Ezra Pound 1885-1972
av Lars Österman
2007-10-05, 2007-11-09

Ezra Pound 1885-1972Att prata poesi och poeter betraktas ofta som förnämt tidsfördriv och högkultur.  Och högkultur är väl direkt inget för oss tuffingar som till vardags drar våra modiga slutsatser om världens hemliga maktstrukturer och troliga konspirationer.  Så varför vill jag blogga om ett för de flesta helt okänt namn, som Ezra Pound?

Ezra Loomis Pound föddes 1885 i Hailey, Idaho, studerade språk, är närmast känd för sin imagism samt för att ha varit andlig mentor till bl.a. de stora amerikanska författarna James Joyce, Ernest Hemingway, D.H. Laurence, T.S Eliot.
Uppslagsverken vet dessutom att berätta att Ezra Pound fängslats för landsförräderi efter Andra Världskriget och tillbringade tolv år, 1946-1958, på St Elizabeth Hospital (avsett för kriminella galningar) i Washington, DC.

Vid sidan av det uppslagsverken avslöjar, så sysslade Ezra Pound även med mycket annat mindre känt.  Man kunde förenkla det hela genom att uttrycka som att han ägnade en stor del av sitt liv för att bekämpa tyranni och orättvisa.
Han intresserade sig bl.a. för statsfinans och ekonomi, och blev tidigt attraherad av det som idag kalla Social Credit -- en rörelse som en viss brittisk major, C.H Douglas startade.  Social Credit avslöjade orsakerna till den ekonomiska misären efter sekelskiftet.
Ett elände med fattigdom och arbetslöshet trots ett överflöd av varor och ett samhälle redan då fullt med tjänster att köpa.  Social Credit avslöjade också varför krig var ekonomiskt lönsamt för vissa kretsar -- samt varför samhällets pengar inte kan betraktas som en simpel vara, utan måste förbli en måttstock för produktivitet och kreativitet.

Ezra Pound begrep hur destruktiv verkan de kommersiella penningintressena har, och hur nationen och dess kultur förr eller senare offras på ekonomins altare.  C.H Douglas många böcker, Economic democracy(1920) The Monopoly of Credit (1931), The Use of Money (1935), The Alberta Experiment (1937), förklarade orsakerna till att samhällets bästa kreativa krafter inte ges möjlighet att blomstra.

Första Världskriget hade i själva verket sina upphovsmän bland internationella kapitalister, vars rivalitet och hämnlystnad drivit fram onskefull propaganda, som i sin tur motiverade olika hemliga kretsar att konspirera mot tsaren i Ryssland samt tronföljaren i Österrike-Ungern.  Den s.k. ryska revolutionen var ingen folkets revolution utan den internationella finanselitens kupp.

Ezra Pound hörde definitivt till den relativt lilla intellektuella skara som begrep krigshetsarnas dolda ekonomiska motiv.  Och den Stora Depressionen 1923 visade för Pound att de internationella bankirna inte skydde några medel i sin girighet efter allmänhetens förmögenhet och samhällets egendomar.

Ezra Pound omfattade C.H. Douglas ekonomiska teori, som påvisade att ett alternativt ekonomiskt system med statliga räntefria krediter (social credit) skulle öka hela befolkningens köpkraft och därmed både frigöra samhällelig kreativitet vid sidan av att frånta bankirerna och finansiererna den oskäliga destruktiva makt de med tiden kommit över.  Ezra Pound insåg vilken potential en dylik penningreform hade och omfattade därför hjärtligt Social Credit - rörelsens samhälleliga lösningar.

Äntligen hade han kommit på hur Penningens Makt, som omintetgjort kulturen, nu kunde avväpnas!

Under 1930- och 1940-talen författade Pound en serie pamfletter om ekonomi och politik.  Bland dessa kunde speciellt nämnas America, Roosevelt and the Causes of War, 1944, som publicerades i Mussolinis Italien.
Han hade nämligen attraherats av nyheter om ovanliga ekonomiska program som genomfördes både i 1930-talets Tyskland och Italien.  Följaktligen hade Pound känt sig tvungen att resa dit där historia skapades.

Mussolini hade i offentligheten talat sig varm för samma slags monetära reformer som Social Credit-rörelsen omfattade.  Därför söker sig Pound till "il Duce" och blir imponerad över hans enorma energi och löften om reformer.  År 1933 har Pound ett sammanträffande med Mussolini personligen och utbyter synpunkter om drastiska penningpolitiska reformer.  Pound tolkar situationen som en tidernas chans att i praktiken genomföra det ekonomiska reformprogram som major Douglas utstakat.
C.H. Douglas hade mött starkt politiskt motstånd i sitt hemland, Storbritannien och hans modeller hade ännu inte blivit testade i praktiken.

Att eliminera räntan och dess fördärvande verkan på kreativiteten i samhället var Pounds första och främsta projekt.  Den som (ännu) inte begriper vidden av vad en dylik räntereform skulle åstadkomma kan ha svårt att inse varför Ezra Pound formligen var så innerligt trollbunden av dessa konstruktiva samhällsreformer.

Vid sidan av sin politiska och ekonomiska aktivism åstadkom Pound sina största litterära verk under tiden i Italien 1924-1946.  Av dessa är det ambitiösa storverket The Cantos i klass för sig.  Canto LXV som har namnet "With Usura" (svensk översättning, Vid Ocker).  Dikten är för lång att citeras i sin helhet.  Följande exempel belyser stilen:
WITH USURA

wool comes not to market
sheep bringeth no gain with usura
Usura is a murrain, usura
blunteth the needle in the the maid's hand
and stoppeth the spinner's cunning.
Vi har, tack vare internet, även förmånen att kunna få lyssna på författaren, som här själv läser sin dikt WITH USURA.  Lägg märkte till det lidelsefulla uttryckssättet och med hurudan känsla en sann upplyst humanist betraktar räntans destruktiva betydelse i det mänskliga samhället.

Pound insåg rätt tidigt att Andra Världskriget var i anstiftande och gjorde allt han kunde för att upplysa sina landsmän om den uppenbara konspiration Penningmakten utövade.  Pound ansåg sig tvingad att med alla medel verka för att undvika en katastrof.  Hans desperation blev i praktiken ett hundratal radioprogram, och efter att han förvägrades sända sina program från hemlandet, åkte han till Italien och sände dem på kortvåg från Rom till USA med stöd av fascisregimen i Italien 1941-1943.
Han försökte på ett pedagogisk sätt undervisa sina landsmän om var det verkliga problemet fanns, vilka som stod bakom krigshetsen i USA och vilka motiv de hade.  Inte att undra på att han senare (med facit på hand) har stämplats som både judefientlig, antisemit och landsförrädare.  Pound blev gripen år 1945 av amerikanska armén och placerades på samma läger som andra fientliga "krigsförbrytare".  Han förpassades senare till Washington, dömdes aldrig utan ansågs vara ett mentalfall och tvingades vistas på anstalt i 12 år.  Hemingway och flera andra av hans närmaste vänner försökte i olika lägen plädera för hans frigivning.  En annan samhällsfalang mera destruktiv krävde i ett skede dödsstraff åt honom.  En källa skriver så här om den här tiden:
"By 1953 Pound had still not been formally diagnosed.  Enquiries from the Justice Dept. solicited an admission that at most Pound had a 'personality disorder.'"
En annan källa konstaterar:
"Franklin D. Roosevelt had personally ordered Pound's indictment, spurred by the demands of his three personal assistants, Harry Dexter White, Lauchlin Currie, and Alger Hiss, all of whom were subsequently identified as being connected with Communist espionage."
Under sin tolv år långa tvångsvistelse i St Elizabeth Hospital kom Pound i kontakt med den unga författaren Eustace Mullins.  Pounds anställde honom för tio dollar om dagen att i Library of Congress (det amerikanska kongressbiblioteket forska i hur det gått till då den privata centralbanken Federal Reserv System kom till.

Mullins själv beskriver sitt möte med Ezra Pound så här:
"In 1949, while I was visiting Ezra Pound who was a political prisoner at St. Elizabeth's Hospital, Washington, D.C. (a Federal institution for the insane), Dr. Pound asked me if I had ever heard of the Federal Reserve System.  I replied that I had not, as of the age of 25.  He then showed me a ten dollar bill marked "Federal Reserve Note" and asked me if I would do some research at the Library of Congress on the Federal Reserve System which had issued this bill.  Pound was unable to go to the Library himself, as he was being held without trial as a political prisoner by the United States government."
Eustace Mullins lyckades småningom komma över synnerligen intressant material, och började under Pounds vakande öga skriva på boken Secrets of the Federal Reserve.  Det preliminära manuskriptet till boken blev i stort sett färdig på några år, i 50-talets början, men det visade sig vara omöjlig att hitta ett förlag som var villigt att publicera den.  Mullins beskriver situationen själv så här:
"Eighteen publishers turned it down without comment, but the nineteenth, Devin Garrity, president of Devin Adair Publishing Company, gave me some friendly advice in his office.  "I like your book, but we can't print it," he told me.  "Neither can anybody else in New York.  Why don't you bring in a prospectus for your novel, and I think we can give you an advance.  You may as well forget about getting the Federal Reserve book published.  I doubt if it could ever be printed."
Boken kom sent omsider att ges ut med privata medel, av två av Ezra Pounds lärljungar, i liten upplaga på västkusten år 1952.  Den publicerades då med titeln Mullins on the Federal Reserve.  En annan (pirat)upplaga visade sig ha publicerats är 1954 i New Jersey under titeln The Federal Reserve Conspiracy.

År 1955, gav Guido Roeder ut boken på tyska i Oberammergau, dåvarande Västtyskland.  Bokens hela upplaga på 10.000 exemplar, konfiskerades och brändes av statliga tyska agenter ledda av Dr Otto John.  Mycket lär tyda på att ordern ursprungligen kom från USA.
Långt senare, först år 1980, kunde en ny tyskspråkig upplaga ges ut eftersom amerikanska regeringen tydligen inte mera då dikterade de interna affärerna i Väst-Tyskland.

Eustace Mullins forsatte emellertid, uppmuntrad av Ezra Pound att forska i intrigerna kring Federal Reserve.  Mullins kunde skriva nya kapitel om hur USA i själva verket, trots frihetskriget 1812, i själva verket i praktiken hade fortsatt att vara en ekonomisk och finansiell koloni till Storbritannien. (The London Connection.)
Mullins stötte nu för första gången på dokument som visade vilka Federal Reserves ursprungliga aktieägare var och kunde spåra deras London.  Han berättar själv om Ezra Pounds viktiga roll i hur boken kom till:
"This book was from its inception commissioned and guided by Ezra Pound".(..)  Although this book in its inception was expected to be a tortuous work on economic and monetary techniques, it soon developed into a story of such universal and dramatic appeal that from the outset, Ezra Pound urged me to write it as a detective story,... "
I believe that the continuous circulation of this book during the past forty years has not only exonerated Ezra Pound for his much condemned political and monetary statements, but also that it has been, and will continue to be, the ultimate weapon against the powerful conspirators who compelled him to serve thirteen and a half years without trial, as a political prisoner held in an insane asylum.
Ezra Pound fick betala dyrt för sin aktiva roll i att våga försöka upplysa sina landsmän om de internationella bankirernas landsförrädiska roll i de processer som ledde till dels Första Världskriget, dels den Stora Depressionen och slutligen Andra Världskriget.  Men Mullins har gjort allt han kan för att rehabilitera Ezra Pound och påvisa hans djupa patriotism.  Den amerikanska historien under hela 1900-talet är de fakto en räcka helt otroliga målinriktade handlingar av Federal Reserves bankirer.  Mullins konstaterar att USA, som var den rikaste nationen i världen år 1945, har av Federal Reserve transformerats till den mest skuldsatta år 1990.  (Idag, 2007, är situationen om möjligt dubbelt värre.)
Han jämför USA av idag med situationen i Japan eller Väst-Tyskland år 1945.

Utan Ezra Pound skulle dessa synnerligen viktiga frågor aldrig ha blivit utforskade.  Utan Pounds brinnande drive hade världen aldrig fått veta hur denna, en av världshistoriens största kupper kom att bli genomförd.

Mullins bok om Federal Reserve har fram till idag sålts i hundratalstusen exemplar utan den minsta satsning på reklam.  Boken finns idag att ladda ner på tiotals hemsidor, något Mullins smått beklagar.  Men, han konstaterar samtidigt att det viktigaste trots allt är att folk blir upplysta om vad som har skett.

Ezra Pound skrev f.ö. själv ett förord till den första upplagan av Secrets of the Federal Reserve som kom ut 1952:
"Something momentous.  One cannot fathom men's motives and this pair probably believed in what they were up to.  What they did not believe in was representative government.  They believed in government by an uncontrolled oligarchy whose acts would only become apparent after an interval so long that the electorate would be forever incapable of doing anything efficient to remedy depredations."
Men senare, efter sin internering och status som politisk fånge kunde han inte längre låta sitt namn synas utan att räkna med ytterligare repressalier, säger Mullins.  Inte heller kunde han tillåta att boken tillägnades honom - trots att han sett till att den blivit skriven.  Mullins kan numera med stor tacksamhet, nära på ett halvt sekel senare i nyare upplagor lägga till dessa behövliga rader om Ezra Pounds roll i der hela.

Slutligen vill jag återge hur Mullins beskriver hur en av hans egna goda vänner, med en högre ställning i en investeringsbank i New York reagerade då Mullins skrev och bad om hjälp för att få Pound ut ur helvetet i St Elizabeths Hospital.
Mullins påminde honom om att Pound trots allt var en välgörare som främjat den amerikanska litterära konsten kanske allra mest av alla.
Investeringsbankiren skrev tillbaka, att Mullins vän Ezra Pound mycket väl kunde stanna där han är!

Eustace Mullins förstod då att för bankiren och sina kolleger kommer Pounds alltid att vara fienden.

Ezra Pound flyttade efter sin plötsliga frigivning år 1958 tillbaka till Italien där han senare dog 1972.

Enligt min personliga uppfattning hör Ezra Pound till mänsklighetens största verkliga välgörare trots att bara en försvinnande liten bråkdel av oss alla idag alls är medvetna om saken.

Video 1t 39 min med Eustace Mullins

Mera video med Mullins
Ezra Pound tribute video

Lars Österman
2007-10-05, 2007-11-09

Besök UUAA Radio publiceringen (2007-10-05) för intressanta kommentarer efter artikeln.  Se även denna relevanta artikel här på Intelligentsians blockering:  Här handlar det inte om åsikter utan insikter, med flera länkar till moderna idéer som Solidarsystemet, Tidskatt, etc.

PDF "printout"