The Spotlight
1997-02-10

Följande är en översättning av två artiklar ur The Spotlight (tyvärr är tidningen nu satt i konkurs):


FN-chefen avskedad för legosoldaters skull

FN-chefen misslyckades i försöken att stilla den tilltagande oron för Israels växande inblandning i afrikanska krig och måste därför avgå.

Av Warren Hough (exklusivt för Spotlight)

Det som bakom kulisserna styrde Clinton-administrationens bryska avskedande av FNs generalsekreterare Boutros Boutros-Ghali var det angelägna behovet att rädda Israel från att bli offentligt klandrat för sin inblandning i paramilitära operationer i Afrika och Latinamerika.

(Se även nästa artikel.)

Sedan mitten av år 1994 har det skett nästan en tredubbling av orosställen där israeliska "upprorsbekämpningsrådgivare", hemligt verksamma agenter och legosoldater varit inblandade, från 5 till 14, enligt en konfidentiell redogörelse som Organisationen för afrikansk enhet, OAU, sammanställt och överlämnade till FN i somras.

Rapporten är resultatet av ett krismöte som sammankallades av OAUs generalsekreterare Salim Salim och en grupp afrikanska statschefer under ledning av Kenyas president Arap Moi för att diskutera gemensamma åtgärder mot "spridningen av krigsherremakt [warlordism], uppror, inbördeskrig och legosoldaters inblandning" i Afrika söder om Sahara.

Högt uppsatta diplomatiska källor inom FN har låtit SPOTLIGHT läsa den hemliga OAU-rapporten och andra interna handlingar som beskriver det skeende som ledde till Boutros-Ghalis fall. Förutsättningen för denna delgivning var att dessa källor inte nämndes vid namn.

Explosion i stridigheter

Andra välplacerade iakttagare av tredje världens politik var mindre förtegna. "Mossads (Israels säkerhetstjänst) inblandning har medfört en explosion i stridigheter i Centralafrikas Storasjöregion", sade den mångårige nyhetsrapportören vid FN Chido Nwaku, som representerar en rad nigerianska publikationer vid världsorganisationens högkvarter i New York.

Den våg av masslakter som ödelagt Zaire, Rwanda och Burundi - roderlösa länder där israeliska agenter i åratal hjälpt till att röra om i grytan av militärkupper och etniska sammandrabbningar - börjar nu välla in över Tanzania, Uganda, Sudan och även Angola, varnade Nwaku.

Den judiska statens militära rådgivare och legoknektar har också setts underblåsa inbördeskrig i Sierra Leone, Centralafrikanska republiken och Liberia, anmärkte OAU-rapporten.

I september förra året började ett antal medlemmar av FNs generalförsamling, stödda av OAU och en grupp arabstater, pressa Boutros-Ghali att låta göra en formell utredning av Israels "legosoldatsvälde" i Afrika söder om Sahara, såsom en delegat från Mellanöstern, en av dem som stödde förslaget, uttryckte det.

Ingen utredning

Madeleine Albright, USAs nyligen avgångna FN-ambassadör, skrämdes emellertid av att sionismen därmed kunde riskera att bli klandrad inför världen för all den laglöshet, död och förstörelse dess agenter och legosoldater spridit i de sårbara länderna i Afrika.

En dylik opartisk, offentlig granskning skulle inte bara ha lett till att generalförsamlingen uttalade sitt klander. Viktigare är att den skulle ha medfört en debatt om huruvida Israel inte borde utsättas för samma slags ekonomiska sanktioner man drabbat Libyen med för mindre - och betydligt sämre dokumenterade - överträdelser av internationell rätt," hävdade dr Auguste Larrain, en chilensk jurist verksam vid FN.

Tidigt i höstas ställde fru Albright ultimatum till Boutros-Ghali: Stoppa den granskning OAU med flera krävt, förhandla fram något slags uppgörelse som låter Israel löpa - eller avgå.

Men generalsekreteraren, en egyptisk karriärdiplomat som har OAUs långvariga stöd att tacka för sitt ämbete, ansåg att han inte kunde avfärda klagomål från några av Afrikas mest ansedda ledare.

Medan han trevade efter en diplomatisk lösning, beslöt både Israel och Clinton-administrationen att ersätta Boutros-Ghali med en ny och mer lättstyrd generalsekreterare.

"Som belöning för sitt framgångsrika försvar av sionismen har ambassadör Albright vunnit, förutom den hårdföre senator Jesse Helms beundran, även utrikesministerposten från sin förre chef Warren Christopher", anmärkte en desillusionerad FN-delegat. "Men denna skandal äger en sprängkraft som inte har desarmerats. Den är en tidsinställd bomb, som tickar och därmed säger: 'Vänta bara'."

Från: The Spotlight, den 10 februari 1997.

1997-02-10


Israeliska legoknektar underblåser krig

Av Spotlights redaktion

Hemlig eller halvofficiell inblandning av israeliska agenter, specialförband, "säkerhetsrådgivare" eller paramilitära legosoldater har skärpt spänningarna och antänt härdar av våld, massmord och på sina håll inbördeskrig i följande länder, angivna av Organisationen för afrikansk enhet (OAU) och FNs generalsekreterares militärstabskontor:
  • Angola: I detta av krig sönderslitna land är agenter för Mossad (Israels säkerhetstjänst) och israeliska legoknektar invecklade i den pågående striden om Soyo-provinsen och andra oljerika områden.
  • Botswana: Grupper av israeliska militära "rådgivare" utbildar nationens armé i upprorsbekämpning, något som redan lett till utbrott av folkligt motstånd.
  • Burundi: Amnesty International undersöker uppgifter om att regeringens säkerhetsförband, som utbildas och leds av instruktörer från Mossad, den 3 december massakrerade fler än 500 män, kvinnor och barn i Nyaruma, ett samhälle som misstänkts sympatisera med rebellrörelsen FDD.
  • Centralafrikanska republiken: Tungt beväpnade israeliska legoknektar försvarar den hårt ansatta regeringen.
  • Eritrea: Israeliska specialförband, instruktörer från Mossad och kontraktsanställda legosoldater utbildar militära och säkerhetsförband. Än viktigare är att de med hemligt stöd av USA betjänar regeringsfientliga rebeller i grannlandet Sudan med trupprekrytering, utbildning, transporter och underhåll.
  • Elfenbenskusten: Israeliska legoknektar, anställda för att "strama upp" redan brutala säkerhetsstyrkor, har slagit ned upplopp och demonstrationer.
  • Kenya: Israeliska experter på "upprorsbekämpning" leder i hemlighet utbildning av regeringens elitförband.
  • Nigeria: Israeliska specialförband och hemliga säkerhetsagenter svarar för säkerhetsskyddet av den korrumperade och blodbesudlade militärjuntans främsta ledare, varav många är höga nigerianska officerare som misstror sina egna soldater.
(Se även föregående artikel.)

Från: The Spotlight, 10 februari 1997.

1997-02-10