http://blog.lege.net/content/nagra_kommentarer_till_Skeptics_Societys_11_september_2006_nummer.html
2006-09-14


Några kommentarer till Skeptics Societys 11 september 2006 nummer

Länk till Skeptics Societys 11 september 2006 nummer.

Detta är inte på något sätt en uttömmande kritik, utan endast några tankar jag fick i samband med genomläsning av artikeln. Bakgrunden är ett mail där någon frågar vad jag anser om det Skeptics Society skriver.

Det är också bra att komma ihåg att Skeptics kritik väger lättare än NIST:s (National Institute of Standards and Technology) och Popular Mechanics, i en artikel som blivit en bok, 'DEBUNKING 9/11 LIES'. På Scholars for 9/11 Truth website finns ett utbyte mellan NIST och Scholars där man kan försöka se om den officiella historien har någon vetenskaplig förankring. Scholars menar att den inte har det. Scholars bemöter även Popular Mechanics på samma website, och menar att inte heller de senare har någon förankring i vetenskap.

Men trots att det i sammanhanget är en lättviktare så finns det ändå människor som läser Skeptics artikel, och därför har jag skrivit ned några av mina intryck på denna sida.

Om jag med en mening skulle sammanfatta mina intryck så är det att artikeln är ett hopkok av halmgubbe-argument (s.k. "straw-man argument", d.v.s. "skenargument").

I andra och tredje stycket finns retorik för att framställa författaren som objektivt sanningssökande medan "9/11 Truth Movement" framställs som att de söker bekräfta sina redan förutfattade uppfattningar. Givetvis finns det människor som gör det, men det är väl inte underliga människor som ska kritiseras utan de allvarligaste argumenten som framkommit?

När han så diskuterar WTC 1 & 2:s fall gör han en ganska stor sak av att de föll uppifrån och ned, medan det vid kontrollerad sprängning är brukligt att göra tvärtom. Titta på video på WTC 7's fall, det är så det brukar se ut, nedifrån och upp. Han nämner att invändningen skulle kunna vara att sprängningssekvensen är omvänd, men sätter där upp ett halmgubbe-argument (skenargument): "Hur kunde man veta på vilka vångingar planen skulle träffa." Utan att förklara varför man skulle behöva veta det. Självklart kan man hantera en sådan sak dynamiskt, antingen med automatisk styr-och reglerteknik / styrdatorer, eller radistyrt, eller en kombination. Det är bara teknik. Som ingenjör ser jag inte vad det är för principiellt problem med att förbereda detta?

Några stycken senare sätter han upp en ny halmgubbe (skenargument), att "9/11 Truth Movement" skulle mena att stålet måste smälta, för att byggnaden skulle rasa. Säkert är det många som slarvigt slänger ur sig detta, men om man läser Ph.D. Steven E. Jones artikel Updated Version: Why Indeed Did the WTC Buildings Collapse? (PDF, 1.1 MB, 48 sidor, uppdaterad 8 september 2006) och/eller Dr. Judy Woods (professor of Mechanical Engineering, Clemson University) artikel A Refutation of the Official Collapse Theory (Denna artikel presenterades vid 2006 års Society for Experimental Mechanics Annual Conference på Adams Mark Hotel St. Louis, Missouri USA den 7 juni 2006 såsom "The World Trade Center Towers as Bio-inspired Structures: Characteristics of their Design and Demise", en powerpointpresentation kan hämtas via Scholars for 9/11 Truth) - så är argumenten stringenta och knappast så slarviga. Det går alltid att hitta folk med knasiga idéer, men ett giltigt argument faller inte för att några av dess anhängare saknar stringens.

Förmodligen har Skeptics fått detta med att stålet skulle ha smält från att det återfanns rödglödgad smält metall under alla tre byggnaderna WTC 1, 2 och 7 i flera veckor efteråt enligt källor som Steven E. Jones artikel hänvisar till, såsom Dr. Keith Eaton i The Structural Engineer, September 3, 2002, p. 6, etc. Men att det fanns smält metall är INTE ett argument för att stål måste smälta för att byggnaderna ska kunna rasa, utan endast ett konstaterande att det verkligen fanns smält metall - dessutom rödglödande - efteråt.Bilderna ovan är från Steven E. Jones artikel, och tagna under uppröjningen. I sin artikel konstaterar Jones att man ur färgen kan avläsa temperaturen, oavsett vilken metall det är. Färgen ovan avläser han i sin artikel från en där publicerad tabell såsom 1550-1900°F eller 845-1040°C. Noteras kan att eftersom grävskopan kan lyfta stycken av metall av denna temperatur så kan det omöjligt vara fråga om t.ex. aluminium, då den hade varit väldigt lättflytande vid så hög temperatur.

Men "9/11 Truth Movement" hävdar alltså inte att stålet måste smälta för att byggnaderna ska kunna rasa, det är en till halmgubbe (skenargument) av Skeptics. Dessutom talar Skeptics om att stålet måste vara 650°F för att förlora 50% av sin bärighet. Varje ingenjör vet att säkerhetsmarginalen i byggkonstruktioner ALLTID är större än så. Och vi vet att det stod brandmän vid den hetaste elden i South Tower när det rasade (det första tornet som rasade fastän de träffades sist) som precis hade rapporterat in att det räckte med två slangar för att släcka kvarvarande eld. Sceptics förklarar inte hur brandmän kunde stå nära en tillräckligt stor brasa med över 650°F för att försvaga 47 bärande stålpelare och bedöma att två slangar räckte för att släcka den brasan.

När Skeptics beskriver hur fallet kunde gå till förklarar man på ett missledande sätt byggnadens konstruktion, så att en läsare som inte i förväg VET att det fanns 47 oerhört kraftiga centrala stålpelare missleds att tänka att byggnadens huvudsakliga bärighet kom från det yttre skalet; 'perimeter tube'. Detta är den första, sedan länge deskrediterade 'pannkaksteorin'. Den bygger på helt påhittade argument, det är ren fantasi. Skeptics fantiserar, helt enkelt. Eller också är de grovt okunniga om hur det verkligen förhåller sig. Vilket i så fall innebär att de inte ens har brytt sig om att läsa de artiklar de kritiserar, Jones et al. Och om de inte har brytt sig om det, varför ska vi då bry oss om vad de skriver?!

Skeptics ifrågasätter även att den smälta metallen (se ovan) skulle vara stål. Man menar att det lika gärna kan vara fråga om aluminium. Detta är givetvis nonsens eftersom FÄRGEN visar TEMPERATUREN, se min bildtext ovan.

Man sätter upp fler halmgubbar också - t.ex. påstår de att det att rökpuffar som kritiker påstår indikerar sprängladdningar inte börjar förrän efter att byggnaden börjat falla skulle motbevisa att dessa var tecken på sprängladdningar, eftersom, hävdar man, sprängladdningar skulle ha kommit INNAN byggnaden började falla. Man förklarar inte varför man menar att så måste vara fallet, och själv kan jag inte se varför. Även om det säkert är brukligt vid kontrollerade sprängningar. Men i det här fallet är det ju viktigt att det inte ska uppfattas som sådana.

De kör på med en massa retorik för att försöka sudda bort att WTC 7 togs ned kontrollerat - och den som har sett bilderna har sett att i det här fallet var det verkligen fråga om en konventionell implosion som började nedifrån. Men allt man behöver göra för att glömma all deras retorik om detta är att titta på en bra film när WTC 7 imploderar och lita till sina egna ögon och sin egen intelligens. Och försöka glömma vad alla andra talar om att man ska tänka om det man ser.

De tar även upp kontroversen kring ägarens påstådda erkännande. Det har behandlats utförligt på annat håll. Somliga menar att det mångtydigt utformade uttalandet var till för att sätta press på medkonspiratörer, som kanske höll på att sätta ägaren på 'pottan' i något avseende. Kanske de inte tänkte låta honom få tillräckligt stor försäkringsersättning - om det är fråga om en konspiration så måste av nödvändighet några personer på de inblandade försäkringsbolagen vara inblandade, annars skulle dessa bolag avslöja det hela. Jag vet inte, men det finns olika sätt att tolka detta och det bästa är att inte tillmäta det någon större betydelse i ena eller andra riktningen. Klart är att det var så formulerat att det inte skulle kunna användas som ett direkt erkännande, varför argument som att 'varför skulle han erkänna om han var skyldig' också faller.

Skeptics ifrågasätter också att WTC 7 föll på eftermiddagen men WTC 1, 2 på morgonen. Varför skulle konspiratörer låta hyresgästerna i WTC 7 få hela dagen på sig att evakuera, men 3000 människor dödas i de andra? Och var det inte onödigt komplicerat med både bomber och flygplan? Tja, det finns minst två möjliga förklaringar till att WTC 7 föll på eftermiddagen. Den ena är att WTC 7 innehöll i stort sett bara myndigheter, det var 'egna'. Den andra är att den skulle ha fallit på förmiddagen men något gick snett, och man fick till detta först på eftermiddagen. Hade den nämligen fallit samtidigt med något av de andra tornen så hade ingen i dag diskuterat WTC 7 - det hade inte märkts att den rasade annorlunda, händelsen hade helt dränkts i den ännu större byggnadens fall. Och angående om det inte var onödigt komplicerat med både bomber och flygplan så hade det blivit lite väl löjligt med FBI-inblandning i WTC-93 bombningen plus En FBI-byggnad full med bomber -95 OCH SÅ WTC IGEN 2001 med bomber. Folk skulle bara ha garvat. Någon måtta är det ändå på hur långt man kan manipulera människor. Nej, den här gången MÅSTE DET UPPFATTAS som att det var något nytt. Ändå ville man sedan länge bli av med de olönsamma WTC 1, 2, de behövde bl.a. asbest-saneras till oerhörd kostnad för staden, som ägde dem till bara ett par månader före 11 september.

Skeptics gör sak av att det skulle vara svårt att placera ut bomber utan att någon märkte något, eftersom byggnaderna var fulla med folk. Nu finns det en hel del uppgifter om att ingenjörer synts strömma in och ut ur byggnaderna och att olika våningsplan i olika omgångar varit avstängda och att larm och ström helgen före varit avstängda, så det här argumentet håller inte. Visst, det var ingen som såg ett gäng som höll upp skyltar med "vi placerar ut bomber för att spränga byggnaden", men so what?! Hur många tänker på vad arbetare i en stor byggnad håller på med? Det överlåter man åt säkerhetsansvariga - som i det här fallet var knutna till familjen Bush.

Sedan tjafsar Skeptics om stora eller små hål i Pentagon, o.s.v.. Den gordiska knuten kan huggas av tack vare Barbara Honegger och hennes bilaga till den nyutkomna boken "The Terror Conspiracy", bilagan heter "THE PENTAGON ATTACK PAPERS -- Seven Hours in September: The Clock that Broke the Lie" och jag har med personligt tillstånd från Barbara Honegger kunnat publicera den på min blogg den 6 september 2006. I denna artikel reds det ut bl.a. hur en våldsam händelse stoppade flera klockor 09:32 medan det påstås att Flight 77 kraschade 09:37 (eller ursprungligen sa man 09:43, olika andra rapporter har även sagt 09:47 och 09:48). Alltså, det blev ett mindre hål 09:32 och ett större hål senare. Två olika händelser alltså. Där den första av allt att döma var fråga om sprängladdningar. Två separata händelser kan även förklara helt skilda vittnesuppgifter, om olika vittnen helt enkelt berättade om två skilda händelser.

Skeptics citerar Popular Mechanics där Allyn E. Kilsheimer, chef för KCE Structural Engineers PC som var ansvariga för ombyggnaden av Pentagon under Phoenix projektet som ansvarig ingenjör, sagt att han höll en bit av planets stjärtsektion och att han hittade den svarta lådan. Detta motsägs av en artikel i Washington Post av Staff Writer Leef Smith, "Black Boxes Located in Pentagon Rubble" (Friday, September 14, 2001; 9:21 AM), enligt vilken det var FBI som fann båda de svarta lådorna, "Members of the FBI Evidence Response Team found both black boxes -- data and voice recorders -- at 3:40 a.m. today." Nå, detta är inte en allvarlig invändning, Kilsheimer kan ju ha gett en av de svarta lådorna till medlemmar av FBI:s "Evidence Response Team". Men det förtar lite av trovärdigheten.

Skeptics behandlar även United 93. Filmen "Loose Change" gör ett ganska stort nummer av detta, men de flesta seriösa kritiker håller sig borta från detta ämne. Dock, Skeptics ifrågasätter varför United 93 så som vissa hävdar skulle ha skjutits ned innan det kunnat flyga in i någon byggnad. Känner man verkligen inte till argumentet att passagerarna höll på att ta kontrollen och att detta skulle ha avslöjat komplotten? Det finns möjliga förklaringar, även om jag själv inte vill spekulera. För Skeptics är tanken att United 93 kan ha skjutits ned dock en indikation för att "9/11 Truth Movement" skulle sakna logisk konsistens. Sedan är det dessutom inte så intressant huruvida "9/11 Truth Movement" har logisk konsistens eller ej, utan det viktiga är om de starkaste argumenten mot officiell historieskrivning motbevisar den senare, eller inte.

Skeptics sätter upp en till halmgubbe (skenargument) av de mindre goda argument som framförts om eventuell "stand down", varför flygvapnet inte ingrep. Detta beror sannolikt på okunskap, alla kan inte veta allt. Men de 4 samtidiga militärövningarna med verkliga och datorsimulerade 'kapade flygplan' på flygledarnas skärmar räcker gott och väl att förklara förvirringen och att de militära piloterna inte visste vad de skulle göra, förrän det var för sent.

En riktig fuling gör man - eller så är det också okunskap - när man hävdar att varje kapat flygplan som stängt av sin transponder bara blev en 'blip' bland många andra på militärledningens (NORAD's) skärmar och att detta skulle göra dem mycket svårare att spåra. De döljer därvid att när transpondern stängs av så syns blippen genast på alla flygledares skärmar - visserligen försvinner höjdinformationen, men den blir extra utmärkt just på grund av den avstängda transpondern, och inte tvärtom. (Annars skulle fiendeplan lätt kunna undgå upptäckt genom att inte använda transponders. :))

Man har några poänger i att entusiastiska kritiker överdriver och utnyttjar oskyldiga sammanhang. Det ligger lika mycket i seriösa kritikers intresse som i någon annans att rensa bort sådant. Tyvärr är inte Skeptics till någon hjälp härvidlag, då deras eget arbete är av mycket låg kvalité och trovärdighet - de överdriver och till och med sätter upp halmgubbeargument ("straw man" / skenargument) på löpande band.

Skeptics menar att kritikerna borde känna till historien om Islamsk terror bättre. Kanske de själva - och vi alla - borde känna till historien om falskflaggad och av celler inom underrättelsesamfundet/-en i USA och Storbritannien inte minst infiltrerad och/eller styrd terror bättre? Vet Skeptics att al Qaeda föddes på CIA? Vet de eller vi vilka som kontrollerar al Qaeda i dag? Vilka amerikaner finansierade al Qaeda inför 11 september 2001? Karl Schwarz fann (se länken nyss) vid egna undersökningar att kopplingarna gick till USA. Och han fick detta bekräftat muntligt av Sibel D. Edmonds, översättare på FBI, innan hon belades med munkavle. Läs gärna hennes brev till den amerikanska officiella utredningen kring terroristattackerna av den 1 augusti 2004. (Hon skriver bl.a. om systemisk och institutionell korruption på FBI och om från cheferna beordrad maskning, mm.)

Skeptics retorik om att "9/11 Truth Movement" föredrar vanföreställningar före verklighet kan vändas 180°, och kräver ingen ytterligare kommenter.

Lite märkligt blir det när man erkänner hur ondskefulla de egna ledarna är, men menar att de inte är onda nog att döda sina egna medborgare. Historien säger annorlunda. Man visste att Pearl Harbor skulle anfallas, men varnade avsiktligt inte befälhavaren där. Man lät Israel försöka sänka USS Liberty för att kunna skylla på Egypten och förbjöd de jaktflyg som redan lyft från hangarfartyget USS Saratoga från att bistå USS Liberty - det kom direkt från Vita Huset. Man offrade egna för att få en förevändning att sända bombplan mot Kairo, se träffarna på länken nyss. Det är en färdig Googling på detta: ``Israel USS Liberty blame Egypt USS Saratoga Sixth Fleet Carrier Division Commander USS America Cairo''. Lyckligtvis kom ryssarna förbi, och räddade USS Liberty. Och Kairo. (Följ länkarna.) Kort sagt, historien visar - detta var bara två exempel, det är lätt att ta fram en lång lista - att det finns en beredskap att offra egna för att få en förevändning för att starta krig.

Skeptics ifrågasätter att 400 personer kan mötas och diskutera regeringskonspiration utan att bli fängslade av samma regering, om den nu verkligen var skyldig. Detta argument förutsätter att det skulle vara HELA regeringen som konspirerar. Så är givetvis inte fallet. Även om det är fråga om en regeringskonspiration så måste det finnas gott om ärliga tjänstemän. Ett sådant ingripande hade fått fortfarande okorrumperade delar av statsapparaten att bli misstänksam. Den hade även visat det rätta ansiktet inför de medborgare som fortfarande tvivlar på att det egna landets ledare kan ha gjort detta. Det hade kort sagt varit ett dåligt drag. Argumentet faller alltså på Vita Husets behov av att inte helt uppenbart utöva diktatur mot människor som ser ut och beter sig som vit medelklass eller intelligentsia. Kanske till och med svenska folkpartister skulle sluta vara amerika-kramare, om de gjorde detta....

I slutet, före en upprepad retorik om att "9/11 Truth Movement" föredrar vanföreställningar före verklighet, kommer så en apell mot att dra slutsatser, mot att se samband, mot att knyta ihop saker. Kort sagt, allt händer av en slump, ingenting planeras typ. Visst....

Den officiella förklaringen att de tre WTC byggnaderna kollapsade p.g.a. skador och eld är ett ogrundat påstående och inget annat. Eller vad redaktören för "Fire Engineering" kallade för "pappers- och datorgenererade 'hypotheticals'." Tills vetenskapen kan förklara var energin kan ha kommit från, vilket ännu ej har hänt, så finns det inte större stöd för den officiella konspirationsteorin (historieskrivningen) än för alternativa d:o. Och heller ingen grund att inte diskutera båda PÅ LIKA VILLKOR. Vilket i dag INTE SKER, då de alternativa konsekvent förlöjligas. ("Where is the evidence?" av Paul Craig Roberts, 09/14/06 "Information Clearing House".)

HOME

© 2006 Leif Erlingsson  <leif@lege.com>.

Kommentarer: http://blog.lege.net/?/91-Vad-haende-11-september.html#comments

Updaterad  14 september 2006