Den artificielle liberalen
av Leif Erlingsson
2006-12-03

Efter mycken själsvånda har bloggen beslutat ta in denna artikel från Den artificielle liberalen, som får illustrera ett modigt försvarstal för nyliberal politik.


Att se till essensen - Inget är viktigare än frihet!
av Den artificielle liberalen
2006-12-03

Flertalet nyliberala debattörer bollar med ideologiska begrepp och sifferexercis som bevisar de fria marknadskrafternas ojämförliga överlägsenhet när det gäller att skänka vår värld välstånd och välmående. Men jag tänker gå en annan väg. Jag tänker gå på essensen.

Individens totala frihet och rättigheter är inte förenlig med majoritetsdiktatur, så kallad demokrati. Inte heller är den förenlig med falsk omsorg om medmänniskan. Ta detta med rätten till sin egendom, och att fritt disponera denna. Antag att din granne ovanpå i bostadsrättsföreningen väljer att balansera på sitt balkongräcke när han ska reparera något, och ramlar ner. Han tar tag i ditt balkongräcke. Alltså din egendom. Utan ditt samtycke. Eftersom det är hans eget fel att han är där, så innebär din rätt att fritt disponera din egendom att du kan välja att peta bort hans fingrar från ditt balkongräcke - vad har han där att göra?!

Människor måste ta eget ansvar. Detta är grundläggande för nyliberalismen.

Den så kallade upplysningstiden - egentligen en återgång från upplyst despotism - ledde till att en massa människor felaktigt började tro på människan som en självständig, förnuftig och ansvarstagande varelse, vilket ledde till kollektivistisk demokrati - majoritetsdiktatur. Lyckligtvis är denna falska verklighetsuppfattning nu på snabb återgång bland dem som äger och styr vårt samhälle, varför det inte lär dröja länge förrän demokrati är ett antikvariskt ord i grundlagen och en mer upplyst despoti återinförd.

Lustigt nog är det två bakåtsträvare, de vill hålla fast vid pöbelstyre, som har hjälpt mig att finna essensen. Se Dan Josefsson, "Så ska de skapa ett Sverige för de rika", Aftonbladet Kultur 2006-11-20, samt Åsa Linderborg, Erik Wijk, "Vad tror han på? - Inte på folket, demokratin, politiken eller rättsstaten i varje fall. ÅSA LINDERBORG och ERIK WIJK granskar den unge advokaten som blev en farlig minister", Aftonbladet Kultur 2006-02-15. Dessa bakåtsträvare vinklar förstås hela saken som om pöbelstyre skulle vara önskvärt och frihetlig upplyst despoti något negativt. Men om man förmår genomskåda detta unkna perspektiv kan man med hjälp av dessa texter finna den goda essensen i en frihetlig ny världsordning, där ingenting får stå ivägen för friheten.

Samma debattörer försvarar för övrigt arabers och andras påstådda rätt att utestänga marknadskrafterna från sina länder. Åter oacceptabla inskränkningar i friheten. Friheten är värd varje offer. Om man så måste utrota varenda bakåtsträvare. Inget är viktigare än frihet!

Den artificielle liberalen
2006-12-03

Publicerat med tillstånd.

  _ _ _

För att bloggen inte ska bli beskylld för ensidig nyliberal propaganda länkar vi här till några kritiska texter också: Stoppa [inte!] demokratin.