För vem är EU ett fredsprojekt?
av Olle Ljungbeck
januari 2006


Nästan i alla sammanhang har de EU fanatiska politikerna frenetiskt hävdat att EU är ett fredsprojekt. För vem måste man fråga? Menar man att nationer inom EU inte längre kommer att starta krig mot varann? Troligen är det så. Någon garanti kan man givetvis inte ge.

Efter att ha sett polisens våldsamma aktioner med vattenkanoner och fysiskt våld mot de demonstrerande hamnarbetarna i Strasburg börjar tvivlet om EU som ett fredsprojekt besannas. Detta är bara ett exempel. Flera har redan glömts av medierna. Men kriget mot arbetarna kommer att fortsätta om inte makten återförs till folken i EU-länderna.

I EU tas nu det ena beslutet efter det andra som riktar sig mot arbetarna. Några exempel: Tjänstedirektivet, Hamnarbetardirektivet, Hotet mot kollektivavtalen etc etc. Det som så vackert har omtalats som ett fredsprojekt börjar mer likna ett kallhamrat och planerat krig mot arbetarna för att en gång för alltid kuva dem.

På vems sida står Sveriges socialdemokratiska regering och LO-ledningen i denna inledande strid? De har varit väldigt tysta hittills. Är det deras avsikt, som i en rad andra frågor, att offra arbetarna för Elitens EU? Är regeringens och riksdagens senaste ställningstagande att krigsmakten skall kunna gå in och understödja polisen i särskilda fall, inget annat än en gardering, mot framtida arbetaruppror? Är uppbyggnaden av polisiära säkerhetsorganisationer, avlyssning etc inget annat än att ha beredskap att möta arbetaruppror, när arbetarna tryckts tillbaka till förhållanden som rådde för hundra år sedan. Är den massiva uppladdningen att kunna kontrollera befolkningen inom EU, inget annat än ELITENS medvetande om att arbetarna förr eller senare kommer att göra revolt så som utvecklingen ser ut i dag.

För var dag som går står det mer och mer klart att EU är en omöjlighet. En omöjlighet om vi vill behålla demokrati, rättssäkerhet, de mänskliga rättigheterna och fria och suveräna nationer och folk. EU är och förblir ELITENS projekt, inte folkets. EU:s utveckling sker inte på folkens villkor. Det styrs av en ekonomisk teori (den styrande elitens) som inte på något sätt tar hänsyn till människornas behov och önskemål. Därför måste EU i dess nuvarande form rivas från grunden och ersättas av en handelsunion där det mellanstatliga samarbetet är grunden.

Olle Ljungbeck
Gävle

januari 2006


Fler artiklar av Olle Ljungbeck:

VATTEN ...... (oktober 2004)

Människans rättighet ..... (november 2004)

Detta innebär försvarsuppgörelsen som drivits igenom av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. (december 2004)

För vem är EU ett fredsprojekt? (januari 2006)

Med anledning av att Sverige kanske blir Uranleverantör till EU:s kommande kärnkraftsutveckling. (januari 2006)

Demokratiskt systemskifte (januari 2005)

Grundlagsutredningen (januari 2006)

Grundlagsändring utan folkets mandat = Statskupp (april 2006)

Naturtillgångarna (september 2006)

Ni är grundlurade Svenssons! (december 2006)