Revolt mot inkvisitionen
av Leif Erlingsson
2007-05-07

Italiensk TV revolterar mot den nya heliga inkvisitionen!

Nyligen sände Italiensk TV avgörande bevis för att en av World Trade Center byggnaderna den 11 september i New York fälldes med sprängämnen, den så kallade tredje byggnaden, som ej träffades av flygplan. Läs mer i artikel på engelska: 9/11: Major Italian TV network: conclusive evidence that WTC Building 7 was demolished with explosives av Massimo Mazzucco, Global Research, May 3, 2007.

Drivande bakom att dessa viktiga uppgifter nu har blivit kända även för en allmänhet i Italien är Luogocomune, en mediekritisk webbsite som tydligen kretsar kring temat att om inte den grundläggande, oacceptabla lögnen kallad "11 september terrorist attackerna" suddas bort och sätts i rätt perspektiv så kommer mänsklighetens nedåtgående spiral mot denna mänsklighetens nya "medeltid" aldrig att ta slut. Jag känner igen dessa tankar i mig själv, se min artikel Nymedeltid, 12 februari 2007.

Den nya heliga inkvisitionen är USA:s diktat om hur vi får tänka. Dom som inte är med oss är mot oss, o.s.v.. Då kan det vara bra att påminna sig om något Kissinger - en verkligt ful fisk - en gång ska ha yttrat: As Henry Kissinger once put it, while being America's enemy is sometimes inconvenient, being America's friend is invariably fatal. Alltså, medan att vara USA:s fiende ibland är obehagligt, så är det alltid dödligt att vara USA:s vän. Något att tänka på.

Leif Erlingsson
2007-05-07

PDF "printout"