Stoppa [inte!] demokratin
av Leif Erlingsson
2006-12-03

Date: Sun, 3 Dec 2006 14:09:16 +0100 (MET)
From: Leif Erlingsson <leif@lege.com>
To: mediekritik@yahoogroups.com
Cc: fibforum@fib.se, mot_krig@yahoogroups.com
Subject: Läser Åsa Linderborg & Erik Wijks "Det är rätt att göra motstånd".

Läser Åsa Linderborg & Erik Wijks "Det är rätt att göra motstånd".

Allt är ju redan sagt. I riksmedia. Men händer det något för det? Förändrar det något? Spelar det någon roll vad man skriver? Eller är det "droppen urholkar stenen"?

Jag argumenterade i åratal med fanatiska bombkramare på en lista - och fick ge upp. Från min sida var det ett experiment: Jag tog fram de absolut bästa argument som ö.h.t. gick att ta fram, jag gjorde mig själv under denna period så påläst det bara var mänskligt möjligt.

Men det påverkade inte.


Fakta biter inte på den som redan har bestämt sig. Det handlar om andra faktorer. Som Åsa & Erik också är inne på med Bodström som alltid håller på vinnande lag. Den perfekte karriäristen.

Medan jag själv håller på "the underdog". Jag skulle aldrig, oavsett argumentation och övertalning, kunna hålla på det vinnande laget enbart p.g.a. att det är det vinnande laget.


Kanske det vi ser är en sortering av människor i två grupper - de som prioriterar sig själva - sina personliga karriärer - respektive de som prioriterar mänsklighetens framtid.


Mvh

// Leif Erlingsson, http://blog.lege.net/, leif@lege.com

Stay on top of the military-occult complex and "high weirdness"
with Rigorous Intuition, http://rigorousintuition.ca/


Inför både första och andra världskriget drabbades Europa av massvansinne - av en 'hysterisering' där samhällen och människor öppnade slussportarna för omvandlingstänkande och tanketerrorism som i sin tur möjliggjorde att minsta provokation till sist räckte för att 'sätta världen i brand'. Jag och många med mig menar att denna process åter är långt gången i detta nu, och att den enda orsaken att det inte är allmänkunskap är densamma som gör det möjligt att långsamt koka en groda levande i en öppen gryta, utan att den hoppar ut. Varje steg är så obetydligt att det aldrig så att säga blir anledning i något enskilt steg att reagera. Och så är fläsket kokt.

Det finns de som har skrivit om detta utifrån erfarenheterna från andra världskriget. Som jag själv skrev i februari 2006,
``Dr. Lobaczewski lär oss i sin bok om hur ett samhälle vänder rationaliteten ryggen - "Politisk Ponerologi" - att när vanan att göra undermedvetna urval och utbyten av tankedata har spridit sig till den makrosociala nivån så utvecklar samhället ifråga ett förakt för kritik byggd på fakta och förnedrar envar som slår larm. Förakt visas även gentemot andra nationer som har behållt ett normalt rationellt tankesätt, liksom för deras åsikter. Egoistisk tanketerrorism genereras av samhället självt och dess processer av "omvandlingstänkande". ... Detta onödiggör i detta steg av processen behov av censur i media, teater, etc, då patologiskt hyperkänsliga censorer bor inom medborgarna själva. ... När allt centreras kring självets behov i samhället så försvagas sociala band och ansvar och samhället bryts till sist upp i sinsemellan alltmer fientliga grupper. När en hysterisk omgivning till sist slutar att göra åtskillnad på åsikter från begränsade, inte helt normala människor, och åsikter från normalt rationella personer så öppnar detta slussportarna för aktivering av patologiska faktorer av olika slag. Om ett samhälle inte lyckas att övervinna det hysteriska tillståndet så kan en stor blodig tragedi bli resultatet.´´ (Leif Erlingsson, Verklighetsbubblan : Sanningssägare, förnekare och desinformatörer, 4 februari 2006. Se även kring sidan 177 i Andrew M. Lobaczewski, Ph.D., "Politisk Ponerologi".)
Det står också på sidan 177 i boken ifråga att olika käppar i hjulet, som oväntade militära nederlag (tänk Irak), kan vara förklädda välsignelser, om de förstås rätt och tillåts bidra till samhällets återgång till normala tankemönster och vanor.

Det kan kräva mod, från ett antal tongivande personer. Motsatsen till jantelagen. Att inte stirra sig blind på texten "Att tänka fritt är stort, att tänka rätt är större" (Thomas Thorild, 1700-tals filosof citerad på fasaden till Carolina Rediviva/aulan i Universitetshuset vid Uppsala universitet). Sverige har aldrig gillat avvikare. Den som tänker "fel" mobbas ut. Om han/hon försörjer sig genom skrivande kan han/hon därefter inte betala ridskolan åt dottern, etc. Således sker rättning i leden, och "en Svensk 'tänker rätt'". Men säkert finns det några modiga människor som har sådana omständigheter att de har möjlighet att följa sitt samvete?

En intellektuell som aldrig backat från att demaskera den nyliberala / högerradikala propagandan är Dan Josefsson. Jag citerar lite:
``Timbro är fortfarande kanalen för den mest högerradikala propagandan. Häromåret donerade Svenskt Näringsliv 320 miljoner kronor till det nystartade Stiftelsen Fritt Näringsliv, och lät sedan stiftelsen gå in som ägare till Timbro. Tankesmedjan står därmed ekonomiskt starkare än någonsin, vilket är en smula paradoxalt: subventionerad verksamhet kan enligt nyliberal teori inte fungera effektivt. Det budskapet har Timbro spridit i 25 år - dock utan att själv gå med vinst.'' [Dan Josefsson, "Så ska de skapa ett Sverige för de rika", Aftonbladet Kultur 2006-11-20.]

``En bläddring i tankesmedjans material visar att det egentligen är själva demokratin man vill åt: "Kollektivistisk demokrati innebär att majoriteten styr obegränsat över samhället. Liberaler ser detta som majoritetsdiktatur."

Stridens mål är alltså, i klartext, att en liten minoritet mycket förmögna svenskar ska ta tillbaka makten från den stora majoritet av befolkningen som saknar förmögenhet men som tack vare demokratin ändå får sista ordet när lagar ska stiftas. Denna kamp har Sveriges rika fört sedan rösträtt för män infördes 1909.

Offensiven mot demokratins "majoritetsdiktatur" sker fortfarande via en mängd olika organisationer, institut och tankesmedjor vars koppling till näringslivets pengar långt ifrån alltid erkänns öppet. Eller som Timbro själv uttrycker det: "För att nå olika målgrupper använder vi olika avsändare och varumärken."'' [Dan Josefsson, "Så ska de skapa ett Sverige för de rika", Aftonbladet Kultur 2006-11-20.]

``I novembernumret av Scientific American konstaterar den före detta nyliberale ekonomen Jeffrey Sachs att kritiken mot välfärdsstaten varit ideologiskt betingad. Hans siffror visar att de anglosaxiska ländernas låga skatter och svaga välfärd både skapat större fattigdom och lägre tillväxt än de nordiska välfärdsländerna. "Friedrich von Hayek hade fel", skriver Jeffrey Sachs. Välfärdsstaten leder inte till fattigdom utan till "rättvisa, ekonomisk jämlikhet och konkurrenskraft".

Men Svenskt Näringsliv/Timbro är inte med på tåget. Med Ronald Reagans och Margaret Thatchers uttjänta politik från 1980-talet i bagaget vill man offra miljoner svenskars ekonomiska trygghet för att kunna sänka skatterna för de rikaste. Man är, som en gång de gamla vänstersekterna, så bunden till sin gamla ideologi att inga fakta i världen kan motivera en kursändring. Så sent som i våras lanserade Timbro en nyutgivning av den extrema högerlibertarianen Ayn Rands böcker från 1950-talet, och skickade ut friexemplar till mängder av kändisar och opinionsbildare. Satsningen är lika aktuell som om en vänstersekt plötsligt nyöversatt Maos lilla röda.

Ändå är det i denna tankemylla stora delar av Sveriges nya regering har sina rötter.'' [Dan Josefsson, "Så ska de skapa ett Sverige för de rika", Aftonbladet Kultur 2006-11-20.]
Notera att dels vill man avskaffa demokratin - den ses mer eller mindre som pöbelvälde, och pöbeln kan förstås inte styra sig själv, kantänka. Och dels att nyliberalism skapar fattigdom. Det visar en av deras egna ekonomer. Det behövs verkligen städning, i den svenska tankegödseln.

Två andra modiga är Åsa Linderborg och Erik Wijk. De blev förstås av de fortfarande sjuka givetvis mer eller mindre utpekade som krigsförbrytare för sitt krigsmotstånd, tillsammans med alla oss som hela tiden genomskådat Irak-kriget. Det behövs många fler modiga, för att kunna rädda Sveriges mentala hälsa. I det följande citatet illustreras en alternativ attityd, motsatsen till mod och hederlighet:
"[J]ust för att Bodström är en så smidig karriärist blir hans utveckling en tydlig illustration av hur demokratitanken, som fördjupats i mer än 200 år, mer eller mindre dött ut och börjar ersättas av något fördemokratiskt - upplyst despoti. . . . Den politiska eliten och dess tjänstemän misstror medborgarna, deras förmåga att förstå och besluta rätt saker. Eliten är rädd för människor . . . Vi är inne på fascismens förstadier. . . . Det som en gång bidrog till den feodala despotins sammanbrott och en begynnande demokratisering var när upplysningens tro på människan som en självständig, förnuftig och ansvarstagande varelse fick en målmedveten folkrörelse i ryggen. När denna tro nu snabbt eroderar bland dem som äger och styr vårt samhälle dröjer det inte länge förrän demokrati är ett antikvariskt ord i grundlagen och den mer eller mindre upplysta despotin återinförd." [Åsa Linderborg, Erik Wijk, "Det är rätt att göra motstånd - Kriget och terrorn från Bush till Bodström", s. 119-122, från kapitel 23; "Thomas Bodström - ett politiskt porträtt" (s. 113-122). Har även publicerats i Aftonbladet Kultur 2006-02-15 under rubriken "Vad tror han på? - Inte på folket, demokratin, politiken eller rättsstaten i varje fall. ÅSA LINDERBORG och ERIK WIJK granskar den unge advokaten som blev en farlig minister" (utskrift).]
Den typ av 'smidighet' Bodström representerar är ett gott exempel på hur alltför många 'följer strömmen', och därmed gör folkmord möjliga. Som i dag, när vetenskapmän kan få rungande applåder i Texas för tanken att utplåna 90% av mänskligheten med Ebola virus, ett virus som löser upp organen inifrån till en vätska. Mysiga planer... och uppenbarligen populära. Heja, heja, 90%-igt globalt folkmord är vad vi alla vill ha, eller?:
``Figure 1. Dr. Eric R. Pianka and an unidentified woman from the University of Texas at Arlington following a recent speech before the Texas Academy of Science in which Pianka endorsed airborne Ebola as an efficient means for eliminating 90 percent of the world's population. Pianka received an enthusiastic and prolonged standing ovation. Later he received more applause from a banquet hall filled with more than 400 people when the president of the Texas Academy of Science presented him with a plaque naming him 2006 Distinguished Texas Scientist. Photograph copyright 2006 by Forrest M. Mims III.´´ (Forrest M. Mims III, The Citizen Scientist, 31 March 2006.)
Som sagt, om vi trodde att massvansinnet inför första och andra världskriget var illa, så har vi inte fattat mycket av vad som pågår runtomkring oss just i detta nu. Det är MYCKET hög tid att vakna upp ur sporten och medias skriverier om mediakändisar i en sluten rundgång som knappt lämnar utrymme för verkliga nyheter.

Javisstja, jag kan ju inte bara helt negativt klanka ned på folkmords- och fattigdomspolitik, utan att ha något annat positivt att komma med? Då föreslår jag småskalig, lokalkapitalism utan ränta. Räntan är nämligen roten till alla krig - utan ränta, ingen anledning för kapitalet att få oss att bekriga varandra. Dessutom föreslår jag att kapitalet skiljs från den mycket lönsamma narkotikahandeln.

Leif Erlingsson
2006-12-03

  _ _ _


Den selektiva rättvisan
av Bo Modén
2006-05-18

Intervju med Diana Johnstone - Den selektiva rättvisan

Det är nödvändigt att upprepa och understryka att denna artikel av Diana Johnstone är oerhört viktig [klicka här för svensk översättning längre ned på länkad sida]. Vi kan förstå maktens kreaturs (SAPs) behov att tysta Ordfront när Björn Eklund gav plats för Dianas röst. Det globala maktövertagande (One World Order) som de transnationella företagens storägare och managementklass söker genomdriva förutsätter undergrävandet av nationalstaternas demokratiska parlamentarism. Diana skriver:
"Nationsstater är inte fördelaktiga i globaliseringsbegreppet, för nationsstaten kan vara demokratisk och kan försvara sin egen befolknings intressen. Därför bryter man ned alla gränser och får varje folkmajoritet i alla länder att känna skuld på grund av sina minoriteter. Denna ständiga omsorg om minoriteter gör att majoriteten känner sig skyldig och känner sig hjälplös. Detta är det sätt på vilket man förstör demokratin så att världen kan styras fullständigt av affärsintressen. Det åstadkommer emellertid raka motsatsen till vad det avser att göra eftersom det uppmuntrar en sorts nationalistisk motreaktion."
Detta är nyckeln/bakgrunden för att förstå terrorkrigen för global hegemoni som inleddes i Afghanistan 1979, utvecklades i Centralamerika, fortsatte på Balkan. Iraks, Irans och Palestinas folk har plågats av västvärldens terror, tortyr och förtryck i över 50 år för att vidmakthålla kontrollen över mellanösterns naturresurser. Idag är TNC-makten i EU ett slags konkurrerande juniorpartner för genomförandet av PNACs planer. Demokrati kan inte samexistera med TNCs oerhörda makt. "Corporations are private tyrannies" säger Chomsky.

Den "svenska" TNC-eliten med tidigare ordförande i Round Table of Industrialists Kaiser Pehr Gyllenhammar i ledningen har varit en väsentlig kraft för EUs underordning till USA/NATO. Kampen om EUs författning är avgörande för demokratins överlevnad. Glöm aldrig att PG satt/sitter som "member of the board" i "Kissinger Associates".

Skall Sverige utvecklas till en USA/EU-allierad "subimperialisk polisstat" och vapenproducent underordnad PNACs planer för "War on Terror" och "Permanent War for Permanent Peace"? Dick Cheney skämtade inte när han talade om krig i flera generationer. Med raffinerad skicklighet har man byggt upp, skapat den ständigt närvarande och hotande globala terrorn som ersättare för den "röda faran".

Mvh från er utrotningshotade medhabitant Bo Modén på lilla Tellus
2006-05-18
"Är våra media okritiskt underordnade US Corporate Media? Är svenska media en taltratt för Washington?
Lyssna på nyheter och analyser från alternativa kritiska media i USA och förstå vad man döljer för oss.
http://kpfa.org/schedule/, http://democracynow.org/, http://flashpoints.net/, http://fsrn.org/, http://will.uiuc.edu/am/mediamatters/default.htm, http://ips-dc.org/, http://takingaim.info/, http://snowshoefilms.com/911coverup.html, http://globalresearch.ca/, http://haitiaction.org/, http://pnn.ps/english/
"
(Publicerat med tillstånd från författaren.)

  _ _ _


Kriget mot terrorismen och rättsstatens förfall
av Leif Erlingsson
2005-11-20

Regeringen kan inget göra.
Men det kan du och jag.

Jag bevistade i går seminariet Kriget mot terrorismen och rättsstatens förfall med bl.a. Martin Lindblom, politisk redaktör LO-tidningen och flera andra mycket kända namn medverkande (läs listan här). Regeringens inställning sammanfattades därvid med:

1. Vi kan ingenting göra.
2. Vi gör allt vi kan [d.v.s. ingenting].

1999 antog FN:s säkerhetsråd en resolution att USA kan diktera villkor för vem som är terrorist i hela världen. Via EU går detta till Sverige. Men som Martin Lindblom påpekade så är det tre olika rättsordningar som är i konflikt med varandra: Svensk lag, EU och FN. Då skall "lagval" tillämpas. Svensk lag går juridiskt sett före och gäller. Vilket Sverige hänvisar till när FN t.ex. kritiserar Sverige för brott mot de mänskliga rättigheterna. Men när det gäller stormaktskryperi, när USA sätter sig över FN, ja då följer Sverige slaviskt.

Regeringen inser givetvis att det är olyckligt att i strid med regeringsformen frånta egna medborgare de mänskliga rättigheter de har rätt till. För att inte regeringen ska fortsätta begå de grövsta människorättsbrott enligt Svensk lag så har därför Svensk lag - regeringsformen / grundlagen - uppdaterats (för två år sedan) så att det som förut var ett grovt brott numera är lagligt. (Regeringsformen 10:5 och 10:2.) Numera kan regeringen överlåta rätten att frånta de mänskliga rättigheterna från svenska medborgare till EU och därmed till FN och därmed till USA. Och därmed "kan man inget göra", vilket var dit man ville komma, kantänka. (Trots dessa idiotier så finns det dock en till juridisk möjlighet för Sverige att desarmera utländsk makt över de egna medborgarna: Abulitionsrätten; rätten att INTE lagföra, att regeringen lägger sig i rättsförfarandet såtillvida att den beslutar att strunta i (den idiotiska) lagen i det enskilda fallet.)

Vår justitieminister Thomas Bodström har alltså accepterat att istället för att lagföra grova brott mot grundlagen lösningen istället måste vara att ändra densamma på ett helt livsfarligt sätt. Åsa Linderborg kommenterade att "för Thomas Bodström finns det dock inget hopp, tror jag. Han är bortom all räddning."

Det som händer i vårt land är att demonstranter fängslas preventivt för att förhindra att de demonstrerar - som t.ex. mot George W. Bush i Göteborg. Och att människor straffas för organisationstillhörighet, hudfärg, religion, etc. Stormakt styr med dekret. Den som protesterar förföljs och kan få långa fängelsestraff medan de stora skurkarna frikänns. Det finns en äkta eller spelad uppgivenhet hos politiker. Man ser motstånd som meningslöst och farligt. ["Resistance is futile, we are the Borgs..."] Men när våra politiker inte längre skyddar det egna landets medborgare mot främmande makt så behövs istället fiende-bilder och hotbilder för att legitimera makten. All sorts inhemsk opposition kopplas till Islamismen. Vi som opponerar oss är i dag alla terrorister i maktens ögon.

Låter detta deprimerande?
Bli inte handlingsförlamad! Vad är det då du och jag kan göra som regeringen INTE kan göra? Jo, vi kan utgöra en opinion med civilkurage. PR-förlusten för USA att ett helt folk vänder dem ryggen är avsevärd. Strunta i den svenska regeringen, "som inget kan göra". Rikta istället ansträngningen mot den regim som bryr som om din åsikt, USA:s. Informera dig och dina vänner. I går kunde jag t.ex. överlämna en utskrift av en politiskt vetenskaplig artikel från professor Steven E. Jones på Department of Physics and Astronomy på Brigham Young University på temat Why Indeed did the WTC Buildings Collapse (PDF) i handen på en TT journalist som jag råkade sätta mig bredvid på seminariet. Han frågade vilken tes som drevs och jag svarade att det naturligtvis var att 11 september 2001 var en falskflaggad operation från en inre fiende - något som tycktes nytt för journalisten. Jag påpekade att det är många seriösa personer, fysiker och andra, som inte accepterar att World Trade tornen föll p.g.a. flygplanen/"terroristerna" utan att det alltså är fråga om en annan fiende. Detta är egentligen självklart. Genom att hjälpa människor att genomskåda detta så de-legitimerar vi USA:s "kriget mot terrorn" och att våra egna grannar skulle kunna skickas till "Gitmo" eller till tortyr. Och detta oavsett hur flata våra egna politiker är! För USA:s elit påverkas av våra attityder... Vi kanske köper mindre av dem då, nämligen...

Leif Erlingsson
2005-11-20

  _ _ _


RÄTTSRÖTA
av Astrid Boman
2005-11-21

I radioprogrammet "godmorgon världen" söndagen den 20 dec diskuterades CIA-planens landningar i Sverige. Man ställde där frågan om svensk säkerhetspolis samarbetar med CIA. Det trodde jag var ett känt faktum att så görs, även mot svenska medborgare.

Hos undertecknad ringde det på dörren en dag och där stod en man som presenterade sig som säkerhetspolis. Utan att vare sig rodna eller stamma sade han att CIA-enheten på Stockholms ambassad osv.... Jag fick veta att CIA inte får operera på svensk mark därför var svensk säkerhetspolis utskickad. Dom ville helt enkelt veta om jag visste något som dom inte visste. En fråga omöjlig att besvara eftersom jag inte vet vad dom vet. Jag kände då inte till CIA-planens landningar på svenskt territorium eller Egyptenavvisningen. Då hade jag givetvis ställt frågan om inte Bromma flygplats tillhörde Sverige. Nu hör det till saken att jag är oförvitligt hederlig. Jag går inte ens mot rött ljus. Så givetvis fanns ingenting att åtala mig för och jag blev inte heller skickad för ångkokning i Uzbekistan eller för elektrifiering i Egypten, så jag har egentligen ingenting att klaga över.

Jag fick veta att SÄPO och därmed också CIA-enheten på Stockholms ambassad inte delar mina åsikter, men det visste jag redan. Sedermera har jag också bevisligen haft min telefon avlyssnad. Det är enligt svensk lag inte ännu förbjudet att ha åsikter eller att sätta dem i tryck men gör man det blir man granskad av både CIA-enheten på Stockholms ambassad och svenska säkerhetspolisen.

Astrid Boman
2005-11-21 11:03
Publicerat med tillstånd.

  _ _ _


För att bloggen inte ska bli beskylld för ensidig antifolkmordspropaganda så länkar vi här nedan till: Den artificielle liberalen.