Ulf Erlingsson: Min fascism-hypotes bekräftad

Date: Thu, 12 Oct 2006 22:25:25 +0200
Message-ID: <452EA4B5.5080906@lege.com>
From: Leif Erlingsson <leif@lege.com>
Subject: Ulf Erlingsson:  Min fascism-hypotes bekräftad
Med tillstånd från författaren postar jag denna hypotes här.  Han kommenterade min fråga om jag fick göra så med "Jo det kan du göra, det börjar bli tillräckligt troligt att det är riktigt nu." (Thu, 12 Oct 2006 12:38:05 -0400, Ulf Erlingsson.)

[Rättelser införda 2006-10-18: Två stavningskorrigeringar samt namnet på Bush insider nu angivet inom parantes, "(David Kuo)".]


Ulf Erlingsson:
Min fascism-hypotes bekräftad
Ulf Erlingsson <ulf@erlingsson.com>
Date: Thu, 12 Oct 2006 10:37:21 -0400


Härom veckan hypotetiserade jag att fascism inte alls är en ideologi, utan en strategi för att bli rik till priset av krig genom att ta över en demokrati.

En definition jag hittade på http://en.wikipedia.org/wiki/Fascism_and_ideology (när detta skrivs verkar den ha redigerats bort), skriven av en forskare, fick mig att misstänka att fascism inte alls är en ideologi, utan en strategi. Här nedan följer hans text med några få, små redigeringar som jag har gjort för att ändra definitionen från "fascistisk ideologi" till "fascistisk strategi":

Edited definition:
Fascism is a set of [ideologies and] practices that seeks to place the nation, defined in exclusive biological, cultural, and/or historical terms, above all other sources of loyalty, and to create a mobilized national community. Fascist hostility to civil liberties movements [rather than "socialism and feminism"], for they are seen as prioritizing a group rather than nation. This is why fascism is a movement of the extreme right. Fascism is also a movement of the radical right because the defeat of civil liberties and the creation of the mobilized nation are held to depend upon the advent to power of a new elite acting in the name of the people, headed by a charismatic leader [the "mass, militarized party" can not be used as a criterion since some countries, most notably the US, do not have European-style political parties]. Fascists are pushed towards conservatism by common hatred of civil liberties movements, but are prepared to override conservative interests - balanced budget, non-involvement in foreign wars, separation of church and state [complementing or replacing "family, property, religious, the universities, the civil service" as examples] - where the interests of the nation are considered to require it. Fascist radicalism also derives from a desire to assuage discontent by accepting specific demands of the religious movements, so long as these demands accord with the national priority. Fascists seek to ensure the harmonization of religious interests with those of the nation by mobilizing them within special sections of the party and/or within a corporate system. Access to these organizations and to the benefits they confer upon members depends on the individual's national, political, religious, and/or racial characteristics. All aspects of fascist policy are suffused with ultranationalism.

My comment from 2006-09-26:
Note that instead of finding some common ground with labour and feminism, these are finding some common ground with religious groups, and promoting a church-state partnership in welfare and such.


Igår bekräftades hypotesen i kommentaren från 26 september. I en bok som kommer ut på måndag avslöjar en Bush insider (David Kuo) att Bush-regimen inte har någonting till övers för den kristna högern, utan bara cyniskt manipulerade dess ledare för att vinna röster. Tekniken beskrivs i boken, vilken presenterades i MSNBC-programmet med Keith Olbermann.

Vad händer nu? Det är svårt att se att Republikanerna kan vinna några röster från kristna efter detta. Betyder det att demokraterna kommer att vinna och sedan städa upp, åtala brottslingarna osv? Låt oss fundera över fascisternas strategi en smula.

USA har bara 2 partier. Om de kan infiltrera ett så kan de infiltrera två. Mer behövs inte för att se till att ingen blir åtalad efter bärsärkagången på det amerikanska folket och världen. Allt de behöver göra är att se till att bara vänligt sinnade demokrater väljs. Det gör de genom att bara stödja vissa demokratiska kandidater, och lämna de andra att slåss för sig själva, utan vare sig ekonomiskt, praktiskt, eller ens verbal support från partiet. Jag känner till kandidater som står för saker som majoriteten av amerikanerna vill ha och som är garanterat okorrumperade, men de får inget stöd av partiet. Detta leder mig till att misstänka att de har rätt som antyder att DLC (democratic leadership council, en självutnämnd odemokratisk organisation som i praktiken styr demokratiska partiet) är en ulv i fårakläder.

Jag är rädd för att det demokratiska partiet också är korrumperat, och att ingen rättvisa uppnås utan att folket tar saken i egna händer och jobbar lokalt för att välja bra kandidater. Men där verkar vi inte vara än i Amerika. Men det är där lösningen finns på detta hot mot demokratin.

Ulf Erlingsson
2006-10-12Återpostat här med uttryckligt tillstånd från författaren.

Mvh

// Leif Erlingsson, http://blog.lege.net/
Read Rigorous Intuition (v. 2.0): http://rigint.blogspot.com/