En ödesdiger undfallenhet
av Jan-Olof Rönn
2007-06-16

Maciej Zaremba skriver i DN en serie artiklar om läget i Kosovo.

Situationen i Kosovo är ohygglig och MZ beskriver det ingående.

Han ser FN med dess korruption som den stora skurken.  Bakgrunden till att situationen i Kosovo ser ut som den gör "glömmer" han att ärligt redogöra för.

Därmed  får NATO:s krigsförbrytar-bombningar mycket liten plats.

MZ och DN gör det som MSM är duktiga på; att peka ut den "skurk" vi läsare skall se, och gömma/"glömma" den större skurk som vi läsare helst inte skall se.

Jag vill att MZ/DN skall veta att jag/vi läsare märker detta.

Och det skulle inte förvåna mig om MZ får ett journalistpris för sina artiklar.


Nedan kommer mina inlägg till DN med anledning av MZ:s artiklar.
Jag har inte fått några svar på dem.

Jan-Olof Rönn


Konfliktplats Kosovo
Till Maciej Zaremba, DN-Kultur
2007-06-10

Hej.

Din beskrivning av bakgrunden till "Natos första krig"...saknar mycket.
Att utelämna viktig information är det vanligaste sättet att ljuga och propagera.
Du är duktig på detta.  DN och andra ledarsidor "gjorde det otänkbara" (bombningar av civila) möjligt, som Edward Herman skriver.
Det i sin tur gjorde det "nödvändigt" att bomba ett lands civila med splitterbomber, upparbetat uran och fosfor i 78 dagar (inte "tre månaders bombningar" som du skriver).
DN kallade det "Humanitärt nödvändigt" att bomba.  Orwell hade blivit avundsjuk av denna semantik.

Jag tänker på hur du i en intervju med Björn Kumm i SR om dina artiklar om Diana Johnstones bok, Dårarnas korståg",  berättade att du inte hade läst den.  Du kritiserade den ändå.  Det märks att det är med denna metod du studerat "bakgrunden" till "Konfliktplats Kosovo".  Du vet inte men du skriver ändå.  I DN går det bra.

T ex nämner du inte hur Tyskland och andra västmakter hjälpte till att uppdela fd Jugoslavien i separata stater.

En sådan inblandning i andra länder anses normalt vara ett övergrepp.  Du nämner det inte, naturligtvis.

Då hade du fått svårare att utelämna annat.

Hälsningar

Jan-Olof Rönn


Tips
Till Maciej Zaremba, DN-Kultur
2007-06-12

Hej igen.

Läser din artikel om FN:s korrupta system i Kosovo.  Fruktansvärt.

Och, tänker jag; du använder inte mycket tid till att studera de som bombade i "tre månader", enligt dig, och som skapade förutsättningarna för denna situation.
Jag avser naturligtvis USA/NATO:s bombningar av civila i strid mot internationell lag och som vi nu ser resultatet av.
Det är lättare att kritisera FN än USA, åtminstone i DN.

Om du verkligen är intresserad av hur sambandet mellan bombningar och att överta ett lands styrande fungerar finns det ett ännu bättre exempel än Kosovo.

Jag avser USA:s invasion av Irak och den korruption som har uppstått efter den.  FN:s förre svenske rättschef Corell kan berätta för dig om de kubikmeter(!) dollarsedlar som USA:s regering flög in och som användes för liknande ändamål, som de du beskriver i Kosovo.  Dessa kubikmeter i enbart sedlar uppgår enligt Corell till minst 8 miljarder dollar.  Till detta kommer pengar från oljeförsäljning mm.  Summorna är större och korruptionen ändå värre, enligt Correl.
Han kan säkert ge dig namnen till fler insatta att intervjua.

Medierna i väst vill inte berätta om detta så du kan göra ett scoop.

Skillnaderna mellan Irak och Kosovo är att i Kosovo är det FN som agerar korrupt medan det i Irak är USA.

Men, tänker jag, kan du/DN skriva om att USA först gör sig skyldig till krigsförbrytelser/bombningar av civila och sedan till större korruption än FN?

Av det jag läst hittills i DN är det inte troligt.

Bara du vet svaret.

Hälsningar

Jan-Olof Rönn


"Hur kommer det sig att detta förblivit nästan obeskrivet i sju långa år?"  (Om Kosovo)
Öppet brev till Maciej Zaremba, DN-Kultur med kopia till ledarredaktionen DN, Publicerat, Medierna och Konflikt på SR, bl.a..
2007-06-14

Det frågar du som västerländsk journalist i DN, som hållit tyst.

Svaret är att DN/västmedia har ägnat sig åt att beskriva krigsförbrytare från vissa delar av fd Jugoslavien och konsekvenserna av deras brott och inte beskrivit NATO:s krigsförbrytelser och konsekvenserna av det.

NATO:s 78 dagars bombningar/krigsförbrytelser som slog sönder landets infrastruktur och skapade massflykt utgör grunden för det som du beskriver.
Att bomba civila/starta krig mot en annan nation/stat är "brott mot freden" och det största brott någon kan göra sig skyldig till, enligt internationell expertis.

Professor Mikael Mandel och hans kollegor vid den juridiska fakulteten vid York University i Toronto, Kanada (där åklagare Louise Arbour också tidigare varit professor och kollega) har anmält Clinton, Albright, Blair med flera och andra NATO-representanter för brott mot freden, alltså samma paragrafer som använts mot Milosevic.
(Se på nätet för den fullständiga anklagelseakten som är mycket detaljerad och omfångsrik.)

Domstolen/Arbour gjorde det som du nu är så upprörd över - den tog inte upp dessa brott.

Du och DN skrev inget om det under dessa "sju lång år".  Du/DN skriver fortfarande inget om det.

Så hur mycket skall jag som läsare bli upprörd över det som du nu vill att läsarna skall uppröras över?
NATO begår krigsförbrytelser - Internationella domstolen bryr sig inte - DN tiger i sju år - och du gör nu stor sak av att orättvisorna går ut över en del av offren.
Hur fantastiskt är det?

Internationella domstolarna dömer bara motståndare till "världssamfundet" (läs; västvärlden/USA/EU).
Och de domarna blir utförda och det uppskattas av DN.

Att FN misslyckas med att agera städare efter det NATO bombat blir ditt idignationsnummer.

Du tycker det är enklare och bättre att kritisera städningen/FN än de/NATO som orsakat eländet.

Du/DN vågar inte kritisera NATO/USA.

FN är en ofarligare institution att anklaga.

Konstigare än så är det väl inte.

Hälsningar

Jan-Olof Rönn


"En ödesdiger undfallenhet var det"
Öppet brev till Maciej Zaremba, DN-Kultur med kopia till Ombudsman på DN, Publicerat, Medierna och Konflikt på SR, och till en mediekritisk mailinglista, bl.a..
2007-06-16

I dagens artikel om Kosovo hyllar du med all rätt de FN-soldater, en del av dem svenskar, som försvarade serbiska kloster (och andra byggnader) mot attackerande UCK-albaner.

När serbiska poliser gjorde detsamma, besvarade provokationer och försvarade serbiska invånare, tog NATO det som förevändning att bomba fd Jugoslavien.
DN, och andra västmedier skrev att det var serbiska övergrepp.
Inga beskrivningar av heroiska insatser i DN fast många serbiska poliser dog.  Många fler än FN-soldater nu, lyckligtvis.

Milosevic kallades för krigsförbrytare och skulle dömas.
NATO:s bombningar som enligt internationell lag är ett större brott, skulle inte tas upp av domstolen.
Om detta skrev DN inget.

Tvärtom, bombningarna kallades av DN för "humanitärt nödvändiga".  De serbiska poliserna och politikernas agerande, samma som överstelöjtnants Håkanssons berömvärda insats, kunde användas som motiv för att sprida splitterbomber(!)

UCK fick NATO att hjälpa till med att bomba kloster, skolor, sjukhus och broar.  Inga FN-soldater stod i vägen för de bomberna.

Diana Johnstone skriver i sin bok "Dårarnas korståg", som du enligt egen uppgift recenserat utan att ha läst den, om UCK:s provokationer och hon betraktas inte bara av dig/DN som partisk och otillförlitlig.

Nu när NATO bombat färdigt och UCK ("rester av UCK") i mycket styr över Kosovo skriver du/DN om det som Diana Johnstone redan har beskrivit.

Det var NATO/USA som med hjälp av Tyskland, främst, drev på delningen av fd Jugoslavien.  UCK jublade. USA har fått en av sina största baser, Bondsteel, i ett strategiskt lämpligt område.  De är också nöjda.

Och nu får FN kritik för att de inte har den organisation som behövs för att städa upp efter bombandet.


Med tanke på hur medievärlden (i väst) fungerar skulle inte förvåna mig om du får något journalistpris för dina artiklar.

Det priset borde du dela med redaktionen på DN som så noga har tigit om viktiga fakta om det som skymtar fram i dina artiklar.

Varför "gissar" du bara läsarna inte känner till "slaget" vid Caglavica?
Du är journalist och borde veta varför läsarna inte känner till det.

Jag kan tala om det; det var fel förövare.

När samma UCK-albaner anföll de serbiska poliserna skrev DN.  Då var det "frihetsälskande och förtryckta" människor som anföll en av väst definierad ond makt.

Nu gjorde dessa UCK-albaner det som inte passar.  De som så länge framställts som frihetskämpar mot en diktatorisk överhet anfaller en fredsbevarande FN-styrka .

Det är inte lätt för en DN-redaktion att förklara.  Därför gör DN som man brukar när nyheter inte är lämpliga eller lätt förklara - man "begraver" - håller tyst.


Hur skulle annars dina artiklar nu kunna framstå som "nyheter"?


Hälsningar

Jan-Olof Rönn
2007-06-16

Se även ett senare brev: Gamla nyheter om fd Jugoslavien, DN-begravningar och andra artiklar du inte skrivit, fortsättning  (PDF "printout")

PDF "printout"