallt.  Större butikskedjor, större konglomerat av media, politiska inriktningar som håller på att smälta ihop, länder som ska infogas i unioner och så mycket, mycket annat.

Och...människor som mår allt sämre och som följaktligen inte orkar lyfta sin blick bortom sin egna värkande tanke- och existens-sfär.

Det här är styrt.

Målet är lätt att se, det är bara att extrapolera dagens riktning och framtiden blir en skräckvärld, med en maktstruktur allt omöjligare att göra någonting åt.

Den nya världsordningen står för dörren.

Mats Sederholm <mats@sederholm.nu>
2007-09-22

Linda Bjuvgård och Mats Sederholm arbetar f.n. med boken "Robotfolket".
Mats har tidigare författat "Människan - Unplugged".
För den som vågar pröva att se verkligheten ur nya perspektiv kan det vara givande att möta Mats i hans forum "BJ".


PDF "printout"