Vad handlar då det här med "911" om egentligen
av Leif Erlingsson
2007-03-20

Moderna krig föregås av bedrägeri, en provokation som inte är vad den ser ut att vara.  Genom Freedom of Information Act (FOIA) har man t.ex. utifrån egna tidigare hemligstämplade handlingar i USA kunnat se hur USA själva manipulerade för att Japan skulle gå i krig med dem, och därvid inleda med att anfalla Pearl Harbor.  Ett anfall man exakt visste när det skulle komma, men som man självfallet inte förvarnade flottan där om eftersom planen var att maximera de egna mänskliga förlusterna för att uppnå maximal stridsvilja hos det annars fredsälskande amerikanska folket.  (Källa: Cover notes from "Day of Deceit" by Robert B. Stinnett, 2001.)  Många menar att de 3000 offren i Pearl Harbour var historiskt motiverade, då de svängde opinionen i Förenta Staterna så att presidenten kunde gå i krig med Tyskland.  Hitler vägrade nämligen låta sig provoceras till att deklarera krig med USA, trots upprepade sänkningar av tyska fartyg.  Men när Förenta Staterna och Japan kom i krig innebar detta även krig mellan Förenta Staterna och Tyskland, genom ett trepartsavtal mellan Japan, Italien och Tyskland.  (Vidareläsning:  Jag skrev om detta på engelska i juli 2003.)

Innan de tidigare hemligstämplade handlingarna släpptes var ovanstående förstås bara 'konspirationsteorier'.  Om man läser på svenska Wikipedia står det under rubriken "Konspirationsteorier" om "Attacken mot Pearl Harbor" att ``Det finns viss omstridd information som säger att USA "tillät" anfallet på Pearl Harbor.''  Här ser vi att när väl 'den historiska sanningen' etablerats, då är den verkliga verkligheten 'konspirationsteorier' och 'omstridd information'.

"911"
Den 11 september 2001 skedde enligt Förenta Staternas president och många andra "ett nytt Pearl Harbor".  Project for a New American Century (PNAC) formulerade behovet av ett nytt Pearl Harbor.  Nu har vi vårt Pearl Harbor, skrev Bush i sin dagbok.

Det som är annorlunda den här gången är omfattningen av bevisningen för en helt annan historia än den officiella myten.  Och detta redan medan de genom bedrägeriet motiverade krigen ännu pågår, "kriget mot terrorn", etc.  Naturligtvis finns fler liknande terrordåd, som 7 juli 2005 (London), 11 mars 2004 (Madrid) och andra, men det är redan visat att Madrid-dådet utfördes av de egna och London-dådet behöver inte utredas, får vi veta, "eftersom vi redan vet vad som har hänt".  Bedrägerierna - även framtida - är inte längre så effektiva eftersom de inte lurar så många längre.  Detta är nytt.  Och det är detta som gör "911" så viktigt.  "911" markerar genom sin omfattning och genom omfattningen av bevisning, indicier och vittnesmål som 'sänker' den officiella sanningen en 'verklighets-delning', mellan dem som fortsätter tro på våra ledares sagor, och dem som ifrågasätter.

Och det är inte vilka som helst som ifrågasätter heller.  I ett rundbrev till de största svenska tidningarna och nyhetsredaktionerna som jag kallade "Bryt tystnaden" nyligen (2007-03-08, "Media! Ett förslag hur vi kan bryta tystnaden - det är hög tid!") räknade jag upp några av ifrågasättarna:
  • Ordföranden för 9/11 kommissionen, Thomas H. Kean.
  • Före detta guvernören för New Jersey och vice ordföranden för 9/11 kommissionen, Lee Hamilton.
  • Senator Max Cleland, tidigare medlem av 9/11 kommissionen.
  • Senator Mark Dayton.
  • Kongressledamot Ron Paul.
  • Kongressledamot Curt Weldon.
  • Kongressledamot Cynthia McKinney.
  • "Director of the FBI", Louis Freeh.
  • "Assistant Secretary of Housing", Catherine Austin Fitts.
Kort sagt, allt fler insiders har fått kalla fötter.  Att i detta läge upprätthålla den tidigare historien om 11 september och kriget mot terrorn är att göra sig löjlig.  Allt fler svenskar förstår hur det är fatt, och internationellt är det knappast längre kontroversiellt att ifrågasätta officiell 11 september myt.  Det som får tunga insiders att förråda konspirationen är - tror jag - att de på allvar är oroliga för att den förda politiken annars leder till vår undergång.  Jag tror att de tänker på sina barnbarn.  Det har gått upp för allt fler att Atlantikernas (NATO/den Atlantiska Alliansens) värderingar leder till total kollaps.

Blankar bort
För att förstå hur något så här stort helt har missförståtts av sveriges samlade journalistkår måste man antagligen ha praktisk psykologisk erfarenhet av grupp-tänk, självbekräftande system, etc.  I DN Kultur tisdag 13 mars 2007 skrev Göran Greider om "Demokratisk härdsmälta: Medieeliten skymmer sikten."  Det han visar är hur det går rundgång och återkoppling - loop - i journalistkretsar.  De bekräftar varandra och de vågar inte skriva vad kompisarna inte skriver.  Kort sagt, de skapar sin egen verklighet.

Genom personlig erfarenhet vet jag att intelligenta människor som kommer i kontakt med information helt på tvärs med deras världsbild vanligen helt enkelt 'blankar bort' denna såsom 'anomalier'.  Ofta orsakar sådana 'anomalier' känsloreaktioner, upprördhet, etc, men glöms sedan snart bort, och påverkar inte vidare tänkande.  Media har mycket 'anomalier' att hantera nuförtiden, som inte stämmer in på 'den enda vägens' marknadsfundamentalism.

Den dag man 'ger sig', och släpper in verkligheten i sin 'sanning', den dagen är det som solen tittar fram där det förut varit evigt mulet.  Ett viktigt slag är vunnet.  Nya tvivel kommer, det är inte annorlunda än att avprogrammera sig ur ett religiöst eller ideologiskt tankesystem, men DET ÄR VÄRT DET!  Det är en oerhörd mental, intellektuell befrielse att bejaka sin kritiska och självständiga tankeverksamhet, att bli en hel människa på ett sätt man inte visste var möjligt.  (Det är också oerhört provocerande, legioner tar kontakt för att försöka dra ned en igen till där de är.  Den som inte själv vågar vill inte se andra som vågar och kan.)

Den enda sanningen
"Kriget mot terrorn", etablerat genom "911", är i praktiken ett verktyg och en motor för genomförandet av marknadsfundamentalism, 'globalisering', etc.  På ett undermedvetet plan inses detta säkert av våra journalister, 'experter' och politiker, vilket bidrar till 'bortblankningen' av sådan obekväm verklighet som hotar 'sanningen'.  Om de tragiska konsekvenserna av denna fundamentalism inte skulle 'bortblankas', konsekvenser som i Ryssland en folkminskning p.g.a. ökad fattigdom motsvarande "totalt krig", då skulle vi tvingas inse att antingen är våra ledare galna - i vilket fall hela ansvaret faller på oss som "bara följer order" från dårar som definitionsmässigt inte är kriminellt ansvariga - eller också är våra ledare eländiga förbrytare - i vilket fall vi är lika skyldiga som de, om vi bistår dem på något sätt.  För då ingår vi ju i deras förbrytarband.  Den galenskap eller kriminalitet, välj själva, som skapar svält och lidande i "den enda vägens" namn, den räcker väl till även för "911".

Respekt och förtroende
Nationers styrka är respekt och förtroende.  Respekt för individer och för lag, och individers förtroende gentemot lag och nation.  Detta undermineras nu i en otrolig takt.  Det är rentutsagt en statsterror bedriven mot medborgarna runt Atlanten.  En terror som skapar stress och psykisk sjukdom.  Och som sagt, statsterrorn och laglösheten (CIA-flygplan, hemliga fängelser, Guantanamo, upphävandet av Habeas corpus) river sönder våra samhällen, våra värden, våra värderingar, våra lagar.  Kanske inte alla ser samhällets totala upplösning, med allt vad det innebär av spontana våldshandlingar och radikalisering i extremistisk riktning av påverkbara ungdomar, som en önskvärd utveckling.  Kanske inte alla trivs i en värld där människoliv saknar värde, där det dödas för skoj skull, som på vissa håll i USA redan i dag.  (Aftonbladet 2007-03-04: "De dödar för nöjes skull : Tonåringarna roar sig -- med att slå ihjäl hemlösa", Per Bjurman.)  Dessa händelser är varningstecken.  Tydliga sådana.  För dem som vill ha kvar en värld man kan leva med värdighet i.

Alla vill inte det.  En av grundarna bakom tankesmedjan "the Project for the New American Century" (PNAC), Richard Perle, sa under Reagan eran till John Pilger - Perle var då rådgivare åt president Reagan - att "Om vi bara delger världen vår vision och omfattar den helt och fullt och inte försöker förpacka den med skicklig diplomati, utan helt enkelt bedriver ett totalt krig...kommer våra barn att sjunga storslagna sånger om oss i framtiden."  Pilger avfärdade honom som galen.  I dag är Richard Perles idéer tongivande...

"911" handlar alltså om att se vilka terroristerna egentligen är, att genomskåda sagorna man berättar för oss.  Det är många pusselbitar.  Den 'verklighets-delning' jag nämnde, mellan dem som fortsätter tro på våra ledares sagor, och dem som ifrågasätter, kan vara en del av ett större paradigmskifte.  Jag har tidigare skrivit några artiklar om 11 september.  I tryck har jag tillsammans med två vänner haft "Vad hände 11 september", men även "Har vi blivit programmerade?".  Också i tryck, indirekt antydande vilka krafter som ligger bakom terrorn, har jag haft "Andra varvets tänkande - Eller vågar vi älska?".  (Alla dessa texter finns även på http://blog.lege.net/.)

Jag tror att det stora hypnosnumret är att vi inte skulle vara moralisk ansvariga.  När vi alla ser att VI är ansvariga för det DE gör I VÅRA NAMN, när vi var och en utropar "inte i mitt namn" så att alla vet att vi har sagt det, när vi nätverkar med alla andra icke-dårar om att begränsa dårarnas/de kriminellas härjningar, då först TAR VI VÅRT ANSVAR.  Inte innan.  Detta är ingen lek, vi kan inte smita från vårt moraliska ansvar.

Ta reda på mer
Det finns i dag oändligt med filmer, böcker och webbsiter i ämnet.  Många av webbsiterna är skrivna för att blanda bort korten, för att förvirra.  Det pågår ett krig, ett informationskrig, ett ideologiskt krig, och vi befinner oss i detta nu mitt på slagfältet.  SE UPP.  Mina egna funderingar och slutsatser finner du på länken "911 eller 11 september": http://blog.lege.net/?/categories/9-911-eller-11-september  En aktuell historia är de nu ovedersägliga bevisen för att WTC-7 sprängdes samma eftermiddag, med filmen WTC7 The Smoking Gun of 9/11 (använd flv player).  Titta på nyhetssnuttar från 11 september 2001 (använd flv player), som endast tidigare sänts en gång, för att förstå hur den officiella myten planteras i våra hjärnor medan tornen föll.  Det tar tid och kraft att bena ut vad man har gjort med oss.  Genom nätverkande med all världens avhoppade mormoner vet jag att det kan ta åratal av analyserande innan man förstår hur man blev manipulerad.

patriotsquestion911.com hittar man:
Leif Erlingsson
2007-03-20

PDF "printout"