Hela den följande texten är Copyright © 2006 Leif Erlingsson men får fritt spridas i sin helhet enligt
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.


http://blog.lege.net/bortom_varje_rimligt_tvivel/

Denna text är i stora delar en översättning av valda delar av Kevin Barretts rapport  från David Ray Griffins föredrag den 15 och 16 oktober i New York, organiserade av "Muslim-Christian-Jewish Alliance For 911", men jag själv står också helt bakom det skrivna och har lagt till egna kommentarer om länkar till videoupptagningar, andra referat och tal av Dr. Griffin, etc.


Regeringsterrorism bevisad bortom varje rimligt tvivel
av Leif Erlingsson
fredagen den 6 januari 2006


Det är nu bevisat bortom varje rimligt tvivel att terrorister inom USA:s egen regering ligger bakom förstörelsen av de tre WTC byggnaderna den 11 september 2001. Efter alla omnämnanden jag har sett om vad vittnen verkligen har upplevt den där dagen för över 4 år sedan är jag beredd att dra samma slutsats som den erkände teologiske tänkaren och professorn David Ray Griffin. Han menar att de bevis som under den sista tiden har framkommit - detta sades den 22 oktober 2005 - nu beseglar att de två tornen och WTC-7 förstördes genom kontrollerade sprängningar med sprängämnen dirigerade av terrorister inom förenta staternas regering.

I sina föredrag den 15 och 16 oktober i New York, organiserade av "Muslim-Christian-Jewish Alliance For 911", spelade Dr. Griffin upp utdrag ur bandinspelningar med de brandmän som befann sig i de två tornen. Bandinspelningar som först helt nyligen frisläppts efter en utdragen rättslig process ledd av de drabbade familjerna representerade av advokat Norman Siegel, såsom rapporterat i New York Times. Dr. Griffin inkluderade även uttalanden från många vittnen. Dessa källors omfattande vittnesmål bevisar att explosioner har pågått i byggnaderna. En 12 minuters film förevisades för publiken, som själva såg de oomtvistliga bevisen för att det är fråga om kontrollerade sprängningar.

På nätet finns videoupptagningar av tidigare tal av David Ray Griffin, såsom "911 and the American Empire : How should Religious Peoples respond", också det organiserat av "Muslim-Christian-Jewish Alliance For 911" fast då hållet i University of Wisconsin-Madison den 18 april 2005. Jag tankade ned mina kopior i maj 2005 från http://911blogger.com/2005/04/proper-release-of-griffin-in-madison.html men om man Googlar ``download Video "The Destruction of the Trade Towers: A Christian Theologian Speaks Out"'' - titeln på New York-versionen av föredraget - så har minst en av de siter man får som träffar något oegentligt lagt ut Madison-videon som video-version av föredraget, trots att det inte är exakt samma föredrag. (Jag tänker på "911 Questions" http://victoriaexpress.ca/911.htm som jag får som tredje träff, 2006-01-06.) Det finns även ett tidigare Griffin-föredrag i ämnet ute på nätet, från Santa Rosa i Kalifornien från oktober 2004. Om någon inte lyckas få tag i dessa videor, kontakta mig.

Dr. Griffin nämnde i New York 10 karakteristika för kollapserna som alla indikerar att byggnaderna inte föll pga att de träffades av flygplan eller pga de efterföljande bränderna. Han förklarade att byggnaderna föll plötsligt och utan någon förvarning om att de skulle rasa. Att de föll rakt ned i sina egna "fotavtryck" i fritt fall-hastighet, nästan utan att möta något motstånd i fallet - en fysisk omöjlighet såvida inte allt vertikalt stöd fortlöpande togs bort av sprängladdningar som skar sönder de centrala bärande balkarna.

Han nämnde att tornen var byggda för att motstå en krashande Boeing 707 och vindar på 160 miles per timme, och att ingenting i krasherna eller de efterföljande bränderna gav någon antydan om att skapa den sorts skador som skulle vara nödvändiga för att initiera ens en partiell eller växande kollaps, mycket mindre då pulvriserandet av byggnaderna till damm och småfragment som kunde falla i fritt fall.

De massiva centrala bärande balkarna - den mest signifikanta strukturella egenskapen för byggnaderna, vars själva existens förnekas i den officiella 9/11 Commission rapporten (även om en del självpåtagna apologeter för regeringshistorien dock faktiskt nämner dem) - kapades snabbt i 30 fots sektioner för att få plats på de 30-fots lastfordon som användes för att snabbt transportera bort dem innan någon verklig undersökning kunde ske.

Det fanns ett vulkanisk aska-liknande dammoln från den pulvriserade betongen, och ingen annan fysisk mekanism än sprängämnen kan ens börja förklara hur så mycket av betongen så snabbt förvandlades till extremt fint damm. Spillrorna kastades ut horisontellt flera hundra fot i väldiga solfjädersformade plymer som sträckte sig i alla riktningar, med avslöjande "puffar" som följde explosionernas väg nedåt.

Dessa är alla fakta som har undvikits av mainstream media och även av större delen av de alternativa medierna. Ändå är dessa egenskaper karakteristiska för den sorts kontrollerade sprängningar som nyhetsfolk och brandmän beskrev på morgonen den 11 september 2001. Dessa många förstahands-vittnesmål om kontrollerade sprängningar gömdes undan nästan i fyra år av New Yorks stad, tills en stämning slutligen tvingade staden att offentliggöra dem. Dr. Griffins studier av dessa vittnesmål har lett honom bortom hans ursprungliga ifrågasättande av den officiella beskrivningen av kollapsen, till hans ovannämnda slutsats: Förstörelsen av de tre WTC byggnaderna med sprängämnen av USA-regerings-terrorister är inte längre en hypotes, utan det är ett faktum som har bevisats bortom varje rimligt tvivel.

Det är viktigt att notera att Dr. Griffin är en av många prominenta intellektuella - inklusive sådana som Gore Vidal, Howard Zinn, Peter Dale Scott, Richard Falk, Paul Craig Roberts, Morgan Reynolds och Peter Phillips - som har genomskådat de större skiljaktigheterna i den officiella förklaringarna om "9/11" och som har stått upp för att ifrågasätta dem.

Det står mer om detta - på engelska - på http://blog.lege.net/redirect/controlled_demolition_is_now_a_fact.html.

Det ovanstående är i stort sett en översättning av valda delar av artikeln på den länken, som är skriven av Kevin Barrett i "Muslim-Christian-Jewish Alliance For 911", den 22 oktober 2005.

Det finns andra rapporter från samma föredrag på länken
http://blog.lege.net/redirect/DRG_in_New_York_event_report.html
och hela den ovanstående texten är arkiverad som
http://blog.lege.net/bortom_varje_rimligt_tvivel/.

Se många andra och ytterligare resurser via http://blog.lege.net/?/44-Det-aer-historia-nu.html och http://911blogger.com/.


Leif Erlingsson
fredagen den 6 januari 2006


Hela den ovanstående texten är Copyright © 2006 Leif Erlingsson men får fritt spridas i sin helhet enligt
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License. (Denna licens innebär att det står envar fritt att kopiera, distribuera, publicera denna text för alla ändamål, även kommersiella, förutsatt att man tydligt anger vem författaren är (Leif Erlingsson), och att inga ändringar görs.)En version av denna artikel lämplig för att sändas med epost kan nedladdas här:
http://blog.lege.net/bortom_varje_rimligt_tvivel/regeringsterrorism_bevisad_bortom_varje_rimligt_tvivel.txt
Diskutera texten här:
http://blog.lege.net/?/45-En-lysande-framtid-aer-var.html


HOME

Updated  6 January 2006

BONUS:

Som en bonus inkluderas här nedan de viktigaste argumenten från
http://blog.lege.net/?/44-Det-aer-historia-nu.html,
en av de ytterligare resurser som jag rekommenderar ovan.

Tuesday, December 27. 2005

Det är historia nu

Varför ska vi bry oss om sånt som hände för flera år sedan? Är det inte det som händer i dag som är det viktiga?

- Det som händer i dag beror på vad vi tror händer i dag - och denna tro grundar vi på hur vi uppfattar det som hände i historien. Det är trots allt från historien vi hämtar våra erfarenheter. Så den som kontrollerar det förflutna utövar kontroll över hur vi uppfattar det som händer i dag och i framtiden. (Jämför Orwells "1984" s. 29-30.)
Så, ja, det spelar roll vad som verkligen hände för flera år sedan!

WTC7.netSteven E. Jones, Department of Physics and Astronomy, Brigham Young University, ställer två viktiga frågor som kräver svar:
Varför rasade den 11 september 2001 tre skyskrapor fullständigt på grund av brand, när detta aldrig har hänt före eller efter denna dag? (Varav två alltså hade träffats av flygplan. Den tredje låg i nästa kvarter, med en byggnad mellan. Det är den 47 våningars byggnad man ser rasa ovan.)

Och varför fanns det i veckor efteråt smält stål under alla tre, WTC 1, WTC 2 och WTC 7, när aldrig förr eller senare i världshistorien bränder har smält stål, om inte termit (eng, thermite) varit inblandat?

Referenser:
Steven E. Jones papper, i PDF format.
Steven E. Jones papper (och andras artiklar), i HTML format.

Termit (eng. thermite):

PS: Tack vare Michael Parentis föredrag - ni laddade väl hem och lyssnade på det, se förra blogg-entryt - så förstår jag givetvis att demokrati alltid har betraktats som subversiv verksamhet, och att bedrägerier genomgående används för att bedra oss som längtar efter frihet, lura oss att vi är fria för att vi inte ska revoltera (USA:s så kallade demokrati), och manipulera oss in i olika krig, o s v. Wall Street vann dessutom en fantastisk fördel av att "byggnad 7" föll: Alla dessa arkiv med pågående brottsutredningar av mycket omfattande korruption förstördes mycket lägligt. Smidigt!

PPS: En annan professor: Det är nu ett fastställt faktum att de tre skyskraporna sprängdes med så kallad "controlled demolition" dirigerat av terrorister inom förenta staternas regering. Fler redogörelser om detta finns här.

PPPS: MacroMedia Flash film om Pentagon-krashen.
KLIPPKLISTRAT FRÅN NÅGRA AV DE KOMMENTARER jag själv skrev till det ovanstående:


Kommentar
2005-12-28 03:28

Länk hit: http://blog.lege.net/?/44-Det-aer-historia-nu.html#c438

PS 2: Det finns numera ett flertal mycket bra - mycket bra - filmer och inofficiella hearings som man bara måste ta del av. Jag såg i dag (detta skrevs 2005-12-28 03:28):

Confronting the Evidence : A Call to Reopen the 9/11 Investigation

Kongresskvinnan Cynthia McKinney har gjort den "hearing" som kanske har den största formella kompetensen i sin analys (22 juli 2005):
  Rober McIlvaine - father of 9/11 victim, member of September 11th Families for Peaceful Tomorrows

  Marilyn Rosenthal - mother of 9/11 victim, professor at U. of Michigan, expert on forewarnings to 9/11

  Robert Baer - author of Sleeping with the Devil and See No Evil, former CIA

  Nafeez Ahmed - author of The War on Truth, Director, Institute for Policy Research & Development

  Jumana Musa - Amnesty International
  Melvin Goodman - Fellow, Center for International Policy, former CIA

  John Newman, Ph.D. - professor University of West Virginia, former NSA analyst

  Paul Thompson - author of The Terror Timeline

  Elaine Cassel - author of The War on Civil Liberties, legal expert

  William Michaels - author of No Greater Threat

  Lauretta Napoleoni - author of Terror Incorporated: Tracing the Dollars Behind the Terror Networks

  Anne Norton - author of Leo Strauss and the Politics of American Empire

  Mary Rose Oaker - President, American-Arab Anti-Discrimination Committee, legal expert

  Peter Dale Scott, Ph.D. - professor UC Berkeley, author of Drugs, Oil and War, former Canadian diplomat

  Murray Weiss - author of The Man Who Warned America concerning FBI agent John O'Neill who died on 9/11
Summary:
  Capitol hill briefing sponsored by Cynthis McKinney on the 9/11 cover-up - this hearing not covered by the corporate media
Första timmen:
Andra timmen:
Programgäster:
  Rep. Cynthia McKinney, Lorie Van Auken, Mel Goodman, John Judge, Mike Ruppert, Wayne Madsen, Ray McGovern, Robert McIlvaine

Till sist måste jag åter VERKLIGEN understryka hur BRA 911 - Loose Change är! Den finns från BitTorrent, eller kontakta mig för kopia på CD!

Se den!


I sinnet är svensken redan förslavad
2005-12-29 10:17

Länk hit: http://blog.lege.net/?/44-Det-aer-historia-nu.html#c453

De flesta i medierna verkar inget fatta. Fast den tidigare tyske försvarsministern (under tiden Väst och Östtyskland återförenades, så han fick djup insikt i båda sidors hemliga säkerhetstjänsters arbete) Andreas von Bülow hänvisar 1 timme och 3 minuter in i anförandet till "the Pike commission report" [Googla "the Pike commission report" CIA] som - sa ex. försvarsminister Bülow - påstår att över 2000 journalister i västeuropa mer eller mindre står i beroendeställning till CIA. Bülow anser att det som hände 11 september 2001 passar bättre in i ett paradigm av säkerhetstjänsters hemliga operationer än den historia vi har blivit matade med. Han vill inte leva i det samhälle vi nu med denna lögn håller på att skapa.

Så den sorts demokrati väst vill skänka världen tycks vara den sorten där man begår folkmord på den egna befolkningen. Och sedan hyckar om det. USA som en garant för "att göra världen säker för hyckleri?", med historikern Michael Parentis ord, från hans mycket intressanta 2-timmars föredrag om USA:s verkliga historia - inte den man läser i historieböcker - som också finns på min blogg.

Och i Sverige vill man inte sätta sig in i fakta, för det är för mycket information. "Skriv en summering." Hej och hå.


På en mailinglista ville en person förlöjliga mig med kommentaren "Finns det ngn överhuvudtaget som kan mäta sig med oraklet i visdom och insikt från Tullinge - Leif Erlingsson?". Mitt svar var att det finns det, och jag listade många personer som ifrågasätter på ett liknande sätt:
  Tidigare FBI-agenterna Mike Ruppert och Wayne Madsen, båda numera författare, USA:s egen kommunikationsminister Norman Mineta (se förhöret med honom på min blogg - förstå vad det är han menar, det är så farligt att den officiella video-upptagningen har "försvunnit" - men vi har C-SPAN-sändningen!), den tidigare tyske försvarsministern (under tiden Väst och Östtyskland återförenades, så han fick djup insikt i båda sidors hemliga säkerhetsstänsters arbete) Andreas von Bülow - som har skrivit en bok om saken, man kan se honom dels i den Holländska dokumentären från min blogg och dels från hans anförande inför ett Finskt seminarium den 11 september 2005, som kan laddas ned från http://www.saunalahti.fi/wtc2001/2005tilaisuus.htm. En engelsk parlamentsledamot som lämnade den nuvarande regeringen p g a dess kriminella agerande, Michael Meacher.

  Jag fortsatte: De följande är från den källa som ges i slutet:

  Presidentkandidaten Ralph Nader, Michael Badnarik, David Cobb, Catherine Austin Fitts (medlem av den första Bush administrationen), Pentagon avslöjaren Daniel Ellsberg, pensionerade CIA-analytikern Ray McGovern, tidigare amerikanske ambassadören till Irak Edward L. Peck, affärsmänniskor som Paul Hawken och Karl Schwarz, VD för Patmos Nanotechnologies, journalisterna Ronnie Dugger och den erkände undersökande reportern Kelly Patricia O'Meara, bestsellerförfattaren John Gray, 18 eminenta professorer, historiker och teologer, kongresskvinnan från Georgia (i fem omgångar) Cynthia McKinney och många många andra, se http://911truth.org/article.php?story=20041026093059633 ("Respected Leaders and Families Launch 9/11 Truth Statement Demanding Deeper Investigation into the Events of 9/11")

  Vidare Rober McIlvaine - far till ett av offren och medlem av September 11th Families for Peaceful Tomorrows, Marilyn Rosenthal - moder till ett av offren, professor vid U. of Michigan, expert på förvarningar om 9/11, Robert Baer - författare till Sleeping with the Devil and See No Evil, tidigare vid CIA, Nafeez Ahmed - författare till The War on Truth, Director, Institute for Policy Research & Development, Jumana Musa - Amnesty International, Melvin Goodman - Fellow, Center for International Policy, tidigare vid CIA, John Newman, Ph.D. - professor vid University of West Virginia, tidigare NSA (National Security Agency) analytiker, Paul Thompson - författare till The Terror Timeline, Elaine Cassel - författare till The War on Civil Liberties, juridisk expert, William Michaels - författare till No Greater Threat, Lauretta Napoleoni - författare till Terror Incorporated: Tracing the Dollars Behind the Terror Networks, Anne Norton - författare till Leo Strauss and the Politics of American Empire, Mary Rose Oaker - President, American-Arab Anti-Discrimination Committee, juridisk expert, Peter Dale Scott, Ph.D. - professor UC Berkeley, författare till Drugs, Oil and War, tidigare Kanadensisk diplomat, Murray Weiss - författare till The Man Who Warned America om FBI agenten John O'Neill som dog den 11 september 2001, på första dan på nya jobbet som säkerhetsansvarig för WTC.

  Se länkar till ljudupptagning från http://blog.lege.net/?/44-Det-aer-historia-nu.html#c438 för den senare listan.

  Men det finns många, många andra. Även i Sverige. Vi får dock inte komma till tals. Och när någon får komma till tals - jag tänker nu plötsligt på USA - så förlöjligas han, som Steven E. Jones, Department of Physics and Astronomy, Brigham Young University, som i Tucker Carlsons TV-show upprepade gånger begärde att de skulle visa bilderna på demolisionen av WTC-7 (se min blogg), men Tucker visade bara massa andra bilder istället - vägrade helt enkelt att visa Steven E. Jones argument. Det var ett karaktärsmord - ta upp honom i TV och sedan låta publiken tänka att "den här killen ifrågasätter det vi ju alla kommer ihåg", och sedan inte visa VARFÖR han ifrågasätter. DJUPT OHEDERLIGT! Så beter sig media för att skydda allmänheten från sanningen. Det normala är givetvis att ignorera ämnet, men i Steven E. Jones fall gick inte det. Propagandisterna lyckades ju ändå desarmera honom. Så går det.
Jag avslutade svaret med kommentaren att: Kort sagt, det finns tusenden och åter tusenden som kan mäta sig "med oraklet i Tullinge". Men vi tystas ned och förlöjligas i debatten. Av såna som du.

Och så är det. Men varför bryr sig inte svenskarna? Varför är de som "Pod People"; det jag och tusentals andra avhoppare från mormonerna uppfattar denna religions utövare som? Motvallsbloggerskan svarade att "Man vill inte sätta sig in i fakta för det är för jobbigt!" Så enkelt kan det vara. "Det är för jobbigt!" ("Skriv en sammanfattning" (vi får se om vi orkar titta på den på nästa styrelsemöte/kafferast).) Det har sagts att svenskarna aldrig kommer att göra revolution. De tycks sannerligen vara rejält passificerade. Man kan förslava svensken fullständigt utan att det blir någon nämnvärd protest, för i sinnet är svensken redan förslavad.


Miljarder har sett - men inte många tolkar
2006-01-01 13:55

Länk hit: http://blog.lege.net/?/44-Det-aer-historia-nu.html#c480
  "Miljarder människor har sett World Trade Center 1 och 2 träffas av flygplan och sen rasa ihop. Inte fullt så många har sett World Trade Center 7 rasa ihop utan att ha blivit träffat av något flygplan. Efter att ha sett det så måste man TOLKA vad som hänt. Vad orsakade att de tre skyskraporna rasade ihop?

  De flesta människor förmår INTE tolka händelsen. De kommer att TRO på den officiella förklaringen att det var flygbensin och kontorsmöbler som fick World Trade Center 1 och 2 att rasa ihop. Och vad gäller World Trade Center 7 att det var smärre bränder i byggnaden som fick den att rasa ihop.
  "
Psykologiskt har den som omedelbart i en händelse tillhandahåller tolkningar ett oerhört övertag. Deras tolkning gäller tills motsatsen bevisats. Omedelbart efter dessa anfall kom "förklaringar", man "visste" vilka som flugit planen, man "visste" vilka som låg bakom, ja hela programmet. I det längsta motarbetade man därefter en utredning, förstörde bevisen, etc. När sedan den officiella utredningen var klar så hade man inte ens brytt sig om att ändra namnen på det flertal "terrorister" som inte alls var döda utan som arbetade som piloter och annat i andra delar av världen. Men det spelar ingen roll, för media berättar inte detta. Därför kommer folk inte att ha anledning att ifrågasätta de ursprungliga tolkningar de matats med, och som en fårskock tolkar de inte själva.

Den vanligaste invändningen jag har fått mot min tes att Vita Huset är 11 september 2001 - terroristerna är att i så fall skulle smarta människor ha sagt detta redan. Gissa en gång till! Smarta människor SÄGER DETTA. Men man behagar inte upplysa människor om detta förhållande. Psykologi. Manipulation. Otillbörlig påverkan. Sekterism. På min blogg har jag listat långa listor med auktoriteter som säger det jag säger, men så länge det kommer via min blogg är det som att det inte är sant. Det måste komma från "säkra källor", från SVT, från DN, från SvD, för att det ska vara "sant". Därför är det media som är fienden. Deras brott är att de förvrider synen på oss. Den "gobeläng av lögner" som Harold Pinter talade om. Där vi måste "slå sönder spegeln" för att kasta av oss hela matrixen. För att börja om. Det är media som är det största och farligaste hotet mot mänskligheten just nu. Fundera därför på vad du kan göra för att minska ditt stöd i pengar och tid till traditionella media och hur du kan stödja alternativa media mer! Svält ut det onda och ge resurser till det goda!


Kommentar
2006-01-01 15:04

Länk hit: http://blog.lege.net/?/44-Det-aer-historia-nu.html#c481

Jag anser också att det inte är politiskt utan kriminellt detta ska hanteras. Jag tänker t.ex. på hur utländska medborgare kidnappas av USA vid mellanlandningar i USA på resor mellan andra länder, och sedan skickas på tortyr. Sverige accepterar ju detta eftersom vi själva tillåter USA att transportera människor från Sverige till tortyr. Jag har i åratal sagt att världssamfundet borde upphöra med att använda USA för mellanlandningar för rutter som inte börjar eller slutar i USA. Kuba och Kanada vore säkrare platser än New York och Miami.

Den tidigare tyske försvarsministern (under tiden Väst och Östtyskland återförenades, så han fick djup insikt i båda sidors hemliga säkerhetstjänsters arbete) Andreas von Bülow beskriver i sin CIA och 11 september en rad ytterst märkliga förhållanden i USA. Om hur CIA redan 1993 hade slussat in de dåvarande WTC-terroristerna till USA och hur FBI hade gett deras insider i terrorcellen, den egyptiske bombkonstruktören, riktiga sprängmedel trots att han ville ha fejkade d:o. Egyptiern var dock smart nog att spela in detta på band, så det är officiellt att det var FBI som tillhandahöll WTC-bomben 1993. Redan 1993 så var Osama bin Laden den utsedda syndabocken och det kom till öppen konflikt med chefen för ett kemiskt laboratorium som av FBI-ledningen rekommenderats förfalska sina resultat till Osama bin Ladens nackdel. Attentatet kunde dock inte skyllas på Osama bin Laden. Den tidigare försvarsministern med djup inblick i säkerhetstjänsternas brottsliga manipulationer Andreas von Bülow berättar även hur man omedelbart efter attentatet mot den federala byggnaden i Oklahoma City 1995, där 168 personer dödades, däribland 60 barn i en förskola, och otaliga andra skadades, man då omedelbart utpekade muslimska fundamentalister som skyldiga. Så snart dådet började undersökas av FBI, den lokala kriminalpolisen och åklagarmyndigheten så visade det sig förstås att några muslimer inte kunde komma ifråga som gärningsmän. Istället skylldes attentatet på de inhemska terrorister som hetsats av en tysk inlånad hemlig agent som var säkerhetsansvarig för rörelsen White Aryan Resistance. Han var tidigare yrkessoldat i tyska Bundeswehrs kontraspionage och skötte nu vapenträningen för hela USA:s White Aryan Resistance. Och han propagerade för att man skulle anfalla offentliga och federala byggnader. Detta rapporterades av en annan hemlig agent i lägret, en kvinnlig FBI-agent, i ett 70-tal rapporter med filmbilder och allt. Som tack fick hon sparken och hennes vittnesmål hördes ej efter Oklahoma-bombningen. Bülow konstaterar att de högerextremistiska terroristernas bomb endast orsakat ytliga skador på den federala byggnaden i Oklahoma City 1995, och att orsaken till att byggnadens bärande element rasade var andra bomber, minst sex stycken på bärande stålpelare, och nämner mystisk servicepersonal natten före i hektisk verksamhet i kontorsbyggnaden. Dessutom kördes spillrorna iväg och täcktes över av samma firma Controlled Demolition från Baltimore som senare hade uppdraget med den ytterst snabba uppröjningen efter World Trade Center sprängningarna i september 2001. Precis som 2001 så förekom egendomliga inskränkningar av kriminalpolisens undersökningar 1995. Man får väl se WTC 1993 och Oklahoma City 1995 som förövningar inför WTC 2001, då de fick till alla bitar rätt till sist.

(Källa: sidorna 23-27 i CIA och 11 september.)

Jag rekommenderar för övrigt mycket varmt den tidigare tyske försvarsministerns bok ovan, då den ger djup inblick i en hel del förhållanden som man annars bara i bästa fall hört talas om på webbsiter man har haft svårt att bedöma värdet på. Som t.ex. bombattentatet mot en läkemedelsfabrik i Sudan och hur Sudan förgäves erbjudit sig att utlämna Usama bin Laden. Det är uppenbart att USA ville ha Usama bin Laden på fri fot för att kunna skylla på honom. Och det är uppenbart varför man efter 11 september 2001 genast "visste" att det var han som låg bakom: Det var så man hade planerat det i över ett årtionde.


Kommentar
2006-01-01 18:52

Länk hit: http://blog.lege.net/?/44-Det-aer-historia-nu.html#c482

Lite fler skojiga fakta - det finns naturligtvis hur mycket som helst, detta är bara lite roliga exempel:
  1) 2300 miljarder dollar - $2300000000000 USD, eller på amerikanska $2.3 trillion dollar. Detta är pengar som fattades i Pentagons budet i slutet av räkenskapsåret 2001. "Lyckligtvis" träffades den del av Pentagon där de civila kamrererna, bokförarna och budgetanalytikerna och den dokumentation de arbetade med fanns av ett flygande, exploderande föremål (som påstås vara ett trafikflygplan), vilket dödade flertalet och förstörde dokumentationen, varför en förklaring till att det inte går att reda ut de borttappade 2300 miljarder dollarna gavs på ett mycket behändigt och smidigt sätt. (En mer konspiratoriskt lagd person skulle kunna gissat att finansieringen av WTC- och andra terrorattacker på amerikansk mark skulle kunna finnas bland dessa $2300000000000 USD, men såna spekulationer överlämnas med varm hand till konspirationsteoretiker; den officiella utredningen har ju konstaterat att det inte är av intresse hur attacken finansierades, så det ska vi inte gräva i.) [Se källor nedan.]

  2) Detta är en ren aspekt, spekulation, konspirationsteori: Kanske det speciella kirurgteamet som behandlade Usama bin Laden den 10 september 2001 var specialister på en speciell sorts kirurgi där man istället för att byta ut den felfungerande kroppsdelen istället helt enkelt byter ut hela kroppen, huvudet och allt? Slit-och-släng, varför laga när man kan köpa nytt?! Det är väl amerikanskt så det förslår? :-) [Se källor nedan.]

  Källor:
  http://geocities.com/killtown/911smokingguns.html
  http://thewebfairy.com/killtown/911smokingguns.html
  150+ 9/11 'Smoking Guns'
  Found in the Mainstream Media

  • Rumsfeld announces Pentagon lost track of $2.3 trillion the day before it gets hit (CBS, DoD) attacks came near end of fiscal year & important budget information was located in the damaged area (Arlington County) large number of fatalities at Pentagon were civilian accountants, bookkeepers and budget analysts (Pitt Post-Gazette)

  • Sept. 10, OBL undergoes kidney dialysis at Pakistani military hospital in which a "secret team" replaces regular urology staff. (CBS)
   . . .
   Dec 2001, Osama bin Laden reportedly dies. (FOX, Mirror UK, NY Times)
   . . .
   Dec 2001, Pentagon releases poor quality video showing 'OBL' bragging about attacks, but is seen writing with right hand which FBI says he's left-handed, wearing a gold ring and watch which are forbidden in Islam, and Bush Admin uses this video to vindicate US invading Afghan. (USA Today, FBI))

  Dessutom har jag själv en länk till Osama bin Ladens begravning i högermarginalen på min blogg.
Som sagt, det finns nästan oändligt mycket. http://cooperativeresearch.org/timeline/ är siten där 911-forskarna sammanställer allt som finns i öppna källor, tidningsartiklar o.s.v..EXTRABONUS:

Som extra bonus inkluderas här ytterligare några saker, enligt eget godtycke. :-)Denna kommentar har lagts in på ring P1:s webbforum
2005-12-30 c:a 13:30

Naivt att tro att det inte var USA själv

Det är naivt att tro att det inte var USA själva som fixade sin stora terroristfiende. Avsiktligt. Eliten i USA beslutade för 10-15 år sedan att de behövde en ny yttre fiende för att hålla ihop USA. De bestämde sig för att fienden skulle vara "terrorism". Sedan skapade de sig sin fiende. Svårare är det inte. Dick Cheney skötte om finliret den 11 september 2001. Det fanns inga arabiska terrorister på flygplanen.

Tack vare oberoende media vet vi att långa listor av tjänstemän, diplomater, även ministrar, CIA och NSA-analytiker, andra tunga politiker, teologiprofessorer, fysikprofessorer, ja listan är mycket lång, har genomskådat mördarna. Mördarna i Vita Huset. Det är där du har terroristerna. Och de har meddelat att kriget ska pågå minst hela vår livstid. Så det kan ju vara trevligt att förstå varför - för att hålla ihop USA - som vi resten av våra liv ska leva i en mycket krigisk värld.

Leif Erlingsson, Tullinge


Man kan undra vad världens mäktigaste man tänker om oss dödliga?
2005-12-09 07:53Bush on the Constitution: 'It's just a goddamned piece of paper'
- konstitutionen, och därmed mänskliga rättigheter, är bara en "förbannad papperslapp".

Därvid fullföljer han egentligen bara en tradition bland amerikanska presidenter när det gäller respekt för parlament och grundlag, etc. I boken CIA & USA:s VERKLIGA UTRIKESPOLITIK skriver William Blum på sidan 282 i kapitlet om Grekland 1964-74 i rubriken: "Åt helvete med ert parlament och er grundlag", sade USA:s president

USA uppskattade varmt den militärjunta som omedelbart tillämpade krigslagar, censur, arresteringar, misshandel, tortyr och mord. Totalt omkring 8000 offer den första månaden, skriver Blum.

Kika gärna på bokens fram- och dess baksida, samt på några andra böcker som bringar klarhet om USA:s ledares verkliga ansikten, och vad de är kapabla att göra mot sina egna och andra folk.


Ett par avslutande länkar
Om den verkliga historien - inte den du läste i historieböckerna.

Lyssna på ett 4 delars föredrag av Michael Parenti om USA:s verkliga historia

Tröttnat på lögnerna?
Läs Maureen Farrell: Tired of Being Lied to? Modern History You Can't Afford to Ignore

Trodde du att Sverige var bättre? Tänk om:

De rationella svenskarna gör det mycket lättare för sig i Estoniautredningen genom att inte alls komplicera det hela genom att ta med vittnesförhör.

Läs gärna den tyska expertrapporten för lite andra perspektiv.

Och ta en funderare på varför man aldrig kom fram till något vettigt i Palmeutredningen. Vi har flera lik i den svenska garderoben också, vilket sannolikt bidrar till viss försiktighet när det gäller att kritisera andras garderober och det som därstädes gömmer sig....

En lysande framtid är vår!Robert S. McNamara - han som i Vietnam var inblandad i bombdödandet av tre miljoner sydvietnameser för att skydda dem från skadligt inflytande från Nordvietnam - men som på gamla dagar tycks ha fått visst vett i skallen, skrev i maj/juninumret 2005 av Foreign Policy att USA genast måste upphöra att använda kärnvapen, om vi ska ha något hopp om en framtid för mänskligheten.

Läs Apocalypse Soon av Robert S. McNamara.

Och betänk att det är ett kärnvapenkrig mot Iran på gång. Som sagt, strålande tider. Någon borde reagera.


PS: Tidigare CIA analytiker:FORUM: