Till andra bloggare:   Kopiera detta så mycket ni vill - i sin helhet.  Ju mer det sprids, ju bättre:

MALL TILL PROTEST

Till Ambassadör Mikael M Wood

Som svensk medborgare och demokratins försvarare måste jag skarpt kritisera den nya lag som upphäver Genevekommisionen och som ger presidenten rätt att själv avgöra vad som är tortyr och vad som inte är det.

Den amerikanska militären och CIA har nu alltså rätten att förhöra fångar enligt Gestapometoder.

Genom att införa den nya tortyrlagen har ni också tagit bort rätten till Habeas corpus en av grundpelarna i demokratin och därmed har USA förbrukat sin rätt att kalla sig demokrati.

Vi självständigt tänkande och pålästa svenska medborgare ifrågasätter också kriget mot terrorismen och attacken mot World Trade Center.  För att Bushadimistrationen ska bli trovärdiga i det sammanhanget kräver vi en oberoende internationell utredning.

Vi kräver även att Cheney, Bush och Rumsfeld ställs inför Riksrätt för brott mot mänskligheten.

Genom sitt agerande har de utsatt världens folk för fara, och även sina egna medborgare.

Vi accepterar inte de folkmord och de fruktansvärda brott som begås mot mellanösterns folk i demokratins namn!

 
Folkets försvar

Namn...

För den som inte redan har läst uppropet på annan webbsida, upprepas det här (detta ska givetvis INTE med i protestbrevet):


Till andra bloggare:   Kopiera detta så mycket ni vill - i sin helhet.  Ju mer det sprids, ju bättre:

UPPROP

Demokratin måste försvaras för att bevaras.

Den amerikanska senaten har helt enligt förväntningar röstat igenom den hårt kritiserade tortyrlagen som upphäver Genevekonventionen och ger presidenten rätt att själv avgöra vad som är tortyr och vad som inte är det.

Den amerikanska militären och CIA har nu alltså rätten att förhöra fångar enligt Gestapometoder.

Den lagen tar bort rätten till Habeas corpus en av grundpelarna i demokratin.

Habeas corpus är en princip som till sitt innehåll är central i alla moderna rättsstater.  Den formulerades tidigast i Polen redan 25 april 1425 "Neminem captivabimus nisi iure victum" = Vi skall ingen fängsla utan domslut.  Principen är dock mest bekant genom Act of Habeas corpus, en engelsk lag från 1679 riktad mot godtycklig häktning. 

Under debatten om lagens vara eller icke vara sade Arlen Specter att lagen flyttar oss tillbaka 900 år eftersom den tar bort rätten till habeas corpus och ger presidenten rätt att spärra in människor på obegränsad tid.  Han sade också att lagen förgriper sig på kärnfrågor i det konstitutionella skyddet.  Sedan röstade han för den.

Därmed har USA förbrukat sin rätt att kalla sig demokrati.

Vi vet av erfarenhet att EU och därmed också Sverige är snara på att anamma odemokratiska lagar från väster, jag avser här de så kallade terrorlagarna.  Vi måste skydda våra demokratier och dess medborgare från övergrepp.  Därför uppmanar jag våra politiker att framföra en skarp offentlig protest till USA:s ambassadör i Stockholm.  Ja, även vi medborgare som vill bevara den demokrati våra förfäder fick slåss för kan framföra sina protester.  Svik inte våra amerikanska vänner!

Framför era protester till
Ambassadör Mikael M Wood
Dag Hammarskölds väg 31
SE-115 89 STOCKHOLM          
e-post StockholmWeb@state.gov


Folkets försvar
Astrid  Boman
BodenInlagt 2006-10-02.