Gamla nyheter om fd Jugoslavien, DN-begravningar och andra artiklar du inte skrivit, fortsättning
Till Maciej Zaremba, DN-Kultur
av Jan-Olof Rönn
2007-06-20


Öppet brev till Maciej Zaremba, se även En ödesdiger undfallenhet.  (UTSKRIFTSVÄNLIG VERSIONPDF "printout")


I början på mars 2007 publicerade International Court of Justcie (ICJ) sitt domslut att Serbien inte var ansvarig för massakern vid Srebrenica 1995.

Milosevic, som anklagats an NATO/USA/"världssamfundet" för detta brott, frikändes.

Det var den speciella "Separate Internationel Tribunal for the formar Jugoslavien" (ICTY), där USA/NATO tillsatte åklagaren och finansierade förundersökningen om Srebrenica, som med bl a 300 vittnen under flera års rättegång(?) förgäves försökte få Milosevic dömd.

(En begravning av en nyhet i den långa rad som DN ständigt gör sig skyldig till är "The Netherland´s Invasion Act", som kritikerna skämtsamt kallar den. Det är den lag som US Congress stiftade och som innebär att om något annat land, ett som godkänner och tycker ICJ är bra och nödvändig, skulle anhålla och föra en amerikansk medborgare inför ICJ, har the President of the US rätt, att med alla medel, även våld (Sjätte flottan(?)) gå in i Haag, och fritaga denne amerikanske medborgare.
Därav det skämtsamma öknamnet.)

Det var Internationel Court of Justice, (ICJ), som USA inte vill godkänna för egen del eller deltaga i, som frikände Milosevic/Serbien.

Rätten dömde att Serbien inte var ansvarig för massakern i Srebrenica. Varken Jugoslavien eller Serbien hade "command" över den bosnien/serbiska armén vid den aktuella tidpunkten, enligt rätten.
I enlighet med detta kan inte Serbien (Milosevic) hållas ansvarig för andra brott som begåtts av den bosnien/serbiska armén under samma tid.

Rätten konstaterar att Jugoslavien inte hade någon kontrollmöjlighet över händelserna i Srebrenica, men att andra länder hade det, och skulle kunna gjort mer för att förhindra övergrepp.
ICJ nämner särskilt Holland, som hade manskap och möjligheter att förhindra rättsövergrepp.

Dessutom konstaterar ICJ hade andra "senior western persons" goda kontakter med den bosniska armén under denna tid.
ICJ nämner NATO-chefen amerikanen Wesley Clark och engelsmannen John Reid.

Om detta har DN inte berättat och du inte skrivit några artiklar.

ICJ, till skillnad från den för Jugoslavien konstruerade ICTY, dömer inte enskilda krigsförbrytare. Den kom till efter Nurnbergrättegångarna i ett försök att förhindra att något annat land skulle kunna göra det som Hitler gjorde; börja krig och bomba andra länder, utan att själv först vara föremål för anfall.

Man var noga med att inget skäl, inte ens "humanitärt nödvändigt", som Hitler också använt en variant av, skulle kunna användas som skäl att bryta denna lag.

Efter bombningarna av Jugoslavien/Kosovo har USA/NATO utan FN-mandat bombat Irak och Afghanistan.

Det är inte konstigt att medborgare i tredje världen konstaterar att "vita män kan inte begå krigsförbrytelser".


Det är också lätt att konstatera att utan västmediernas medverkan skulle detta inte vara möjligt; att bomba civila och sedan skylla på och försöka döma ett annat lands ledare.

Din/DNs (västmedias) tränade förmåga att hålla tyst om en del nyheter och framhålla andra, även om de inte är sanna, gör det möjligt.

Känns det bra?

(Källor; The Guardian Weekly, March 9 - 15 2007, John Laughland, om ICJ:s dom. (JL) har författat boken "Travesty: the Trial of Slobodan Milosevic and the Corruption of International Justice".
Noam Chomsky om "the Netherland´s Invasion Act".)


Hälsningar

Jan-Olof Rönn
2007-06-20

Se även för sammanhanget de tidigare breven här: En ödesdiger undfallenhet.  (UTSKRIFTSVÄNLIG VERSIONPDF "printout")

PDF "printout"