Original: http://2000taletsvetenskap.nu/hitler.htm 2007-12-19

Link here: http://blog.lege.net/content/lakare_holl_hitler_neddrogad.html

PDF "printout": http://blog.lege.net/content/lakare_holl_hitler_neddrogad.pdf   


Läkare höll Hitler nerdrogad

Läkare höll Hitler nerdrogad i många år med minst 70 men troligen 92 olika slags mediciner och droger, bl.a. kokain, amfetamin samt för vanliga människor dödliga doser av stryknin och belladonna. Dessa fakta ställer återigen frågan om Hitler var en marionett för andra människor i kulissen.

Fakta som inte fått tillräcklig genomslagskraft ger en ganska klar bild av att Hitler som hölls nerdrogad av sina läkare. Hitler var fullständigt nerdrogad av sin stab av läkare och psykiatriker, främst av den psykiatriskt orienterade Theodor Morell.
Galen av droger?
  Hitler fick alltså sammanlagt minst 70 men sannolikt 92 olika slags droger och mediciner för sina otaliga krämpor och sjukdomar. Under åren mellan 1941 och 1945 fick han inte mindre än 29 olika slags mediciner och droger injicerade, förutom 63 olika tabletter och hudapplikationer. Från 1943 till 1945 fick han totalt 778 injektioner varav 21 för förkylningar och 757 för att "höja humöret" - varav flera i form av centralstimulerande narkotiska medel.
  Efter varje injektion kunde Hitler arbeta och tala i timmar, oftast långt in på nätterna. Drogerna ledde förmodligen även till de ändlösa monologerna vid matbordet med sina närmaste män. Många teorier har framförts angående dessa ändlösa och ibland hysteriska tal. Även hans tal till befolkningen har varit ett mysterium för många. Hur kunde han "elda upp" en hel befolkning till den grad som skedde. Sanningen är nog att när Hitler "eldade upp" den tyska befolkningen med sina offentliga tal var han själv "uppeldad" av amfetamin. Hitler kunde annars knappast ta sig ur sängen utan att ha fått en amfetamininjektion.

Denna artikel är ett sammandrag av kapitel 6 ur Peter Anstrins bok Ett sekel med psykiatrin. Denna bok avslöjar psykiatrikernas roll vid utrotningen av stora folkgrupper under andra världskriget i Tyskland. Det har varit ett mörkt kapitel i historien och fördolt för de flesta människor. Trots att psykiatrikerna i Tyskland utrotade 275 000 mentalpatienter och förståndshandikappade barn före, under och till och med efter andra världskriget har ytterst lite skrivits om detta. När mentalpatienterna tog slut på de psykiatriska dödsinstituten monterades gaskamrarna ner och flyttades ut till förintelselägren. Psykiatrikerna följde med som konsulter och experter på massmord och förintelsen blev ett faktum. Allt fler historiker hävdar nu att förintelsen troligtvis inte skulle ägt rum utan psykiatrins inblandning.

Hitler fick även manligt könshormon, testosteron, vilket möjligen kunde förklara hans ibland kompulsiva bisarra sexuella beteende. Han led av Parkinsons, epilepsi, kolik, en hjärtsjukdom, som skulle ha dödat honom när som helst om han inte hunnit begå självmord, ständig förstoppning, hepatit, troligtvis på grund av att dr Morell aldrig rengjorde injektionsnålarna ordentligt, bara torkade av dem, och en hel del andra åkommor. Förstoppningen kan förklaras med den mängd morfin dr Muller skrev ut åt honom. Han fick, för vanliga människor, dödliga doser av belladona, häxdrogen som framkallar hallucinationer, samt stryknin. Han fick förutom morfin även höga doser av amfetamin injicerat och dessutom kokain. Han fick regelbundet 20 mg Eukodal, ett syntetiskt morfin för smärtor, i första hand för hans svåra kolik, injicerat i blodet, när normaldosen var 10-15 mg för oralt intag. En annan av Hitlers läkare behandlade honom under en tid med kokain två gånger om dagen via ett nässpray. Strax efter attentatet mot honom 1944 kollapsade han fullständigt efter en sådan dosering, blev medvetslös och fick ett epileptiskt anfall. Det rapporterades att Hitler satt hukad över sin inhalator med kokain i flera timmar varje morgon.
  Eukodal vet vi framkallar eufori och dysfori (nedstämdhet). Pervitin, ett amfetaminliknande ämne, framkallar också eufori och dysfori, men även personlighetsförändringar och psykoser. Kort sagt, Hitler var fullständigt nerdrogad från början till slutet, i synnerhet mot slutet, när kriget i Ryssland gick emot honom. Man förvånas över att han överlevde alla dessa droger, vissa av dem var tillräckligt starka för att döda en vanlig människa i de doser han fick. Möjligen var det hans fanatiska besatthet som höll honom vid liv. Kombinationen av alla dessa 92 droger och mediciner skulle göra vilken människa som helst tokig. Den kumulativa effekten av alla dessa droger, varav många fettlösliga som ansamlades i kroppen, skulle utan tvekan ge en normal människa en akut psykos. Det skulle även förstöra hjärn- och nervcellerna.


"Om inte Hitler redan var galen så blev han det på grund av att läkare och psykiatriker drogade ner honom totalt."

Vi vet nu att psykiatriska droger framkallar våldstendenser och destruktiva impulser. Efter tusentals medicinska journaler, rapporter och artiklar om oförklarliga våldsdåd från hela världen, står detta helt klart. Otaliga fall bekräftar detta. Det är dessutom ett väldokumenterat faktum att de flesta massmördare fått psykiatrisk behandling före våldsdåden. Det är egentligen därför ingen överraskning att den störste massmördaren av alla, Adolf Hitler, var en produkt av psykiatriska droger.
  Dokumentationen av Hitler är fullständig, doktor Morell förde den mest minutiösa journalföring någon statsledare varit utsatt för, möjligen Churchill undantagen. Varenda injektion, varenda tablett är noterad. Journalerna är bevarade på milkrofilm i USA och Tyskland. Om inte Hitler redan var galen så blev han det på grund av att läkare och psykiatriker drogade ner honom totalt.


Komplott?

Var det en medveten komplott för att hålla Hitler nerdrogad frågar sig författaren? Psykiatrikerna var i full gång med utrotandet av hundratusentals mentalpatienter. Hitler, som var känslig för den inhemska opinionen, som var emot dödandet av de egna medborgarna oavsett om de var mentalpatienter eller ej, hade faktiskt utfärdat ett stopp för psykiatrikernas eutanasi (dödshjälp) av tyska medborgare. Kunde det vara ett försök att hålla Hitler borta från denna verksamhet? Ända sedan 1900-talets början hade psykiatrikerna propagerat för eutanasi av mentalsjuka och sinnesslöa, de var nu nära att lyckas. Kunde detta vara det sätt för rashygienisterna att kontrollera Hitler under tiden utrotningen pågick?
  Vi får nog aldrig veta hela sanningen men klart är att läkarna gjort sitt för att göra Hitler ännu galnare.

För referenser, se Anstrins bok.Till Toppen

Till 2000-Talets Vetenskaps Startsida

   
(Skamlöst kopierat i sanningens intresse, för det fall orginalartikeln försvinner från orginallänken.  Besök källan, länk överst!)