Mediernas missbruk enligt DN
av Jan-Olof Rönn
2007-05-29 08:25:13

Öppet brev till Peter Wolodarski med kopia till Ombudsman på DN, Publicerat, Medierna, Konflikt och Kaliber på SR, och till en mediekritisk mailinglista, bl.a..

Hej Peter Wolodarski.

Läser din ledare i dagens tidning.

Du konstaterar att medierna/journalisterna missbrukar sin makt.  Det som fått dig att inse detta är den journalist som sprutade vatten på statsministern.
Du skriver att det är en kränkning och att det "undergräver ...tryckfrihetsförordningen."

Om inte medierna konsekvent missbrukat sin makt till att demonisera vissa länder (läs t ex fd Jugoslavien, Irak, Kuba och Venezuela) och idolisera andra (läs t ex USA och Israel) skulle det aldrig vara möjligt att bomba de demoniserade ländernas civilbefolkning med upparbetat uran, fosfor och splitterbomber och invadera och ockupera dem.
Det skulle inte vara möjligt att bomba broar, skolor, sjukhus, elförsörjning, oljecisterner, vattenförsörjning, skördar, fabriker och andra för landet nödvändiga resurser.

Mediernas uppgift i detta sammanhang är "att göra det otänkbara möjligt" skriver Edward Herman.  Jag vill tillägga att också göra det otänkbara "nödvändigt".
Att bomba civila är förbjudet efter Hitlers bombningar av Guernica och andra världskriget.  I sina ansträngningar att göra bombningar nödvändigt skapar medierna begreppet "humanitärt nödvändigt".  Att bomba civila blir "humanitära insatser".  DN ledarsida har vid flera tillfällen propagerat för dessa "humanitära insatser".

Att anfalla ett annat land utan att själv vara föremål för attack är ett brott mot freden.  Det bedöms som det största brottet som kan begås.  Enligt internationell lag har alla länder rätt att försvara sitt territorie mot ett anfall.  Försvaret skall avbrytas när faran för det egna landet/territoriet är över.  Inget "motanfall" skall äga rum.
Konflikten skall lämnas till internationella organ för att möjliggöra lösning utan våld.
Hela lagstiftningen kom till för att omöjliggöra bombningar och anfall av andra länder.  Lagstiftarnas syfte var att förhindra att något land kunde upprepa vad Hitler gjort..

Internationell lag tillåter inget "förberedande" försvar mot ett anfall som ännu inte ägt rum.

De som bryter mot detta kan dömas som krigsförbrytare.

Medhjälp till mord bedöms som ett allvarligt brott.  Medhjälp till "brott mot freden" är också ett brott.  Detta brott har medierna gjort, och gör sig regelbundet, skyldig till.
Ingen i medierna har, såvitt jag sett, gjort denna koppling mellan mediernas medhjälp till detta brott och de följder som medhjälp till mord innebär.

De svenska medierna är mer stödjande när det gäller bombningar av civila än flera stora medier i de länder, USA och England t ex, som utför bombandet.

DN tillhör de svenska medier som varit mest för att bomba civila under beteckningen "humanitära insatser".


Och du skriver om mediernas missbruk när en journalist sprutar vatten.


Är detta ett avsiktligt undvikande av vad som verkligen är mediernas maktmissbruk?

Eller är det bara ett vanlig uttryck för vad du kallar "journalistens privilegierade roll"?

OSA

Hälsningar.

Jan-Olof Rönn
2007-05-29 08:25:13


Läs mer av Jan-Olof Rönn på www.janolofronn.se.  Missa inte artiklarna om Mediernas uppgift samt om hur Medie-Begravningar går till!

PDF "printout"