Polisanmälan av Banksystemet
av Roland Mollbrandt
2008-03-31

Polisanmälan!

Förövare:
Det globala banksystemet.

Offer:
Världens alla människor.

Gärningsbeskrivning:
Global penningtvätt.

Förundersökning:
I århundraden har vi blivit bedragna av privatintressen som verkar "out of sight and out of mind".  Som tagit sig rätten att trolla fram pengar ur tomma intet och som genom den faktiska konstruktionen "Fractional Reserve Banking" än idag tvättar pengar vita i vårt globala banksystem.

Vi bevittnar världshistoriens största pågående bedrägeri, rakt framför våra ögon och vi SER det inte.  Ungefär som när vi inte ser skogen för alla träd som står i vägen.

Bakgrunden till Fractional Reserve Banking:

FRB är en direkt vidareutveckling av ett gammalt guldsmedsbedrägeri.  Det var vanligt förr att guldsmeder tog emot guld, som de förvarade i ett kassavalv, mot att kunden fick ett kvitto på depositionen.  Med detta värdebevis var det möjligt för kunden att visa sin solvens och det kunde därför även användas som betalningsmedel.
Man behövde därmed inte oroa sig över risken att bli rånad, som när man färdades med guldet.
När allt fler människor använde sig av dessa värdebevis blev det lättare att göra affärer, samtidigt som en guldsmed såg en lukrativ affärsidé, d.v.s. att kunderna sällan växlade in dessa värdebevis mot guldet.
Han kom då på det geniala, med att kunna skriva ut fler värdebevis än motsvarande depositioner i guld, som han då använde för egen del, utan annan arbetsinsats än några pennstreck på ett papper, med sigill.

Emellertid blev folk misstänksamma över den stora mängden värdebevis och när de gemensamt gick till banken för att lösa ut sitt guld, blev de varse om bedrägeriet.  Och gjorde vad man kunde förvänta sig mot bedragaren.  Han blev hängd.

Banker över hela världen opererar än idag efter i princip samma mall, d.v.s. med "Fractional Reserve Banking".  Det finns några variationer på temat, som t ex Baselreglerna*, eller Basel ll**.  Och när det gäller lån till staten, är det inte ovanligt med 0% kapitaltäckningskvot, som bankerna själva, av någon anledning, föredrar att kalla det.
Men vi kan lämna dessa därhän och koncentrera oss på traditionell "Fractional Reserve Banking", d.v.s. utlåning 9-1, som används globalt sen 1694, då "Bank of England" bildades av en liten delegation bankirer, som erbjöd den engelske kungen ett personligt lån på 1,25 milj. £, då de visste att Kungen nära nog var utblottad efter allt för idogt krigande i Europa.

Villkoren för lånet var:
1.  Att namnen på långivarna, icke fick offentliggöras, samt att de fick rätten att bilda Bank of England.
2.  Att direktörerna i Bank of England tillförsäkrades rätten att etablera en guldreserv, enligt följande:
3.  Att de kan låna ut 10£ mot varje deponering i guld motsvarande 1£.
4.  Att de tilläts konsolidera statsskulden, samt säkra fordringarna för amortering och räntor, genom direkt beskattning av folket.

Vad innebär då "Fractional Reserve Banking" i praktiken och hur hänger det ihop med tillväxt?
"Fractional Reserve Banking" är något som många hört talas om, men nästan aldrig satt sig in i hur det fungerar i praktiken.
En förklaring kan vara att många är ointresserade av alla invecklade teorier, som nästan är lika många som antalet nationalekonomer och experter.  De inbjuder helt enkelt inte till en fördjupning hos det stora flertalet.  Och det kan gott tänkas vara avsikten.
Även på Finansinspektionen är det långt ifrån alla som ens vet vad "Fractional Reserve Banking" är för något.

FRB kan ju vid första anblicken förefalla harmlöst.  Men när man inser att >90% av alla pengar som finns i omlopp har skapats ur TOMMA INTET, med hjälp av de magiska orden Fractional Reserve Banking, inser man också vidden av det bedrägeri vi har utsatts för.
Det är som att jag skulle be grannen om ett lån, där han plockar fram en bunt monopolpengar, som i samma ögonblick som jag skriver på skuldsedeln förvandlas till riktiga pengar.  Samt att jag i samma ögonblick blir skyldig grannen riktiga amorteringar och räntor, som också i samma ögonblick skapat TILLVÄXT, eftersom det gör möjligt för riksbanken att trycka fler sedlar, motsvarande mitt och alla andra låntagares skulder till sin bank.

SÅ skapas tillväxt alltsedan 1694.  Det är så de privata (central) banksystemen producerar nya pengar på löpande band.  Bokstavligt och bildligt talat, ur tomma intet.

Ett annat exempel på centralbank är privatägda Federal Reserve (FED), som varken är federal, eller någon reserv, men som är huvudbank för en privat bankkartell om 12 banker.
FED'en bildades 1913 på Jekyll Island under synnerligen dubiösa omständigheter, då de flesta kongressledamöter redan hade tagit julledigt.  De som låg bakom FED'ens bildande på Jekyll Island var bl a familjerna Rothschild, Rockefeller, JP Morgan, Goldman, Sachs, Lehmann, Lazard, Cuhn, Loeb och Warburg.

Det är t ex också så som USA's krig finansieras, genom att man lånar pengar, som de privata centralbankerna har som underlag för att ur tomma intet trycka så mycket nya pengar som kongressen medger, för att dels köpa krigsmateriel av det "militärindustriella komplexet" och dels för att betala alla närrelaterade kringkostnader.  Lån som givetvis alltid är säkrade via skattsedeln.

En vanlig missuppfattning är annars att tillväxt uppstår när vi konsumerar varor och tjänster och när varor förädlas, så ekonomin växer och därmed ökar aktiers värde och vi kan leva lyckliga i alla våra dar...  MEN, detta ökar inte själva penningvolymen.  Det sker endast en omfördelning, inom den givna penningvolymen.

Tillväxten uppstår först när centralbanken har tryckt upp nya pengar, efter det att en bank har beviljat ett lån och därmed är ännu ett bedrägeri fullbordat, eftersom 90% av lånet trollats fram ur tomma intet, med hjälp av en ansamling ettor och nollor i en dator.
Frågan är därför befogad, om det är rätt, att vi fortsätter låta bankerna ha ensamrätt att leka "pojken med guldbyxor" och att låta dem själva utforma spelreglerna?

Några länkar:
*,**: Hänvisning till Riksbankens och Finansinspektionens snårskog av dokument.
http://www.brillig.com/debt_clock/
http://video.google.com/videoplay?docid=-9050474362583451279&hl=en-CA

Några citat:
"Since I entered politics, I have chiefly had men's views confided to me privately.  Some of the biggest men in the United States, in the field of commerce and manufacture, are afraid of something.  They know that there is a power somewhere so organized, so subtle, so watchful, so interlocked, so complete, so pervasive, that they better not speak above their breath when they speak in condemnation of it."
- Woodrow Wilson, 1913

"The modern banking system manufactures money out of nothing.  The process is perhaps the most astounding piece of sleight of hand that was ever invented.  Banking was conceived in iniquity and was born in sin.  The Bankers own the earth.  Take it away from them, but leave them the power to create deposits, and with the flick of the pen they will create enough deposits to buy it all back again.  However, take this great power away from them, and all the great fortunes like mine disappear, and they ought to disappear, for this would be a happier and better world to live in.  But, if you wish to remain the slaves of Bankers and pay the cost of your own slavery, let them continue to create money and control credit."
- Sir Josiah Stamp, President of the Bank of England in the 1920s, the second richest man in Britain.

"The study of money, above all other fields in economics, is one in which complexity is used to disguise truth or to evade truth, not to reveal it.  The process by which banks create money is so simple that the mind is repelled."
- John Kenneth Galbraith, professor i nationalekonomi

"The real truth of the matter is, as you and I know, that a financial element in the large centers has owned the government of the U.S. since the days of Andrew Jackson."
- Franklin D. Roosevelt

"Det är bra att folket i denna nation inte förstår vårt bank och penningsystem, för om de gjorde det, tror jag att det skulle bli revolution innan morgondagen bryter ut".
- Henry Ford (fritt översatt)

Roland Mollbrandt
Stockholm den 2008-03-31

En tidigare version ligger på Mikael Wälivaaras blogg, UUAA Radio.

Läs kommentarer här och på Mikael Wälivaaras blogg.

PDF "printout"


Andra bloggar om: , , ,