Ni är grundlurade Svenssons!
av Olle Ljungbeck
december 2006

Med tack till Miljömagasinet, där denna artikel fanns införd 15 december 2006 årg 26 nr 50 sidan 14.

Först blev ni lurade - av de socialdemokratiska EU-kramarna med Ingvar Karlsson i spetsen - att rösta för inträde i EU. De påstod att EU är ett socialdemokratiskt projekt? När det i verkligheten är mer kapitalistiskt och marknadsliberalt än tom USA.

Bl a detta får du inget bestämma om, det gör EU med sin Generaladvokat i spetsen.

Från att ha haft världens bästa alkoholpolitik flödar nu spriten som den inte gjort på hundra år. Småungar super sig fulla med EU-politikernas goda minne. Salmonellan som vi var helt befriade från före inträdet finns nu överallt. Tom i skolköken. Mer än varannan importerad kött-produkt är salmonellasmittad. Det är ingen banal sjukdom, den kan bli livslång. Våra politiker offrar nu såväl barn som vuxna på alkoholens, salmonellans, drogernas m fl altare för att lakejaktigt göra som EU begär.

Arbetsrätten med kollektivavtal, arbetarskydd etc kommer om några år att vara ett minne blott.

Allmännyttan får inte själv bestämma hyran. Det skall EU göra. Därför kommer Du att få betydligt högre hyra än tidigare.

Jakt och fiske bestämmer nu EU över.

Vår regering och riksdag har sålt ut rätten att bryta uran och andra malmer till EU. Vad säger Du när de tar upp en gruva i din hemort?

Våra politiker har lämnat över bestämmanderätten av våra gränser till EU. Nu får vi inte stoppa vare sig salmonella, droger, rabies eller bandmask vid gränsen. Det senare innebär att allemansrätten går förlorad. Får vi in bandmask kan vi inte längre avnjuta vare sig bär eller svamp i våra skogar. Bandmasken som sätter sig på dessa är dödlig.

Den nya "kemikalielagen" är ett hån mot miljön. Kemikalier som vi - på grund av giftigheten - förbjöd för mer än tjugo år sedan får nu säljas igen!

Svenssons, ni verkar ha dålig självbevarelsedrift. Nu har ni gått på en ytterligare nit! Ni har låtit grundlura er att tro att Moderaterna är ett arbetarparti! Några exempel på hur moderater med hjälp av FP, KD och C kommer att lura er.

De påstod att varje medelinkomsttagare skulle få en skattesänkning på tusen kronor i månaden. Men denna tvivelaktiga vinst tas tillbaka genom slopad avdragsrätt för fackföreningsavgift. Höjd avgift till a-kassan. Höjda avgifter på vissa samhällstjänster. Så räkna i stället med att Ni kommer att ligga på minus.

Den stackars pensionären som har bil får en minst 50-procentig höjning av bilförsäkringen men ingen uppräkning av pensionen.

Men man kommer också att stjäla dina och mina tillgångar. Planer finns att sälja ut statliga företag för ca 150 miljoner. Även utländska köpare kommer att tillåtas. Tänk dig att de utländska köparna är stiftelser av olika slag. De har bara en sak i huvudet. Att berika sig själva så mycket som möjligt. Konsekvensen blir att vinsterna till stor del kan hamna i utlandet. De utländska ägarna flyttar produktionen till utlandet, avvecklar personalen etc. Detta är ren stöld och en nationell förlust. Med andra ord en tjuvarnas marknad där vi bestjäls det kapital vi och våra förfäder gemensamt arbetat ihop.

Nyligen var Reinfeldt i Kiruna och besökte gruvorna där. På fråga om han tänkt sig att privatisera LKAB svarade han svävande, "inte nuvarande mandatperiod". Men nästa kanske. Du vet att det krävs enorma investeringar i bl a LKAB. Vad händer om utländska eller andra privata ägare tar över? Jo hela Norrbotten hotas.

Att sälja ut välskötta statliga företag är inget annat än att utarma Sverige.

Låt oss förenas kring arbetarrörelsens grundläggande idéer och Sverige kommer åter att bli ett välfärdsland att vara stolt över. Låt oss samlas kring idéer som solidaritet och rättvisa för alla. Alliansen vill krossa det fina samhälle som Branting, Per Albin, Tage Erlander och Olof Palme stod för. Låt dem inte göra detta. Bekämpa dem.

Men lämna inte över åt politikerna inom vilket läger de än finns att återerövra arbetarrörelsens idéer. Det är Du och jag som måste slås för detta. Går vi samman är Alliansens tid snart ute.

Olle Ljungbeck
Gävle

december 2006


Fler artiklar av Olle Ljungbeck:

VATTEN ...... (oktober 2004)

Människans rättighet ..... (november 2004)

Detta innebär försvarsuppgörelsen som drivits igenom av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. (december 2004)

Demokratiskt systemskifte (januari 2005)

För vem är EU ett fredsprojekt? (januari 2006)

Med anledning av att Sverige kanske blir Uranleverantör till EU:s kommande kärnkraftsutveckling. (januari 2006)

Grundlagsutredningen (januari 2006)

Grundlagsändring utan folkets mandat = Statskupp (april 2006)

Naturtillgångarna (september 2006)

Ni är grundlurade Svenssons! (december 2006)