Fredsdagen den 21 september 2007
av Leif Erlingsson
2007-09-21

Ja, det är FNs fredsdag 21 september 2007 - Mikael Wälivaara har tidigare uppmärksammat det.  Utskickslistan T F F PeaceTips kommer också med en notis om detta ("Nagoya, Japan, September 21, 2007; The UN International Day of Peace").  Mailet är på engelska, men jag översätter:
Date: Fri, 21 Sep 2007 18:31:34 +0900
From: T F F PeaceTips <TFF@transnational.org>
To: TFF PeaceTips <TFF@transnational.org>
Subject: Ökande risk att Iran kommer att bombas

Nagoya, Japan, 21 september 2007
FNs Internationella fredsdag

Det må vara fredsdag men krigen fortgår medan nya planeras.

En vägbrytande studie nyligen om möjligheten av ett massivt anfall på Iran uttrycker som en av sina skrämmande slutsatser:

"USA har gjort militära förberedelser för att förstöra Irans massförstörelsevapen, kärnenergi, regim, väpnade styrkor, statsapparat och ekonomisk infrastruktur inom dagar, om inte timmar, efter att president George Bush ger ordern.  Ett 'framgångsrikt' amerikanskt anfall, utan FN godkännande, skulle återföra världen till det tillstånd som existerade i perioden före 1914-18 års krig, men med kärnvapen.  De självutnämnda realisterna hävdar att detta är en oundviklig och hanterbar värld.  Naiviteten i att föreställa sig en värld beväpnad med kärnvapen utan kärnvapenkrig är i extrem grad utopisk."  "Considering a War with Iran" av Dan Pletsch & Martin Butcher, SOAS, Centre for International Studies and Diplomacy.

. . . < snip > . . .

Människor som den franske utrikesministern Bernard Kouchner som vad det verkar aldrig har hört talas om konfliktlösning utan vill förbereda oss för massmord på Iranier borde det inte finnas plats för i ett civiliserat samhälle.  Faktiskt, skulle han inte göra världen en stor tjänst om han avgick?

Med uppriktighet

Jan Oberg
TFF director
Som sagt, det är min översättning.  Alla eventuella översättningsfel är mina.  Originalet är på engelska, kontakta mig eller T F F PeaceTips <TFF@transnational.org> för originalet.

Leif Erlingsson
2007-09-21

PDF "printout"