Presentation av utländska gäster vid seminariet på ABF 18 mars

Uppdaterad 17 febr. 2007.


1. Shejk Jawad al-Khalisi

Shejk Jawad al-Khalisi är imam vid Al-Kathim-moskèn i Bagdad och som sådan en framstående muslimsk lärd. Han är också en viktig politisk ledare i egenskap av generalsekreterare för Iraqi National Foundation Congress, en allians av sekulära och religiösa organisationer som omfattar alla religiösa och etniska grupper i Irak. Han är rektor för universitetet Al-Khalisiyah i Bagdad, uppkallat efter honom.

Hans släkt är sedan länge motståndare till alla utländska ockupanter. Hans farfar utvisades av britterna till Indien 1910 för sitt motstånd.

Intervjuer och artiklar:
http://www.iraksolidaritet.se/index.php?nr=103
http://www.guardian.co.uk/comment/story/0,3604,1262635,00.html
http://www.democratsdiary.co.uk/2005/09/democracy-and-rule-of-law-iraqi.html
http://www.countercurrents.org/iraq-alkhalisi020405.htm


2. Dr. Mohammad Bashar al-Faidi

Dr. Mohammad Bashar al-Faidi är talesman för The Association of Muslim Scholars vars ordförande är Sheikh Harith Sulayman al-Dhari. Detta förbund fördömer den nya regimen och konstitutionen som illegitim.

(FN:s säkerhetsråds legitimering av Iraks nya regim, tillsatt under pågående ockupation och med ockupationsmaktens hjälp kan inte ses som annat än ett flagrant brott mot FN-stadgan. Vidare - artikel 43 i Haagkonventionen 1907 innebär ett absolut förbud för en krigförande ockupationsmakt att ändra det ockuperade landets grundläggande lagar eller konstitution.)

Iraks nya regim har utfärdat en arresteringsorder för Sheikh Harith Sulayman al-Dhari.

Intervjuer och uttalanden:
http://edition.cnn.com/2004/WORLD/europe/08/31/france.hostages/
http://www.fnsmiddleeast.com/metranscript.htm?id=20061231k6436


3. Ramzy Baroud

Ramzy Baroud är chefredaktör för Palestine Chronicle, http://palestinechronicle.com/ och är känd för att publicera artiklar av de "tyngsta" skribenterna i palestinafrågan. Han är en inflytelserik skribent och föreläsare på universitet över hela världen, samt chef för forskningsavdelningen på Aljazzeera.net.English. Hans senaste bok är "The Second Palestinian Intifada - A Chronicle of a Peoples Struggle" (Pluto Press, London 2006). Han är född i Gaza och bor i USA.


4. Gilad Atzmon

Gilad Atzmon är en framstående internationell jazzmusiker med ett eget band, "Orient House Ensemble". Hans album Exile vann "BBC Best Jazz Album" för 2003.

Han är också en skolad filosof samt skönlitterär författare och skribent med som han säger "kritik av sionism och judisk identitet" som genomgående tema. "För mig är rasism kategoriskt fel och det är denna insikt som gjort mig till en hängiven motståndare till Israel och sionism." Han är född i Israel och bor i England.

Hans hemsida är: http://www.gilad.co.uk/ .

[PDF version av ovanstående dokument]
(Se även PDF flygblad/inbjudan.)