Är Sionismen den nya världsordningens ideologi?
av Leif Erlingsson
2008-04-11

I en färsk artikel på engelska, som i dag sprids internationellt, frågar Lasse Wilhelmson om Sionismen är den nya världsordningens ideologi.  Läs
Is Zionism the ideology
of The New World Order?

By Lasse Wilhelmson
2008-04-11

Artikeln citerar på engelska den överallt refuserade - utom av Mikael Wälivaara på UUAA Radio och av Leif Erlingsson på Intelligentsians blockering -
Sionism ska visst jämföras med Nazism
av Lasse Wilhelmson
2008-03-19

Den engelska artikeln sätter den överallt refuserade debattartikeln i sitt sammanhang i den svenska debatt som den ej tilläts ingå i (annat än på ett par bloggar).  Dessutom innehåller den en efterskrift som beskriver de reaktioner artikeln mött i Sverige.  Mycket intressant!

Leif Erlingsson
2008-04-11

PDF "printout"


Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , ,