Israel/Palestinafrågan
Vad kommer efter USA?
av Erling Nilsson
Altaböke
2007-02-02

Med tack till Miljömagasinet, där denna artikel fanns införd 2 februari 2007 årg 27 nr 5 sidan 13.  Den fanns även införd i Smålänningen 5 februari 2007 sidan 9.

Den 20/5 1948 utsågs Folke Bernadotte till medlare i Palestina-konflikten. Redan den 16/9 1948 framlade han en plan för delning av Palestina, med innebörd att judarna skulle få bilda en stat innehållande hela Galiléen, medan resten skulle förbli palestinskt, bortsett Jerusalem, som skulle stå under FN-mandat.

Dagen efter mördades Folke Bernadotte av den judiska Stern-ligan, vars två drivande krafter senare blev presidenter i Israel.

Med tyst medgivande av efter-krigstidens två stormakter USA och Storbritannien drev judarna därefter bort palestinierna från den goda jord de i årtusenden brukat och som aldrig ägts av judar.

Efter medling av USA:s president Bill Clinton undertecknade den 13/9 1993 Israels dåvarande president Yitzhak Rabin, ett principavtal med Palestinas Yasir Arafat om uppdelning av landet: innebärande att palestinierna skulle äga Västbanken och Gaza-remsan medan resten, bortsett från Jerusalem, skulle ägas av judarna. Jerusalem skulle stå under FN-mandat. Men innan avtalet börjat tillämpas mördades Yitzhak Rabin av en jude.

Hur kan det komma sig att USA numera gjort helomvändning i Israel-Palestina-frågan utan hänsyn till de negativa konsekvenser det får för relationerna till muslimska länder i regionen? Är det politisk dårskap - eller har judarna i USA ett så starkt grepp om politikerna att dessa lydigt dansar efter Israels taktpinne? Jag kan inte se någon logisk plan.

USA:s angrepp på Afghanistan och Irak har blivit total-fiaskon och inte lett till billigare olja, utan endast ökad antipati från även förut USA-vänliga Saudi-Arabien - och även i FN:s säkerhetsråd.

USA:s antydningar om avsikt att angripa även Iran, som ju också är oljerikt, har förhindrats av de permanenta FN-medlemmarna: Kina och Ryssland.

Det tycks som att president W. Bush spelat bort det mesta av USA:s goodwill. Vad kommer efter USA? "Jätten i öster" håller på att vakna. Ryssland sitter på olje- och gastillgångar, som redan placerat Europa i beroendeställning. Vad händer när oljeschejkerna inte längre godtar betalning i dollar? Det mullras redan om det.

Erling Nilsson
2007-02-02

(Återpublicerad här med tillstånd från författaren.)
(Klicka för fotostatkopia av publiceringen i Miljömagasinet.  Klicka nedre/högra hörnet av bilden för 100%.)