Link here: http://blog.lege.net/content/en_fraga_om_liv_och_dod__for_hela_manskligheten.html
Printout version: http://blog.lege.net/content/en_fraga_om_liv_och_dod__for_hela_manskligheten.pdf
 

Posted here 2008-10-18.
 
EN FRÅGA OM LIV OCH DÖD - för hela mänskligheten
av Prof. Jens Jerndal
2008-08-25

Soluppgång

Date: Mon, 25 Aug 2008 13:37:14 +0100
From: Prof.  Jens Jerndal
To: <[mottagarlistan bortediterad]>
Subject: EN FRÅGA OM LIV OCH DÖD - för hela mänskligheten

Hej kära vänner,

Idag skriver jag i ett ENORMT viktigt ärende, så viktigt att det handlar om själva mänsklighetens överlevnad på en livsbejakande planet.  Det kan låta som hysterisk eller paranoid konspirationsteori, men de som känner mig, vet mycket väl att jag är den siste att falla för den slags fantasier eller skräckpropganda.  Nej, detta handlar om grundligt utforskade fakta, hur otroliga de än kan förefalla oss aningslösa svenskar, och de kommer nu i dagen från många olika samstämmiga källor och perspektiv samtidigt.

Det rör sig om en ofattbart satanisk plan som det globala maktcentrat bakom USAs federala regering i hemlighet håller på att förverkliga sedan decennier.  Dess nästa mål, redan mycket nära förverkligande, är att kontrollera ALL LIVSMEDELSPRODUKTION och ALLT JORDBRUK i hela världen genom några få företag med patent och monopol på både utsäde kombinerat med s.k. Terminator-teknologi, och köttproduktion i enorma djurfabriker.  De har redan sedan länge de facto monopol och kontroll av ENERGIPRODUKTIONEN, liksom av KEMIKALIE- OCH LÄKEMEDELSTILLVERKNINGEN.  För att nu inte nämna VAPENPRODUKTIONEN med KÄRNVAPEN AV MÅNGA OLIKA SLAG OCH MAGNITUDER.

Men det kusligaste av allt är att det inte bara handlar om kontroll för att tjäna pengar, utan för att reducera jordens befolkning och experimentera fram bättre genetiskt material även i oss människor i bästa nazi-tradition.  Det hela grundar sig i dels ett patologiskt maktbehov, dels i skräck för att överbefolkning skall leda till okontrollerbara hungerkravaller, som skulle äventyra de makthavandes egendom och livsstil.  Denna skräck är absolut obefogad, då med utnyttjande av den teknologi vi redan har och ett bättre distributionssystem, jorden kan försörja långt fler människor än som nu lever på den.  Med bara en bråkdel av de svindlande summor USA spenderar årligen på krig och vapenteknologier av alla slag, inklusive biologiska "vapen", kunde mänsklighetens samtliga problem lösas på tio eller högst tjugo år.  För övrigt visar erfarenheten att med bättre levnadstandard och utbildning, nativiteten sjunker automatiskt.  Spanien är ett utmärkt exempel på det.  På bara en generation har nativiteten i Spanien - ett av jordens mest katolska länder - gått ner från barnkullar på ofta mellan tio och tjugo, till världens lägsta nativitet, där man nu är beroende av invandring för att upprätthålla normal verksamhet.

I den slutliga planen ingår att tvinga alla människor att bära ett inplanterat "chip" med all personlig information plus finansiell information, som tjänar som kreditkort.  Samtidigt avskaffas alla pengar, och detta gör att alla människor blir till 100% kontrollerbara från maktcentrat.  Lyder de inte, så kan deras tillgodohavande frysas, och man har total kontroll över alla deras rörelser, då dessa chips står i förbindelse med centrala datacentraler.  Ja, jag vet, det låter som science fiction, typ Orwells 1984, men detta är dagsens sanning, och vi måste med all makt och alla medel omintetgöra denna plan.

Planen på total global kontroll och "sanering" av befolkningen, liksom finansieringen av all den beställningsvetenskap som ligger bakom, har sitt ursprung i ett flertal privata stiftelser i USA, med sin absoluta tyngdpunkt i Rockefeller Foundation.  De bygger även på ett nära samarbete med det världsomfattande privata banksystemet, där också Rockefellers och Rothschilds banker står i centrum.  Det är förmodligen inte många som är på det klara med att centralbankerna i både USA (Federal Reserve) och Storbritannien (Bank of England) är privatägda och inte statlig egendom.  Det Rockefellerska imperiet byggdes ju ursprungligen på olja, och det har med sin ekonomiska och politiska makt lyckats förhindra att alternativ energiteknologi, som existerar sedan åtminstone hundra år, har kunnat tas i bruk i större omfattning.  Från olja utvecklades det Rockefellerska imperiet till den kemiska industrin, som förgrenat sig i läkemedelsindustrin, vilken lyckats få monopol i västvärlden, och allt mer även i Orienten och utvecklingsländerna, inte bara på läkemdel, utan på officiell institutionell medicin överhuvudtaget, till stort förfång för både folkhälsan och de enskilda patienterna, och för statsekonomierna, men med otroliga vinster för läkemedelsindustrin.  Från de kemiska och läkemedelsindustrierna har utvecklingen gått vidare till livsmedelsindustrierna, och detta är idag ett av de senaste och mest dramatiska kontrollmedlen i det globala maktövertagandet.  World Trade Organization är ett av USAs instrument får att få kontroll över världshandeln, och på något sätt har man lyckats få igenom att denna handelsorganisation, som uteslutande tjänar USAs finans- och maktintressen, fått överhöghet över nationella bestämmelser, inklusive EU-bestämmelser, till skydd för befolkningens hälsa och säkerhet.

Henry Kissinger, som har varit delaktig i denna plans utarbetande, har sagt att den som kontrollerar oljan, kontrollerar länderna och deras regeringar, och den som kontrollerar maten, kontrollerar befolkningarna.

Jag bifogar ett par texter på engelska som vidare illustrerar vad som är på gång, men kanske det viktigaste vi kan göra är att läsa F. William Engdahls böcker "SEEDS OF DESTRUCTION - The Hidden Agenda of Genetic Manipulation", och "ANGLO-AMERICAN OIL POLITICS AND THE NEW WORLD ORDER".  Dessa två böcker, som baserar sig på en kolossalt omfattande och grundlig källforskning, är verkliga ögonöppnare och alarmklockor.  De borde läsas av ALLA, och i all synnerhet av alla politiker.

Om vi vill ge våra barn en rimlig chans till ett acceptabelt liv på en sund planet, måste vi OMEDELBART sätta stopp för denna minst sagt djävulska plan, och detta kräver omedelbar och samlad aktion av alla normalt tänkande och kännande människor i hela världen.

För dem som förstår engelska rekommenderar jag även att lysnna på intervjuer med Aaron Russo och George Green på Internet:
http://video.google.com/videoplay?docid=1263677258215075609
http://video.google.com/videosearch?q=%22George%20Green%22#

Jag vet, att många helt enkelt "stänger av", när det blir tal om "flygande tefat", UFOs och Extraterrestrials, men jag har mycket goda skäl att acceptera dessa företeelser som verkliga, och helt vänligt inställda till jorden och människorna.  Jag känner personligen astronauten Edgar Mitchell, som har försäkrat mig att han själv sett ovederläggliga bevis för att vi besöks av rymdfarkoster från andra planetsystem, och det är dokumenterat att hundratusentals människor under årens lopp bevittnat sådana farkoster.  Alla bevis som har med detta att göra har hemlighållits, tillsammans med rymdfartygsteknologier, av de strikt begränsade element inom det amerikanska försvaret och CIA, som haft om hand dessa kontakter och dessa teknologier.

Vad som är viktigt för oss att veta, är att det ingår i den plan jag diskuterat, att skrämma befolkningen med falska historier om illvilliga och farlig rymdfarkoster, för att få stöd för det vansinniga projekt som kallas Star Wars, och som består i att fylla rymden med kärnvapen och beväpnade satelliter, varifrån ytterligare och mer fullständig kontroll kan utövas över vilket område som helst av jordklotet.

Härom kan läsas i den amerikanske läkaren och UFO-forskaren Steven M. Greer's bok "HIDDEN TRUTH - FORBIDDEN KNOWLEDGE".  Kolla också gärna in websidan för hans DISCLOSURE PROJECT
http://disclosureproject.org/

Ja, det blev lite långt det här, men det handlar verkligen om liv och död, och inte bara för oss själva, utan för våra efterkommande, och för hela planeten.

Om Ni inte kan göra något annat, så sprid åtminstone detta så vitt och brett som möjligt.  Jag försäkrar att detta är till 100% faktisk och tillförlitlig information, hur osannolikt eller direkt sinnessjukt det än kan låta.

Med hjärtliga hälsningar

Jens Jerndal


Let's expand our awareness horizon
to where the invisible becomes visible
in a world without fear
where we can feel at one
with all of Creation.

http://life-expansion.net/
Bilagor:Prof. Jens Jerndal
2008-08-25
 

PDF "printout"
 
Se även Den mörka sidan och andra texter på Intelligentsians blockering, http://blog.lege.net/.