Link here: http://blog.lege.net/content/BBC_programmet_om_WTC_7.html
Printout version: http://blog.lege.net/content/BBC_programmet_om_WTC_7.pdf
 

Posted here 2008-09-10.
 
BBC-programmet om WTC 7,
en svag ljuspunkt i det kompakta mörkret

av Hesham Bahari
Alhambras förläggare
2008-09-09

Ett BBC-program om raset av WTC byggnad nr 7, som inte träffades av något flygplan och som är första exemplet någonsin på ett stålskeletthöghus som rasar pga kontorsbränder, visades häromdan på SVT.  Även om programmet var ämnat att "debunka" s k konspirationsteorier, dvs motbevisa dem, så lämnade det en någorlunda balanserad redogörelse där båda lägren fick komma till tals.  Debunkarna fick förstås sista ordet.  Men initiativtagaren till "Arkitekter och ingenjörer for 911 Truth", Richard Gage, och fysikprofessorn Steven E. Jones framstod som högst trovärdiga.  Sista anmärkningen i det 55 minuters långa programmet gavs dock av en brandman som sade sig inte ha hört eller sett några explosioner strax före tornets symmetriska ras på 6,5 sekunder!
I David Ray Griffins nya bok "Motsägelser om 11 september" som snart utkommer på Alhambra finns, förutom de 25 grova inre motsägelser som behandlas i lika många kapitel, en notapparat på drygt 50 sidor med hänvisningar till viktiga länkar och litteratur i ämnet.  En av länkarna är den som bifogas nedan, där Graeme MacQueen gör en noggrann analys av brandmännens muntliga berättelser.  Jag rekommenderar alla intresserade att titta på denna text innan de drar några slutsatser av brandmannens uttalande i BBC-programmet.  118 brandmän har nämligen rapporterat om explosioner i samtliga torn.  Deras vittnesmål har gjorts tillgängliga för allmänheten av New York Times, men uteslutits ur kommissionsrapporten!

WTC 7 presenterades i programmet som det sista olösta mysteriet, precis som om de övriga olösta mysterierna hade lösts och är historia nu (hålet i Pentagon som inte motsvarar det påstådda flygplanets storlek, insideraffärerna på börsen veckan innan, militärens skenövningar och obefintliga respons samma morgon, frånvaron av arabiska namn på samtliga passagerarlistor, flygplanet som sågs cirkla över Vita huset och Pentagon strax innan Pentagon träffades och som filmades av CNN, för att bara nämna några av de grövsta).  BBC-programmet var trots sina brister ett välkommet tillskott i den torka som annars råder på officiellt håll när det gäller att kasta ljus över vår tids viktigaste fråga.
PS.  Programmet går i repris den 13 september.  Jag rekommenderar alla som missat att se det.  Och lägg särskilt märke till hur ordet "konspiration" används.  Det man menar är egentligen "insider konspiration", för den officiella versionen är ju också en "konspirationsteori".  Men genom att ge ordet en negativ laddning blir alla som betvivlar den officiella versionen "konspirationister", medan de som godkänner den inte är det!  Vad ska man då kalla den som tror på bin Ladins och de 19 unga arabernas inblandning?  En "sammansvärjningsteoretiker"!?  Oavsett benämning, måste det ha bränts ordentligt för att BBC ska ut med ett sådant program.  Det kallas "damage control", att försöka begränsa de skador som åsamkats den officiella versionen genom 11 septembersrörelsens starka konsolidering de sista åren med allt fler vetenskapsmän, politiker, militärer och experter som ansluter sig.  Och som Leif Erlingsson säger, "den som ser får leva"!

Titta gärna påFör mer information besökeller


Hesham Bahari
Alhambras förläggare

2008-09-09

Läs kommentarer här.

PDF "printout"


Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 

PDF "printout"
 
Se fler 11 september relaterade artiklar samt andra civilisationskritiska artiklar på bloggen Intelligentsians blockering!